Küsitlus

Kas sinu peres on tänavu kooliminejaid?

Distantsilt distantsil ehk lihtsalt Jan

Jan Fred Joab. Foto: erakogu

Kuni kestab koroonakriis ja haridusasutused peavad õppetööd tegema distantsilt, ei saa
alustada oma mõtisklust sõnadega, et kui Arno isaga koolimajja jõudis ...

Tihti oleme lugenud meediast küsimusi: kas distantsilt õppimine on hariduse allakäik või hoopis positiivsete kogemustega periood?

Jan Fred Joab õpib Antsla gümnaasiumi seitsmendas klassis. Tema saab distantsõppega hästi hakkama: noormehe jaoks on abiks kohusetunne ja arusaam teadmiste vajalikkusest, sest poiss on kogu kooliaja jooksul harjunud iseseisvalt tegutsema. Jani isa Janeki arvates pole poisil kodus õppimine keeruline. Kõik sõltub iseseisva töö oskustest, vastutustundest ja suhtumisest õppetöösse.

Kui 2020. aasta märtsis algas distantsõpe, siis anti kehalises kasvatuses ülesandeks liikuda looduses. Kehalise kasvatuse tundide ülesanded otsustasid Jan ja isa Janek ühendada poisi hobiga. Loodusfotograafina hakati matkama niitudel, luhtades ja metsades ning rabades.

Õnnelik aeg oli selles suhtes, et distantsõppe algus langes kokku lindude rändega. Antsla kool oli kirjutanud Innovesse projekti „Kodade loomine“, loodusteaduste koja raames osteti lindude vaatlemiseks teleskoop, statiivid, fotoaparaadid, rajakaamerad, linnulaulude salvestaja ja palju muudki. Jan on õpilane, kes tahab loodusest palju teada. Nii õppis ta selgeks, kuidas aparatuuri kasutada, salvestada ja filmijuppe kokku kleepida. Jani, nagu ka kõikide teistegi tänaste koolilaste koolitöö on seotud muutuva õpikäsitlusega. Jan on osanud ühendada hobi ja kohustused.

Samas ei jäta Jan tegemata ühtegi koolitükki. Praeguse koolielu ja õppetöö püüab Jan siduda hobiga ja nii juhtubki vahetevahel, et Jan on veebitunnis mitte kodust, vaid hoopis linnu- või loomauuringute tegemise varjendist. Pole ju vahet, kas e-tunni ajal olla kodus või hoopis rabas!

Jan Fred teeb kõiki töid maksimaalselt. Kui ta on midagi alustanud, siis täidab noormees ülesandeid nii, et tema tegemised on põnevad nii talle endale, kaasõpilastele või veelgi laiemale üldsusele. Jan Fred on Antsla kooli mängujuht, ta on MTÜ Tugiõpilaste Oma Ring Eestis ehk TORE liige.

Distantsõppe peamine oht on paljude inimeste arvates see, et õpilane teeb ülesanded ära ainult esitamiseks. Jan Fred on aga maksimalist, tema sai Antsla gümnaasiumilt 2020. aasta õpilase tunnustuse. Kontaktõppe ajal korraldas Jan Fred esimese ja teise kooliastme õpilastele tantsu- ja mänguvahetunde. Jan Fredi õppeedukus on alati eeskujulik. Jan mõistab, et õppimise eesmärk pole mitte ülesannete õigeks ajaks esitamine, vaid pigem uute teadmiste ja kogemuste omandamine.

Paljud õpilased kasutavad võimalust distantsõppes olles pisut kauem magada. Jan pigem naudib hommikust aega ja esimeste päikesekiirte ilmumist läbi kaamerasilma. Tänu erilisele loodusearmastusele oli Janil juba märtsi alguses olnud võimalik näha 75 linnuliiki. Noormehe põhjalikud teadmised keskkonnast, ümbritsevast loodusest ja oskus märgata ümbritsevat on kujundanud ta usaldusväärseks mõttekaaslaseks paljudele teistelegi loodusesõpradele. Nii polegi harv juhus, kui abiturient saab Janilt uut mõtteainet keskkonnateemalise arutleva kirjandi jaoks.
Kokkuvõtteks võib öelda, et Antsla gümnaasiumi õppur Jan Fred Joab on fantastiline koolipoiss, võrratu loodusfotograaf, vapper loodusteaduste koja asjade ellu rakendaja, tore TOREkas, väga hea mängujuht, mõnus sõber ning ... lihtsalt Jan.
 

 

Autor: ÜLLE ANIER
Viimati muudetud: 22/04/2021 09:59:20

Lisa kommentaar