Lastevanemad võitlevad lasteaiarühma eest

Kauksi lastehoiu lapsed kadrisandis. Foto: erakogu

„Muidu näitavad vallajuhid näpuga valitsuse peale, et neil puudub regionaalpoliitika, nüüd teevad ise sedasama!” ütlesid pisarsilmil Põlva valla Kauksi lastehoiu laste vanemad, kellele teeb muret, kuidas nende lapsed edaspidi hoitud saavad. „Lastehoid on ju üks põhiteenustest, mis annavad julguse tulla maale elama!”

Plaanist sulgeda seitsme lapsega Kauksi lastehoiurühm kuulsid lastevanemad mai alguses n-ö küla pealt. Ragner Lõbu, kellel käib lastehoius viieaastane poeg, saatis selle peale vallavalitsusele murekirja ettepanekuga kohtuda ja üheskoos asja arutada.
„Nädal enne 17. mai volikogu istungit saimegi kokku,” seletas Lõbu. „Vallavanem Georg Pelisaar lubas lahenduse leida.” Lastevanemad mingit vastust ei saanud, küll lugesid nad valla kodulehelt, et haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aigi Tiks on esitanud vallavolikogu istungile eelnõu Kauksi lastehoid sulgeda. Põhjenduseks oli toodud suured ülalpidamiskulud, piisav kohtade arv valla lasteaedades (lähemad Moostes ja Põlvas) ja seadusesäte, mis käskivat üle kolmeaastastele lastele pakkuda vaid lasteaia-, mitte -hoiuteenust.
Volikogu asus aga kohe lastevanemate poolele ja tegi otsuse, et Kauksis avatakse lastehoiu asemel lasteaiarühm. Muuseas tugines volikogu Põlva valla ühinemislepingule, milles seisab, et vähemalt järgmiste valimisteni ehk neljaks aastaks säilivad vallas kõik lasteaiad ja lastehoiud.
„Kui 17. mail volikogust ära tulin, siis oli hea kerge tunne, et kõik said asjast aru,” ütles Ragner Lõbu. „Oli tohutu üllatus, kui nägin nädala pärast kasvatajate kurbi silmi ja kuulsin, et nad olid saanud koondamisteate!”
„Meile öeldi, et Mooste lasteaia direktor peaks nüüd lasteaiarühma moodustamist eest vedama, aga ta on avalikult öelnud, et pole Kauksi rühmast huvitatud, ja asi on toppama jäänud,” märkis Kauksi lähedal elav Tähti Tobreluts, kelle lastehoius käiv laps saab suvel kolmeseks.
Lisaks said lastevanemad vallaametnike käest erinevat infot, mida nad ise peaksid tegema ja kelle poole pöörduma, et avaldada oma soovi Kauksi lasteaiarühma tegemiseks.
Tähti Tobreluts ütles, et soov on kindel, sest nii temale kui teistele vanematele oleks lapse vedamine 10–15 kilomeetri kaugusele Moostesse või Põlvasse kauge ja kulukas. Päevas tuleb ju teha kaks sõitu.
Lisaks on ta laste hoidmisega Kauksis väga rahul: „Keskkond ja kasvatajad on väga toredad, hoiavad lapsi nagu omi lapsi!”

Lapsi ümbruskonnas on
Ragner Lõbu sõnul käib praegu Kauksi lapsehoius kuus-seitse last, vanuses kaks kuni viis aastat. „Neli ema on teinud avalduse, et tahavad oma lapse juurde tuua,” tõi ta välja positiivse perspektiivi. „Neid võiks veelgi olla, aga kardan, et paljud ei teagi sellest võimalusest. Mul endal kaks vanemat poissi käisid Räpinas lasteaias, sest ma lihtsalt ei teadnud, et Kauksis on lastehoid!”
Lõbu ütles, et ei tunne kõiki lastevanemaid, ja oletas, et nii mõnigi võib olla saanud valla kultuuri- ja haridusosakonna juhataja Aigi Tiksi käest sarnase vastuse, nagu sai Grete Luukas. Luukas küsis: „Kas Kauksi Lastehoiu asemele tuleb midagi muud või lähim võimalus valla poolt oleks laps Põlvasse lasteaeda viia?” Tiks vastas: „Teil on vanemana õigus esitada taotlus lasteaiakoha saamiseks mistahes lasteaeda. Põlvas asub kolm lasteaeda – Lepatriinu, Mesimumm ja Pihlapuu. Koha saamiseks on vajalik esitada taotlus vallavalitsusele. Maikuu lõpuks tehakse esmane rühmade komplekteerimine olemasolevate taotluste põhjal, kindlasti on igas majas hetkel ka vabu kohti.”
Lisaküsimusele Kauksi lasteaiarühma moodustamise kohta Tiks ei vastanud.

