Kaitseministeerium tahab sõjaväeosa laiendada, kuid kohalikud elanikud on selle vastu

Taara sõjaväeosa ehk Kuperjanovi laienemise soovide piirid

Võru Taara piirkonna elanike kokkusaamisel linnavalitsuse ja volikogu juhtide ning kaitseministeeriumi esindajatega oli kõne all elurajooni kõrvale 2. jalaväebrigaadi tarvis ladude ehitus, kuid piirkonna elanikud on sellele vastu.

Võru Taara linnaosa elanikud pöördusid juba kuu varem nii ministeeriumi, Võru linnavalitsuse kui ka volikogu poole, et kaitseväe linnaku plaanitava laiendamise tõttu halveneksid nende elutingimused ja nad ei soovi naabrusse kaitseväe ala.
„Plaanime sinna laod transpordivahenditele, mida on vaja sõja ajal kasutada, ning alale paigutatavaid masinaid käivitatakse vaid kolm-neli korda aastas,” ütles Kusti Salm, kaitseministeeriumi riigi kaitseinvesteeringute keskuse osakonna juhataja üleeilsel kokkusaamisel. Ta lisas, et sõjalist tegevust kõnealusel maa-alal ei toimu.
„Raske uskuda, et masinaid ainult kolm-neli korda aastas käivitatakse, ohu olukorras ei saa ju konserveeritud masinaid paari tunni jooksul käivitada,” ütles Ülari Kõrran, Taara linnaosa elanik.
„Mõistame, et elanikele teeb muret suurenev müra, visuaalse pildi muutus ja heitgaasid,” ütles Maris Freudenthal ministeeriumi samast osakonnast.
„Müra vähendamiseks saame erinevaid tõkkeid kasutada ning visuaalse mõju vähendamiseks saab varjualused elamurajooni vastu ehitada ja nii ei näe elanikud ka ladudevahelist sagimist,” rääkis Freudenthal.
Plaanitava kaitseväe ladude ala piirdeaia ja kruntide piiri alguse vahele jääb 30meetrine puhverala, kohati on see isegi laiem.
Linnapea Anti Allas ütles, et puhveralaks plaanitav maa kuulub linnale. „Maa-ala, kuhu ministeerium plaanib ladusid, kuulus varem keskkonnaministeeriumile, mis andis selle üle kaitseministeeriumile,” selgitas linnapea.
Allas lisas, et kuna varasematel planeeringutel on ladude alla plaanitav maa kirjas elamumaana, tekitabki muutus Taara linnaosa elanikes vastuseisu.
Elanikke huvitasid ka plaanitava ala väljapääsude asukohad ja nende kasutamine. „Üks väljapääs on plaanitud kohe krundi kõrvalt,” märkis Kõrran.
Riigikogu riigikaitse komisjoni liige Johannes Kert ütles, et kui masinatega on õppusteks vaja välja sõita, kooskõlastatakse see omavalitsusega. „Ohu korral ei kooskõlastata kellegagi,” lisas ta.
Elanike usku kaitseministeeriumi plaani kahandab seegi, et kuu tagasi toimunud kokkusaamisel ei rääkinud ministeeriumi esindajad sõnagi hoonetest, vaid ainult parklast. „Täna õhtul (teisipäeva õhtu – toim) kõneldi juba hoonetest,” lisas Kõrran.

Linna juhid kohtuvad peagi elanikega

Kõrrani sõnul ei ole sellisel kujul, nagu plaanib kaitseministeerium, võimalik detailplaneeringut algatada. „Meid ei rahulda ka puhvertsoon ning plaanitava ala väljapääsud on plaanitud nii, et sõidetakse läbi linnaosa,” rääkis ta. Kõrran lisas, et Taara linnaosa tänavad ei suudagi raskeid masinaid kanda, sest ei ole nii tugeva aluspinnasega.
Kõrran pakkus ministeeriumile lahendusena raudteepoolset ala, kus praegu ladustatakse metalli. „Seal on ruumi küll,” lisas ta.
Võru linnavolikogu esimees Ülo Tulik küsis, millega ministeerium tagab, et ladude asemele ei tule midagi muud.
„Detailplaneeringu ohjad on volikogu käes ja volikogu saab sinna kõik meetmed sisse kirjutada,” vastas Salm.
Tulik märkis, et volikogul on plaanis veel teavet koguda. „Võru linnale on Kuperjanovi väeosa laienemine väga oluline, kuid meile on tähtis ka see, et laienemine ei kahjustaks Taara linnaosa elanike huve,” rääkis ta.
Tulik ütles, et kuigi volikogu arutab üldplaneeringu muutmise algatamist alles augustis, kohtuvad vahepeal nii linnavalitsuse kui ka volikogu esindajad Taara linnaosa elanikega. „Soovime kogukonnalt kuulda, millised on nende huvid,” ütles Võru linna volikogu esimees.
Ta lisas, et ministeeriumi plaanitavat ala on võimalik laiendada nii, et laod tuleksid eramurajoonist veelgi kaugemale.
Taara linnaosa elanik Meelis Saarepuu usub, et lõpuks leitakse kõiki asjaosalisi rahuldav lahendus.

 

Autor: MARI-ANNE LEHT
Viimati muudetud: 07/07/2018 15:15:05