Küsitlus

Mis sobib kõige paremini jõulukingiks?

Ilm täna
Võru
-4°
Põlva
-4°
Otepää
-4°
Tartu
-3°
Antsla
-4°
Valga
-4°
Räpina
-4°
Tõrva
-3°
Võru
-5°
Põlva
-4°
Otepää
-5°
Tartu
-4°
Antsla
-5°
Valga
-4°
Räpina
-4°
Tõrva
-4°
Võru
-5°
Põlva
-5°
Otepää
-6°
Tartu
-5°
Antsla
-5°
Valga
-5°
Räpina
-4°
Tõrva
-5°

Nimi kütab kirgi: valda veel polegi, aga juba suured lahkarvamused

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia
Rõuge, Haanja, Mõniste, Varstu ja Misso valla ühinemisel sünnib uus vald nimega Haanjamaa. Kohanimenõukogu esimene soovitus on aga vana kihelkonnanimi Rõuge.

Nüüd, mil ühinevatel omavalitsustel on vanne antud ja leping sõlmitud, on olulise teemana üles kerkinud suure ringi küsimus, kas uue valla nimi on ikka sobilik. Nimelt tegi kohanimenõukogu valitsusele ettepaneku paluda Võrumaal sündivatel Võhandu ja Haanjamaa vallal leida endale sobivam nimi. Miks need nimed ei sobi ja kas need tuleb nüüd muuta? Kas nimeküsimus toob tõesti tüli majja?

Kohanimenõukogu tõi Võru, Sõmerpalu ja Lasva valla ühinemisel tekkiva Võhandu valla puhul välja selle, et Võhandu jõgi läbib Eesti pikima jõena mitut valda ning tulevase Võhandu valla territooriumile jääb sellest väike osa. Kohanimenõukogu hinnangul sobiks nimeks Võru vald, sest see kajastab keskust ja selle loogilist tagamaavõrgustikku.

Võru vallavanem Georg Ruuda ütles, et Võru vallavolikogu tegi eelmise aasta lõpus Sõmerpalu ja Lasva volikogule ettepaneku kaaluda Võhandu nimest loobumist. „Mõlema valla volikogud jäid seisukohale, et ühendvalla nimeks saaks Võhandu. Võru vald soovis ühendvalla nimeks Võru valda,” lausus ta.

Põhiline argument oli see, et kuna praegusel Võru valla territooriumil asub üle 50 protsendi tulevase ühendvalla aadressiandmetega kinnistu, jääks pärast ühinemist aadresside muutmine Võru vallas asuvatel kinnistutel ära. „Uue nime puhul tuleb muuta aga kõiki aadresse,” märkis Ruuda.

Tema sõnul peale Võhandu ja Võru valla teisi nimevariante tõsisemalt kaalutud ei ole. Küll aga on pakutud veel Vagula ja Võro nime. „Juhul kui meile sundliidetakse Orava ja Vastseliina vald, tuleb nimeküsimus uuesti päevakorda,” lisas Võru vallavanem.

Lasva vallavanem Juris Juhansoo ütles teemat kommenteerides, et kogu Lasva, Võru ja Sõmerpalu valla ühinemisläbirääkimiste pidamise aja on uue tekkiva omavalitsuse nimena kasutatud Võhandut. Selliselt oli see kirjas ka kõigis ühinemisläbirääkimisi kajastavates eelnõudes, mis läbisid avalikustamise ja avalikud arutelud.

Lasva vallale ei ole laekunud senini ühtegi vastuväidet Võhandu valla nime kohta,” kinnitas Juhansoo. „Praegu, kui ühinemistaotlus on edastatud maavanemale, on meie arvates hilja nime muuta. Seda peame võimalikuks vaid korrates dokumentide avalikku väljapanekut ja avalikke arutelusid, kuna nimeküsimus on oluline.”

