Kohus jättis õiguse Setomaa vallale

LõunaLeht kirjutas 26. aprillil, et Seto Jaanitule korraldaja Imre Termonen kaebas kohtusse Setomaa vallavolikogu otsuse erastada ettevõtjale Eve Eerik-Kolpakovile maatükk, mida Termonen soovis kasutada festivali parkla jaoks.
Tartu halduskohus tagastas 16. mai määrusega Käre Seltsimaja MTÜ kaebuse Setomaa vallavolikogu 29. märtsi otsuse tühistamiseks kaebeõiguse puudumise tõttu, andis teada kohtu pressiesindaja Krista Tamm.
Kohus leidis, et vaidlustatud otsus ei riku kuidagi kaebaja õigusi, kuna sellega on tunnistatud, et füüsilisest isikust ettevõtja Eve Eerik-Kolpakov tegeleb põllumajandusliku tootmisega ja vastab kuni 1. jaanuarini 2003 kehtinud maareformi seaduses kehtestatud nõuetele. Kohus selgitas kaebajale, et otsustatud ei ole loa andmine maa erastamiseks vaid on otsustatud isiku maa erastamise õigustatud subjektiks tunnistamine.
Kohus märkis veel, et Käre Seltsimaja kohtusse pöördumine on ennatlik. Kui kaebaja soovib õiguskaitset kogu menetluses eeldatava lõpptulemuse vastu, tuleb reeglina lõpptulemus ära oodata. Seega tuleb kaebajal ära oodata maa erastamisotsustus. Seda, kas isik tegelikult vastab maa erastamise õigustatud subjekti nõuetele, kas ta tegeleb asukohajärgselt põllumajandusliku tootmisega, kas ta on ettevõtja ja kantud äriregistrisse, tuleb kontrollida erastamise korraldajal, küsides selleks vajadusel vajalikke tõendeid nii maa taotlejalt kui ka kohalikult omavalitsuselt. Asjaolu, et kaebaja soovib ka nimetatud FIE erastamisega seonduvat maad, kohus antud kaebuse raames läbi vaadata ei saa.
Määrus ei ole veel jõustunud ja on vaidlustatav Tartu ringkonnakohtus 15 päeva jooksul alates selle kättesaamisest.

 

Autor: LõunaLeht, lounaleht@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 24/05/2018 09:25:26