Põlvkondadevahelise sideme tugevdamine on oluline

Üritus lõppes lühikese võimlemisega.

Läinud nädalal arutati Võrumaa pensionäride päevakeskuses eakate tegevuse hoogustamist ning kuuldust oli mõndagi kõrva taha panna naabrite tegemistest Põlvas.

Võru abilinnapea Sixten Sild ütles, et kui eakatel on tegevust, tulevad nad ise toime. Ta kutsus kõiki eakaid loodusse liikumispäevadele. „Kõndimine on jõukohane harrastus paljudele neist,” lisas Sild, kes peab eakatele tähtsaks nii põlvkondadevahelist sidet kui ka sõpruskonda.
Mullu liitunud omavalitsuste töötajad ja neis elavad eakad viivad ennast kurssi suure omavalitsuse vanemaealiste tegemistega.
Liitunud Võru vallavalitsus kutsus pensionärid kokku juunis ning moodustati eakate seltsing. Sinna kuuluvad inimesed igast endisest omavalitsusest: Vastseliinast, Oravalt, Lasvalt, Sõmerpalust ja endisest Võru vallast.
„Ühisel arutelul avaldasid vanemaealised soovi kõigi piirkondadega tutvumiseks ning esimene sõit on tuleval kuul Vastseliina kanti,” ütles Siiri Konksi, Võru vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja.
Ta lisas, et tutvumissõidul osaleb eakaid igast Võru vallaga liitunud endisest vallast ja vallavalitsuse sotsiaaltöötaja.
Hajaasutusega piirkondades on autota keerulisem kaugemale üritustele sõita. Kohtadel kooskäimise kohaks pakkus Rõuge vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Tiit Melts kohalikke noortekeskuse ruume, kus noored veedavad aega enamasti päeva teisel poolel. „Ühine kooskäimise koht seob rohkem erinevaid põlvkondi,” lisas ta.
Võru pensionäride päevakeskuse juhataja Astrid Hurt soovib ikka, et eakad tuleksid võimaluse korral kodudest üritustele. „Koos olles ei tunne vanemaealised ennast üksi ja nad leiavad eakaaslastelt mõistmist,” sõnas ta.
Pikemalt kõneldi maakondliku ürituse korraldamisest tuleval aastal. Kaaluti nii eakate päeva tähistamist kui ka suvepäeva pidamist. Viimase toimumine on tõenäolisem, kuna iga omavalitsus tähistab kohapeal eakate päeva ja suvel on lihtsam suurt maakondlikku üritust korraldada.
Märgiti, et kui koostöö Lõuna-Eesti eakate vahel hakkab hästi toimima, võiks kaugemale uudistama sõita ja sealsetel üritustel osaleda.

Loengutest üritusteni lastelastega

Põlva päevakeskuse juhataja Anne Nook ütles, et lisaks seal tegutsevatele ringidele ja muudele sotsiaalteenustele pakub keskus koduhooldusteenust. Praegu on päevakeskuses tööl seitse koduhooldustöötajat, kes teenindavad inimesi nende kodudes ja aitavad asjaajamistel väljaspool kodu.
Veel töötab keskuse alluvuses kaks sotsiaalmaja perenaist, kes hoiavad korda ja aitavad nendes majades elavaid inimesi.
Põlva päevakeskuse saal mahutab 90 inimest ning on tavapärane, et see on ürituste ajal alati täis. „Populaarsed on kord kuus toimuvad loengud, kus on esinenud tohtrid, poliitikud, maanteeameti, politsei ja teiste elualade esindajad. Aastas korra sõidetakse Eestimaad uudistama, tänavu käidi ekskursioonil Hiiumaal,” tutvustas Nook Põlvamaa eakate tegemisi.
„Meil on väga populaarseks saanud sügiseti toimuv tervisepäev eakatele, kus erinevate elualade esindajad räägivad tervise- ja ohutusteemadel,” sõnas Nook. Ta lisas, et sügisel kõneleb hingehoidja Naatan Haamer leinaga seonduvast.
„Päevakeskuses meeldib käia samuti eakamatel meestel, kes on moodustanud meesteklubi. Nad vahetavad mõtteid poliitikute ja omavalitsuste töötajatega,” märkis Nook.
Päevakeskuses tähistatakse ühiselt vastla-, sõbra- ja naistepäeva ning Eesti sünnipäeva. Vanavanemate päeva on korraldatud koos Põlva noortekeskusega ning aasta lõpeb kevadel lõpupeo ja kevadnäitusega. Sellel on väljas kõik käsitöö ja muu, mida ringides on sügisest kevadeni tehtud.
Nook tunnistas, et kui kunsti-, laulu- ja tantsuringide vastu on endiselt suur huvi, siis käsitööringi naljalt uusi liikmeid ei tule. „Ju see on aja märk, et käsitöö asemel on uued huvid,” lisas ta.
Nook märkis, et kui Põlva vallaga sügisel liitus neli ümberkaudset valda, tõi see kaasa tavalisest enam tööd, sest mitte igas neis ei olnud kõiki teenuseid, nagu koduteenus. Nüüdseks on see kitsaskoht koos kohalike sotsiaaltöötajatega kõrvaldatud.
„Hea meel on, et valdade liitumise järel on ka kaugemate piirkondade eakad hakanud meie ringides käima,” sõnas ta.
Kuna Põlva päevakeskus on kutsunud esinema lasteaialapsi, soovitas Nook sama ka Võrus teha. „Põlva kogemuse põhjal tulevad lasteaialapsed esinema hea meelega,” märkis ta ja lisas, et Põlva päevakeskuses on tähistatud vanavanemate päeva koos lasteaia Lepatriinu lastega.
Põlva päevakeskuses osales mullu ringide töös 180 inimest ja kokku on liikmeid üle 300.
Aili Paeglis Mõnistest Rõuge vallast pidas esimest eakate mõttevahetust kasulikuks, sest sai ürituselt mitu põnevat mõtet ja kohtus teiste piirkondade eakaaslastega.

Pildi allkirjad:
613- Anne Nook.
609- Mõttevahetuse avas Võrumaa pensionäride ühingu esinaine Kersti Mäesaar.
617- Üritus lõppes lühikese võimlemisega.

 

Autor: MARI-ANNE LEHT
Viimati muudetud: 30/08/2018 15:23:26