Haanja vallavanem: lepingut tuleb austada ja täita

Rõuge, Haanja, Mõniste, Varstu ja Misso valla ühinemisel sünnib uus vald nimega Haanjamaa. Kohanimenõukogu esimene soovitus on aga vana kihelkonnanimi Rõuge. Kaaluda võib Haanja nime, millega küll seoseid vähem. Haanjamaa on kitsam mõiste, mistõttu ei sobi ühinejate nimeks, leidis kohanimenõukogu.

Praegused omavalitsused on ühinemislepingus määranud uue valla nimeks Haanjamaa vald. Olen seisukohal, et sobivam nimi on ikkagi Haanjamaa vald,” avaldas arvamust Haanja vallavanem Juri Gotmans.

Ta meenutas, et eelmise aasta novembris viie valla ühisel istungil valiti kolme nimevariandi hulgast – Haanjamaa, Lõuna-Võrumaa ja Rõuge vald – tulevase valla nimeks Haanjamaa.

Gotmans selgitas, et valitud nimi sümboliseerib loodusgeograafilise ühendnimetusena Haanja kõrgustikust tulenevat vormi: ühinevad omavalitsused on osa Haanja kõrgustikust või selle jalamilt ning tegu on konkreetset ühinemispiirkonda iseloomustava looduspiirkonna nimega. Kõrgustik katab ca 67 protsenti tulevasest valla territooriumist ja ulatub nelja ühinevasse omavalitsusse.

Gotmans tuletas meelde, et haldusreformi üks eesmärke on omavalitsuse otsustusõiguse ja vastutuse suurendamine ühiskonnaelu juhtimisel ja korraldamisel. „Leian, et valdade otsus tulevase valla nime osas on volikogu ainupädevus ning meie peame austama volikogude ühist otsust. Teiseks, pacta sunt servanda ehk lepingut tuleb austada ja täita,” märkis ta.

Haanjamaa asemel Lõuna-Võrumaa?

Rõuge vallavolikogu esimehe Karel Saarna sõnul aga saabus oktoobris ühinevatele valdadele esimene kohanimenõukogu eksperdiarvamus, kus seisis, et Haanja/Haanjamaa nimi ei iseloomusta kõiki ühinejaid ega ole seetõttu vallanimena päris õigustatud. Haanjamaa on kindlapiiriline väga omapärase vahelduva reljeefiga, pika talve ja lumeajaga piirkond. Kohanimenõukogu eelistas esimese valikuna Rõuget, teisena Lõuna-Võrumaad, lisas Saarna.

Volikogude ühisistungil valiti napi enamusega uue valla nimeks Haanjamaa ning praegu on otsustamised vabariigi valitsuse käes,” lausus ta. „Leian, et Haanjamaa nime mittekasutamine haldusüksuse nimena hoiaks alles Haanimaa kui etnograafilise piirkonna identiteedi ning toetaks edukamalt selle ainulaadse eripära säilimist ja tugevnemist. Pigem on kujunemas turunduslikult väga huvitav vald, kus igal piirkonnal on oma „maa”: Varstul Paganamaa, Mõnistel Mehkamaa, Rõugel Seitsmejärvemaa, Missol Luhamaa ja Missomaa ning Haanjal Haanjamaa.”

Karel Saarna kinnitusel on Rõuge kogukond seda meelt, et Rõuge nimi teeniks kõigi ühisvalla kogukondade huve: Rõuge vallal on juba praegu ajaloolise, elujõulise, noorusliku, aktiivse, areneva ja positiivse nime kuvand, mida laiendades oleks kõigil piirkondadel vaid võita. „Rõuge volikogu tegi oktoobris ettepaneku korraldada nimeküsimuses rahvahääletus, kus kõik uues vallas elavad inimesed saaksid osaleda. Võib-olla oleks tark selle lahenduse juurde tagasi tulla sobivate nimede osalusel,” lisas ta.

Kohanimenõukogu on nõuandev organ, omavalitsuste nime kohta teeb lõpliku otsuse valitsus. Valitsus võtab arvesse ja teeb nimeotsuse lähtudes ühinejate ning kohanimenõukogu põhjendustest.

Autor: Maarius Suviste
Viimati muudetud: 12/01/2017 09:47:39

Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia