Küsitlus

Raadiojaamadest on minu lemmik:

Ilm täna
Võru
12°
Põlva
13°
Otepää
12°
Tartu
13°
Antsla
12°
Valga
12°
Räpina
14°
Tõrva
12°
Võru
20°
Põlva
20°
Otepää
19°
Tartu
20°
Antsla
20°
Valga
19°
Räpina
20°
Tõrva
20°
Võru
20°
Põlva
20°
Otepää
20°
Tartu
21°
Antsla
20°
Valga
20°
Räpina
19°
Tõrva
20°

Enamik omavalitsustest ühtlustas toetused ja tasud elanikele soodsamaks

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

Paljude omavalitsuste ühinemislepingutesse pandi kirja, et teenuste ja toetuste hinnad ühtlustatakse vallaelanike jaoks soodsaimaks. LõunaLeht võttis vaatluse alla, mis on saanud Kagu-Eesti 11 omavalitsuses neljast olulisest summast: sünni-, matuse- ja ranitsatoetus ning lasteaia kohatasu.

Võru vallavanem Kalmer Puusepp andis teada, et Võru vallavalitsus on lähtunud valla elu korraldamisel Lasva, Sõmerpalu ja Võru valla ühinemislepingust. „Ühtlustati sünnitoetus ja kooliminejate toetused, mis ühinevate valdade elanike jaoks samuti mõnevõrra tõusid,“ kinnitas ta.
Riiklikule 250-eurosele matusetoetusele lisab vald veel 50 eurot.
Ent ei jätkata eakatele juubelitoetuse maksmist ja jõulupaki tegemist, mis võib Puusepa hinnangul põhjustada ajutist ebamugavustunnet. „Toetuste maksmisel lähtume alati valla eelarve võimalustest ning üldises plaanis on muudatused olnud elanikele positiivsed,“ ütles ta. Lisandus aga hooldekodu kohamaksu toetus.
Antsla vallavanem Avo Kirsbaum ütles, et Antsla ja Urvaste valla ühinemislepingus ei olnud punkti, milles kirjas, et kehtima jääb inimesele kõige soodsam variant. „Positiivne on see, et uue korra kehtima hakkamisel suurenevad Antsla inimeste jaoks sünnitoetused (esimene osa 200 ja teine osa 300 eurot),” sõnas ta.
Uue korra vastuvõtmisega jääb ära endise Urvaste valla eakate õnnitlemine lillede ja ümbrikuga, mis sisaldas 10 eurot. Seda asendab postkasti tulev õnnitluskaart.
„Kõik uue Antsla valla pensionärid hakkavad saama jõuludeks kingituse,“ ütles Kirsbaum. „Kindlasti tuleb tulevikus otsustada, kuidas maksustada kahe lasteaia teenus. Praegu on Kuldre kooli lasteaias toit tasuta ja igakuine lasteaia kohatasu on 15 eurot. Antslas Lusti lasteaias on õppemaks viis eurot kuus ja toidupäeva maksumus 1,60 eurot.“
Võru linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Marianne Mett ütles, et Võru linn maksab riiklikule 250-eurosele matusetoetusele lisaks veel 30 eurot.
Rõuge vallavanem Mailis Koger tõdes, et kõik teenuste ja toetuste summad veel ühtlustatud ei ole. Kuni volikogu uued summad kehtestab, on näiteks Varstu piirkonnas sündinud lapse sünnitoetus 200, mujal 450 eurot. „Kordade ühtlustamine on käimas ning seni kuni uut korda pole veel kehtestatud, kehtivad piirkondade kaupa seni kehtinud korrad,“ tõdes Koger.
Tõrva vallavanem Maido Ruusmann rääkis, et ühinemisläbirääkimiste käigus lepiti kokku uue omavalitsuse pakutavad toetused ja teenused päris detailselt. „Mingit üldistavat printsiipi seetõttu kirja ei pandud. Loomulikult oli ühinemise eesmärk, et pakutavad teenused ja toetused kogumis ei tohiks halveneda, vastupidi, kvaliteet peab paranema,“ ütles Ruusmann.
Räpina vallavanem Enel Liin tõdes, erinevates valdades on sotsiaaltoetused olnud erinevad. „Toetuste ühtlustamisega tegeleme,“ sõnas ta.
Otepää valla juht Kaido Tamberg andis teada, et teenuste ja toetuste ühtlustamine on käimas ja vastab ühinemislepingus kirjapandule. „Inimese jaoks jääb kehtima soodsam variant ja ka summade ümmardamisel arvestatakse selle põhimõttega. Üksikjuhud pole siiski jälgitavad, kus näiteks ühinev/ühendatav osapool on tõstnud vahetult enne liitumist/valimisi mõne toetuse ebaproportsionaalselt suureks võrreldes teistega. Siis võib tekkida ka alandamise moment,“ rääkis Tamberg. Tema sõnul osa endisi piirkondlikke toetusi ka kaob, sest need on olnud liiga spetsiifilised ja ajutise iseloomuga.
Valga abivallavanem Jüri Konrad rääkis: „Valga vald soovis esimesena ühtlustada sissetulekust mittesõltuvad toetused. Ühinemislepingus oli kokkulepe, et toetuse suuruse aluseks valitakse ühinevates omavalitsustes (Valga linn, Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vald) makstav suurim toetusmäär, ja seda üldiselt silmas peetigi. Nii tõusis sünnitoetus mõne endise vallapiirkonna perele üle kahe korra (Valga valla sünnitoetus on 430 eurot, mis makstakse välja kolmes osas).“
Matusetoetus puudus mõnes endises vallas üldse, kuid riigi poolt tagatuna on see nüüd uues omavalitsuses 250 eurot. „Ranitsatoetus ühtlustus samamoodi ühe liituva valla suurima järgi 160 eurole. Maavaldade väiksemad koolialguse ja -lõpu toetused küll kadusid, kuid asendati 130-eurose iga-aastase kolme ja enama koolis käiva lapse toetusega,“ rääkis Konrad.
Kanepi vallavanem Andrus Seeme kinnitas, et toetuste määrad on ühtlustatud seni kehtinud kõrgeima määra alusel. Vallajuht tõdes, et suurenenud on sünnitoetus: 250 eurole lisandus sama palju juurde.
„Kuna kolmes ühinenud vallas olid seni kehtestatud erinevaid toetusi, siis ühtlustamisega on mõned toetuste liigid ümber korraldatud,“ möönis Seeme.
Põlva vallajuht Georg Pelisaar rääkis, et uuelt viiest vallast moodustunud omavalitsuselt pole ühinemislepingus nõutud ühtlustamist kallima lahenduse poole. „Valdavalt jäävad teenusehinnad selliseks, nagu oli Põlva vallas. Lasteaiatasu puhul valisime soodsama suuna: senise 25 euro asemel on kohatasu nüüd 15 eurot ja päevast toiduraha kompenseerime 45 sendi ulatuses,“ tõdes ta.
Setomaa vallavanem Raul Kudre ütles, et nelja omavalitsuse osadest loodud vallas said sotsiaaltoetused paika, aga näiteks kultuuri- ja sporditoetusi veel otsustatakse – valdade ühinemisprotsess ei lähe kiiresti, see nõuab aega ja energiat. Setomaa vald panustab laste toetamisse: ranitsatoetus (300 eurot) on Kagu-Eestis suurim; kui Värska lasteaias käib kaks või rohkem last, siis on kohatasu 15 euro asemel kokku 10.