Ametnike vastused panevad kukalt kratsima
„Rõhutasin asjaolu, et tal on õigus esitada taotlus mistahes lasteaias koha kasutamiseks,” sõnas Aigi Tiks selgituseks, miks ta Kauksi lapsevanemale eespool tsiteeritud vastuse saatis. „Kuna vanema küsimus viitas Põlvale, siis täpsustasin Põlvas asuvate lasteaedade infot. Kõikidele vanematele, kelle laps lapsehoius käib, on maikuu lõpus saadetud teavituskiri, milles on selgitatud, mis asjaoludel on võimalik moodustada Mooste lasteaia juurde uus rühm asukohaga Kauksis.”
Millised need asjaolud siis on? „Rühma moodustamine tuleb volikogu otsuse kohaselt kõne alla, kui soovijaid on vähemalt seitse,” rääkis Tiks (Mooste lasteaia juhataja saadetud kirjas seisab „mõistlik arv” - ÜH) „Sooviavaldus tuleks teha vallavalitsusele.” Praeguseks on ta saanud kuus avaldust.
Volikogu protokollis seisab tõesti, et volikogu otsustas anda vallavalitsusele ülesande avada Kauksi lasteaiarühm lastevanemate soovil. Laste arvu piirangut aga volikogu otsuses pole. Arvu seitse mainis vaid volikogu istungil osalenud abivallavanem Janika Usin oma arvamuseavalduses.
Vallavanem Georg Pelisaar ütles, et rühma tegemiseks peaks olema vähemalt kuus last. „Avaldus tuleks teha ükskõik millise lasteaia juhatajale, pärast seda saame kokku – lasteaedade juhatajad, vanemad ja vallavalitsuse esindajad – ning arutame, milline variant oleks parim,” käis ta välja Tiksi omast erineva soovituse. „Lasteaia juhatajal on võimalus avada rühm ka väljaspool oma lasteaeda, näiteks siis Kauksis. See tuleks kaalutlusotsus, sest ei saaks ju teha rühma vaid viiele lapsele, kelle hoidmiseks tuleks palgale võtta kolm inimest! Siis tekib ka küsimus, et iga kolmas küla tahab endale lasteaeda!”
„Milles üldse küsimus, lapsi on piisavalt ja Kauksis tuleb lasteaiarühm avada!” ütles Põlva vallavolikogu uus esimees Lennart Liba. Ta kinnitas üle, et Põlva vallavolikogu pole määranud, kui mitu last peaks Kauksis asuvas lasteaiarühmas olema, et see avataks.

Juristid: Kauksi lastehoid pole suletud õiguspäraselt ja seadus lubaks seda edasi pidada

Eesti Õigusbüroo jurist Ülle Aliorg:
Enne lasteasutuse sulgemist peab volikogu otsustama selle otstarbetuse ja otsus selle tõttu lõpetamiseks peab olema tehtud vähemalt viis kuud enne sulgemist. Ühtlasi tuleb sellest teavitada ka haridus- ja teadusministeeriumi.

Õiguskantsler Ülle Madise:
Kohaliku omavalitsuse üksus osutab lapsehoiuteenust koolieelse lasteasutuse seaduse (KELS) § 10 lõike 1 alusel. KELS § 10 lg 1 ei keela kohalikul omavalitsusel osutada lapsehoiuteenust ka vanemale kui kolmeaastasele lapsele, kui lapsevanem seda soovib ja põhiteenus – võimalus käia teeninduspiirkonna lasteasutuses – on tagatud. KELS § 10 lg 1 näeb ette vaid lastehoiu miinimumtaseme. Seega ei toetu (Põlva vallavolikogu – ÜH) otsus nr 1-3/19 põhjendus kehtivatele seadustele.

 

Autor: Ülle Harju, ylle@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 14/06/2018 10:14:07