Ministeerium nõuab Vastseliina hooldekodu ehitaja partnerilt tagasi ligi 650 000 eurot

Mace Ehitus OÜl on lisaks Vastseliinale mujalgi sekeldusi. Foto: Ülle Harju

Rahandusministeerium otsustas tunnistada kehtetuks aastataguse otsuse toetada Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega (6,4 miljonit eurot) Lõuna-Eesti Hooldekeskus ASi projekti Võisiku Kodu reorganiseerimiseks ja nõuda tagasi välja makstud toetus summas 646 018,58 eurot.
10. mail tehtud otsuse põhjuseks tõi ministeerium, et soodustuskelmuses kahtlustatav Lõuna-Eesti Hooldekeskus on ehitustöid hankides andnud ehitusettevõttele Mace Ehitus OÜ ebavõrdse eelise teiste ehitajate ees ning tekitanud konkurentsi kahjustava huvide konflikti. Samuti on Lõuna-Eesti Hooldekeskus eiranud omafinantseeringuga seotud kohustusi.
Lõuna-Eesti Hooldekeksus AS-ilt tagasi küsitud ja ära võetud ning projektist vabanenud toetuse summa suunatakse jätkuvalt Võisiku Kodu reorganiseerimiseks, kus AS Hoolekandeteenused praegu 240 inimesele ööpäevaringselt erihooldusteenust osutab. Projekti eesmärk oli rajada hooldatavatele Kose, Türi, Antsla, Veriora ja Tähtvere valda selle aasta lõpuks kaasaegsed 30-kohalised peremajad.
Ministeeriumi teada osales Lõuna-Eesti Hooldekeskuse korraldatud riigihanke dokumentide ettevalmistamisel Mace Ehitus OÜ endine juhatuse liige. Seaduse järgi on see keelatud. Lõuna-Eesti Hooldekeskus on rahandusministeeriumile selgitanud, et ettevõtteid juhtinud isikud on omavahel tuttavad aastaid, puutuvad erinevatel viisidel kokku nii tööalaselt, eraeluliselt kui ka poliitilistel eesmärkidel.
Peale Mace Ehitus OÜ osales hankes pakkujana ehitusettevõte AS Eviko, kes jäeti hanke tingimustele kvalifitseerimata.
Rahandusministeerium otsustas lõpetada projekti rahastamise, tuginedes kriminaaluurimise käigus kogutud tõenditele ja ministeeriumi kogutud teabele. Soodustuskelmuse kahtlusega on kriminaaluurimise all on Lõuna-Eesti Hooldekeskuse omanik ja endine tegevjuht Vambola Sipelgas.
"Rahandusministeeriumi poolt 10. mail tehtud ilmselt ebaseadusliku otsuse vaidlustame me kohtus," ütles Lõuna-Eesti Hooldekeskuse uus juht Ülo Tulik pressiteate vahendusel, viidates et tema hinnangul oleks toetuse tühistamisega võinud oodata süüdimõistva kohtuotsuseni.
„Niivõrd tõsist kahtlustust ei esita õiguskaitseasutused kergekäeliselt, vaid sellele on eelnenud aktiivne tõendite kogumine ja analüüs, mis on andnud piisavalt tõsikindlat teavet, et kahtlustused esitada,” kommenteeris LõunaLehele kriminaalasja prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius. „Pärast kahtlustuste esitamist on Keskkriminaalpolitsei tõendite kogumist ja analüüsimist jätkanud ning teeb seda siiani.”
Sinkevicius selgitas, et kõige levinum soodustuskelmuse tunnus on omaosaluse mittetasumine. Sellisel juhul luuakse dokumentide ja ülekannetega ettekujutus omaosaluse tasumisest, kuigi tegelikkuses seda tehtud ei ole. Seega petetakse toetusi maksvalt asutuselt raha välja.
„Ka sel puhul käitusid asjaosalised nii,” ütles Sinkevicius. „Esialgu näidatigi Rahandusministeeriumile, et omaosalus on tasutud. Kuna Rahandusministeeriumi võimalused neile esitatud asjaolusid kontrollida on piiratumad kui politseil, õnnestuski asjaosalistel ministeerium eksitusse viia ja raha saada. Uurimise käigus tuvastas aga politsei, et tegelikult ei ole vajalikku omaosalust tasutud.”

 

Autor: LõunaLeht, lounaleht@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 17/05/2018 09:56:20