Omavalitsustes komplekteeritakse meeskonda

Otepää vallavanema Kaido Tambergi sõnul on üks tähtsamaid töid valla juhtimine ja toimimine kiiresti ja sujuvalt ühtlustada. Foto: erakogu

Ühinenud omavalitsuste kaugete külade elanikel on hirm, et neid unustatakse, samal ajal komplekteerivad äsja valitud juhid targalt meeskonda ja tegelevad ka pakilisemate küsimustega.

Võru vald on kagunurgas liitunutest üks suurematest omavalitsustest. Vallamajast kaugele jäävate külade elanikel on mõistagi hirm, et suures vallas võivad nemad tähelepanuta jääda.

Viie Voki piirkonna küla vanem Eva Vodi Vastseliinast tunnistas, et külaelanike rõõm liitumisest võib tulla alles uue vallavalitsuse töölehakkamise järel. Voki küla kaugeimast punktist on uude vallamajja üle 20 kilomeetri

„Vastseliina vald toetas järjepidevalt külakogukondade ettevõtmisi, külavanemad rääkisid kord kuus külade probleemidest vallamajas ja meil oli külaelu- ja heakorrakomisjon,” meenutas Vodi. Ta loodab, et kui suur vald tõsiselt tööle hakkab, jõuavad nad ka kaugete külade elanikeni.

Vastseliina vallavolikogu viimane esimees Urmas Juhkam on Võru vallavolikogu liige. Ta lükkas Voki külade enam kui saja elaniku hirmu ümber: „Volikogus moodustati maaelukomisjon, mille liikmete kaudu jõuavad kõigi valla külade probleemid volikogu lauale.”

Juhkami sõnul on Vastseliina kogukond edasikestmiseks ja piirkonnale tuntust toonud ürituste jätkamiseks piisavalt tugev.

Ta lisas, et viie valla esindajatest koosnevas Võru valla volikogus on läbirääkimised kulgenud üle ootuste heatahtlikult ja endise Võru valla esindajate domineerimist ei ole tema märganud. 

Viimast kinnitas ka liitunud Võru valla uus vallavanem Kalmer Puusepp, ta lisas, et keegi ei pea selle pärast küll muretsema. Puusepp oli enne vallavanemaks valimist viis aastat samas abivallavanem.

Ta peab praegu kõige olulisemaks, et ükski valla elanik, elagu ta siis endise Lasva, Orava või Sõmerpalu valla kõige kaugemas nurgas, ei pea haldusreformist tulenevate toimingute tõttu kannatama. 

„Sotsiaalteenuseid, teede hooldust ja teisi valla pakutavaid teenuseid osutatakse üleminekuajal inimestele ka praegu nii, nagu seda tehti enne ühinemist,” ütles ta.

Komplekteeritakse meeskondi ja tegeletakse pakiliste asjadega

Oma esimeseks tööks peab Puusepp vallavalitsuse liikmete valimist, sest nende valimiste järel saab volikogu kinnitada uue vallavalitsuse, mis peaks kuu lõpuks olema komplekteeritud.

Vallavalitsuse ametnike koosseisu kokkupanemisel peab Puusepp oluliseks liitunud valdade töötajate võrdset kohtlemist ja sellepärast soovib ta nende kõigiga vestelda.

„Esmalt valin osakondade juhatajad, kellega hiljem koos valime töötajad osakondadesse,” selgitas ta.

Otepää vallaks liitusid Valgamaal Sangaste, Otepää ja Puka vald ning pool Palupera vallast. Vallavanemaks valiti Sangaste valda üle 16 aasta juhtinud Kaido Tamberg.

Tema sõnul on üks tähtsamaid töid valla juhtimine ja toimimine kiiresti ja sujuvalt ühtlustada, sest see annab kõigile elanikele kindlustunde tulevikuks.

Tambergi sõnul on nii kindlustunne kui ka usaldusväärsus iga hästi toimiva omavalitsuse haldamise alus, sellepärast peab ta oluliseks ka pooleli jäänud või jäetud projektide kiiret lõpetamist ning uue eelarve ja piirkonna arenguks uute plaanide vastuvõtmist.

Riigikontroll juhtis juuni lõpu märgukirjaga tähelepanu, et peale liitumist võivad siin-seal plaanitud hanked edasi lükkuda. Paraku on see oht ka uues Otepää vallas.

Sisetülide saatel ohjatud Pukas on üliolulise koolihoone ehitus löögi alla sattunud ja Otepääl on piiri peal võimalus kasutada linnaväljaku ehituseks planeeritud euroraha. „Loodame siiski mõlemad objektid lõpetada sellele vaatamata, et riigiametnikud ei ole sundliitmise läbiviimisel ettetulevate oluliste häiretega arvestanud,” märkis Tamberg.

Austage ka vastaspoolt

Kagunurgas ja kaugemalgi teatakse endise Otepää valla juhtide omavahelisi aastatepikkusi nääklemisi ja sagedasi juhtide vahetust, vaba ei olnud neist tülidest ka Puka vald. 

Otepää vallavanema sõnul tuleb rohkem inimestega nii rääkida kui ka läbi rääkida ning inimeste väärikust riivavaid ütlusi vältida. 

„Oma meeskonnaliikmete kõrval tuleb ka vastaspoolt austada ja kuulata,” märkis Tamberg, kes loodab, et valimistulemused andsid ka nn vigurväntadele signaali, et inimesed on klounaadist tüdinenud.

Ta peab enda kui valla juhi eelisteks pikaaegset juhtimiskogemust, piisaval arvul edukalt teostatud projekte ning ka oskust moodustada hästi toimiv meeskond. „Ma ei ole ühtegi kohalikku poliitikut kunagi solvanud,” lisas Kaido Tamberg.

Kuna ühinemisprotsess on uus nii elanikele kui ka vallavalitsustele, võib aeg-ajal mõni tõrge ette tulla. „Loodan, et esimestel kuudel ette tulevatesse tõrgetesse suhtume kõik mõistvalt,” lausus Kalmer Puusepp.

 

Autor: Mari-Anne Leht
Viimati muudetud: 09/11/2017 09:40:32