Lasteaia kohatasu

Kanepi 0–10
Valga 15
Antsla 5–15
Otepää 25 (5% alampalgast)
Setomaa 5–15
Tõrva 23
Põlva 15
Räpina 0–13
Võru vald 6–15
Võru linn 17
Rõuge 4–14

Sünnitoetus
Kanepi 500
Valga 430
Antsla 500
Otepää 576
Setomaa 320
Tõrva 500
Põlva 500
Räpina ühtlustamisel, praegu Veriora 300, Meeksi 500, Räpina 330
Võru vald 350
Võru linn 332
Rõuge ühtlustamisel, praegu Varstu 200, Rõuge, Mõniste ja Misso 450, Haanja 448

Matusetoetus
Kanepi 250
Valga 250
Antsla 250
Otepää 250
Setomaa 250
Tõrva 250
Põlva 250
Räpina 250
Võru vald 300
Võru linn 280
Rõuge 250

Ranitsatoetus
Kanepi 200
Valga 160
Antsla ühtlustamisel, oli 125–200
Otepää 100
Setomaa 300
Tõrva 100
Põlva 150
Räpina ühtlustamisel, oli 50–100
Võrumaa 100
Võru linn 100
Rõuge ühtlustamisel, oli 65–100

 

Autor: Sten Sang, sten@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 15/02/2018 09:46:55

Lisa kommentaar