Põlvas tõuseb prügiveo hind kuni 9,6 korda

Väiksemate prügikonteinerite tühjendamine kallineb Põlva kandis kuni 9,6 korda. Foto: Ülle Harju

1. juulist tõuseb prügiveo hind Põlva ning Laheda ja Vastse-Kuuste veopiirkonnas märkimisväärselt, väiksemate prügikonteinerite omanikud hakkavad nende tühjendamise eest maksma isegi kuni 9,6 korda senisest rohkem.

Kuna prügivedu on seni maksnud Põlva kandis kurioosselt vähe – väikesemate konteinerite tühjenduskord vaid 10 senti – siis pole hinnatõus kodanikele ilmselt suur põnts. Suuremate konteinerite tühjendamine kallineb tunduvalt vähem, näiteks kõige suurema (6000 liitrit) tühjendamise hind kerkib 47,15 eurolt 51,86 euroni.
Põlva valla keskkonnaspetsialist Reelika Raig kinnitas, et keegi pole senini valda hinnatõusu üle kurtma tulnud.
„Hinnaläbirääkimised ASiga Eesti Keskkonnateenused on kestnud alates aasta algusest,” ütles ta. „Koosolekutel toimunud arutelude tulemusel jõuti ühisele kompromissile ning teenustasude muutus rahuldati põhjendatud taotluse alusel.”
Eesti Keskkonnateenused AS põhjendas segaolmejäätmete käitlemise teenustasude suurendamise vajadust jäätmete käitluskulu kasvu, kütuseaktsiisi kallinemise, Põlva valla jäätmejaama opereerimise kulude kasvu ning veokite teekasutuse maksuga.
Samadel põhjustel esitas AS Eesti Keskkonnateenused ka Kanepi Vallavalitsusele taotluse endiste Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla territooriumi hõlmanud veopiirkonna segaolmejäätmete käitlemise teenustasude muutmiseks.
Kanepi vallavalitsus rahuldas samuti taotluse ja prügivedu kallineb juulist ka selles vallas.
Näiteks 140liitrise konteineri tühjendamise hind kerkib 1.40 eurolt 1.90 euroni, 240liitrise konteineri oma 2.40 eurolt 3.24 euroni.
Põlva ja Kanepi valla prügiveohinnad jäävad Kagu-Eestis siiski tagasihoidlikumate hulka, näiteks Võru vallas maksab 240liitrise prügikonteineri tühjendamine 4.90 eurot.

 

 

Autor: Ülle Harju, ylle@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 07/06/2018 09:45:10