Kaitsejõudude suurõppus Siil panustab koostööle maaelanikega

Sander Silm loodab, et kohalikud elanikud on suurõppuse Siil suhtes mõistvad. Foto:Henry Narits

Kaitsevägi ja kaitseliit korraldavad 2.–14. maini Lõuna-Eestis suurõppuse Siil. Sellega haakub mitu väiksemat õppust, mis kõik mõjutavad kohalike inimeste elu. Mis täpsemalt juhtuma hakkab, selgitas kaitseliidu Lõuna maakaitseringkonna tsiviilmilitaarkoostöö- ja teavitusspetsialist Sander Silm.

Mida Siil tavaliste inimeste jaoks tähendab?

Tänavune Siil on Eesti viimase aja suurim õppus, mille eesmärk on maakaitse lahinguvalmiduse ja ajateenijatest koosnevate jalaväepataljonide hindamine enne reservi arvamist ning liitlastega koostegevuse harjutamine. Ja nagu viimastel aastatel kombeks, võtavad lisaks Eesti kaitseväelastele ja kaitseliitlastele õppusest osa ka meie välisliitlased. Õppus Siil hõlmab sel aastal pea tervet Eestit, kuid kõige aktiivsem tegevus toimub Valgamaal Valga, Otepää ja Tõrva linnas, Võrumaal Antsla, Võru ja Rõuge vallas ning Tartumaal Tartu linnas ja Elva, Luunja ja Kastre vallas.
Kohalikele inimestele tähendab see, et mai kahel nädalal on Lõuna-Eestis kaitseväe kontsentratsioon üsna suur, nii et palume sellega arvestada. Kuna nii suuri õppusi ei ole võimalik korraldada vaid Eesti riigile kuuluval maa-alal, siis soovivad kaitsevägi ja kaitseliit kasutada ka eraomanduses olevaid alasid. Seega loodetakse kõikide elanike mõistvale suhtumisele, sest need õppused pole ju asi iseeneses, vaid nende toel tugevdame Eesti julgeolekut, ning elanike mõistev suhtumine on samuti panus meie julgeolekusse.

Lõuna-Eestis toimub Siili ajal ka politsei- ja piirivalveameti (PPA) õppus?

Just. PPA viib 4.–6. maini Lõuna-Eestis koostöös kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna malevatega läbi ühise sisejulgeolekuõppuse, mis hõlmab kogu Lõuna-Eestit. Selle raskuspunkt on tänavu aga Tartu linnas ning eesmärk on harjutada PPA ja kaitseliidu koostööd avaliku korra tagamisel.

Kuidas see õppus välja näeb?

Lõuna-Eesti linnades liiguvad õppuse ajal PPA ja kaitseliidu ühendpatrullid ning maanteedele on püstitatud kontrollpostid. Seetõttu palume kõigil kaaskodanikel olla õppuse ajal tavapärasest tähelepanelikum ning jälgida liikluskorraldust. Teedel ja tänavatel võib liiklust reguleerida ka sõjaväepolitsei ja loomulikult tuleb järgida nende korraldusi.

Arvestada tuleb ka sellega, et õppuste ajal peetakse Lõuna-Eesti linnades ka väiksemaid õppelahinguid, seega palume laske kuuldes mitte ehmuda. Meil on kaaskodanikele ka suur palve. Oleme väga palju panustanud õppuse turvalisusse, kuid siiski palun, et kui keegi peaks leidma õppuse alalt eseme, mille kohta tekib kahtlus, et see võib olla ohtlik (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu selletaoline ese), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmise korral tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseväelasi või helistada telefonil 112.

Mainisite maanteedel olevaid kontrollposte. Kui palju neid Lõuna-Eestisse püstitatakse ja kas liiklejad peavad arvestama ka mingi ajakaoga?

Kontrollposte tuleb kümneid ja tõesti, palume 4. kuni 6. mail Lõuna-Eestis autoga liikumisel varuda veidi aega. Oleme siiralt tänulikud kaaskodanike kannatlikkuse eest, kuid nagu öeldud, see on meie ühise turvalisuse nimel. Kuid kontrolli kiirendamiseks soovitan nendel päevadel kaasas kanda nii isikut tõendavat dokumenti kui ka autodokumente.

Kui õppuse ajal midagi juhtub inimese eraomandiga, kuhu ta peaks pöörduma?

Kui õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand, siis palume viivitamata fikseerida vahejuhtum ja proovida ka fikseerida ka kahju tekitaja (auto number, üksuse nimetus, kaitseväelase või kaitseliitlase nimi) ning edastada see info õppuse tsiviil-sõjalise koostöö inimestele telefoni teel 717 1931 või e-postiga aadressile viljar.kurg@mil.ee.

Suurõppus Siil

Osavõtjaid 15 000.
Lisaks Eesti kaitseväelastele ja kaitseliitlastele võtavad õppusest osa liitlassõdurid USAst, Kanadast, Ukrainast, Gruusiast, Taanist, Belgiast, Ühendkuningriigist, Poolast, Soomest, Lätist, Leedust ja Saksamaalt.

Aktiivsem tegevus Lõuna-Eestis:
Valgamaal Valga, Otepää ja Tõrva linnas
Võrumaal Antsla, Võru ja Rõuge vallas
Tartumaal Tartu linnas ning Elva, Luunja ja Kastre vallas.

Relvad: teenistusrelvad käsitulirelvadest kuni suurekaliibriliste haubitsateni, kuid õppelahingutes kasutatakse vaid matkevahendeid (paukpadrunid, suitsugranaadid ja lõhkepaketid).

Kui leiate kahtlase eseme, helistage 112.

Allikas: kaitsevägi

 

Viimati muudetud: 26/04/2018 06:40:31