Küsitlus

Keda kavatsed valida märtsis riigikokku?

Kompetentsikeskuse Tsenter jätkuprojekt sai rahastuse

Foto: Tsenter

Projekt „Võrumaa ktsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter innovatsioonivõimekuse tõstmine” sai järgnevaks tegevusperioodiks rahastuse.

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa puidu- ja mööblivaldkonna ettevõtete arengule kasvatades tegevustes osalevate ettevõtete lisandväärtust, müügitulu ja ekspordikäivet ja see kestab 2020. aasta jaanuarist kuni 2023. aasta augustini. Projekti kogumaksumus on 1,075 miljonit eurot, sellest on Euroopa Liidu Regionaalarengu toetus 860 000 eurot ja ülejäänu omaosalus.

Projekt võimaldab koondada puidu- ja mööblivaldkonna alast kompetentsi ja teostada rakendusuuringuid kolmes võtmevaldkonnas: tootearendus, tootmisjuhtimine ja viimistlustehnoloogia. Rakendusuuringute läbiviimine koostöös Eesti ja välisriikide teadusasutustega loob soodsad tingimused teadmussiirdeks ja kasvatab Tsentri usaldusväärsust ettevõtete koostööpartnerina. 

Tsentri peamiseks kompetentsiks on tootearendus ning sellega seotud komplekssed teenused: nõustamine, projekti juhtimine, joonestamine, prototüüpide valmistamine, esimese proovipartii tegemine ja väikepartiide tootmine ning vajadusel ekspertide ja teiste teenust pakkuvate ettevõtete kaasamine, turundusalane nõustamine ja lisarahastuse võimaluste tutvustamine.

Põhiprojekti toel lisandub võimekus ja pädevus multifunktsionaalsete mööblitoodete, näiteks seeniorite mööbli arendamiseks. Lisaks on kavandamisel kaks koostööprojekti ettevõtjatega. Liitreaalsuse projekti abil on plaan uurida võimalusi, kuidas liitreaalsuse vahendite abil parandada ettevõtete töökorralduse osa, mis käsitleb töö- ja ohutusjuhendeid. Koostöö-robotite projektis tehakse partnerettevõtetega uuring koostöö-manipulaatorrobotite rakendamiseks sektori ettevõtetes, kus ei ole tegemist klassikalise liinitööga.

Projekt aitab oluliselt kaasa kompetentsikeskuse eesmärgile olla innovatsiooni eestvedaja piirkonnas.  Läbi huvirühmade (erasektor, ülikoolid, avalik ja kolmas sektor ning kodanikuühiskond)  kaasamise on Tsenter valmis toetama koostööd ja arengut, kiirendades muutusi ja levitades teaduspõhist lähenemist.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Omaosaluse katmisel on abiks Võru- ja Põlvamaa omavalitsused.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 16/12/2019 14:33:23

Lisa kommentaar