Mesinikust eksvanglajuht võtab gümnaasiumidirektori ameti ohvitserikätesse

Raul Kadaste oma lühikeseks jäänud ametiajal vanglajuhina. Foto: Tartu vangla

Haridus- ja teadusministeeriumi läbi viidud konkursi Põlva gümnaasiumi direktori kohale võitis Raul Kadaste, kes asub tööle 1. detsembrist. Võrukene Kadaste on pikalt töötanud kaitseväes ja viimati pidas ta Tartu vangla juhi ametit.

Konkurss direktori leidmiseks kujunes väga tugevaks: kokku osales konkursil 13 kandidaati. Muuhulgas tuli kandidaatidel läbida videovoor, sooritada juhi isiksuseomaduste test ja osaleda meeskondlikus ülesandes. Kaheksaliikmelise konkursikomisjoni üksmeelne seisukoht oli, et Põlva gümnaasiumi koostöine ja innovaatiline koolipere saab senisele väga heale juhile väärilise järeltulija.

„Rauli pikaajaline juhtimis- ja õpetamiskogemus rikastab kindlasti meie riigikoolide juhtide teadmisi juhtimise printsiipidest. Võrgustik omalt poolt saab uuele koolijuhile tuge pakkuda teadmistega hariduse sisuteemadel,“ ütles konkursikomisjoni esimees ning HTMi riigikoolide osakonna juhataja Raivo Trummal.

Raul Kadaste on töötanud üle 20 aasta juhtivatel kohtadel nii kaitseministeeriumi kui ka justiitsministeeriumi valitsemisalas. Õpetamise ja kursuste juhtimisega on Kadaste tegelenud Kaitseväe Akadeemias ja Kaitseväe Võru Lahingukoolis. Ta on omandanud sotsiaalteaduste magistrikraadi Tartu ülikoolis ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise erialal.

Põlva gümnaasiumis on õppijatel head võimalused arenguks ja õpetajatel tööks. Värskelt valitud koolijuht peab oluliseks saavutatud taseme hoidmist ning edasi arendamist. „Parimad õpitulemused sünnivad hariduse ja tuleviku eest vastutuse võtmises just õppijate poolt. Oluline on, et õppijaile oleks tagatud võimalikult lai valikute ja võimaluste ring ning samas antud ka vastutus ise oma haridusteed suunata,“ märgib Kadaste.

Põlva gümnaasiumi senine juht Alo Savi asus juhtima loodavat Tallinna Tõnismäe riigigümnaasiumi. Uus koolijuht alustab 2016. aastal avatud Põlva gümnaasiumis tööd järgmise nädala kolmapäevast.

Pool aastat puhkust
Raul Kadaste (41) lahkus tänavu veebruaris Tartu vangla juhi kohalt. Vahepealset aega kasutas mees puhkamiseks ning perega koos olemiseks. Aktiivselt kaht last kasvatava (esimene kolmest on juba täiskasvanud) Kadaste sõnul nautisid nii pere kui ka tema ise suurepärast võimalust lõpuks ühiselt aega viita – mehe varasemad juhtivad ametid on paraku jätnud puhkamiseks küllalt vähe aega.

2008. aastal Iraagis ja 2011. aastal Afganistanis sõjaväelisel missioonil käinud Kadaste lõi 2018. aastal ettevõtmise hoopis teisest valdkonnast, nimelt tegeleb ta aktiivselt mesilastega ning peab Meegomäe meetalu. Pere-ettevõtte tegevusalaks on andmebaasides märgitud hoopis lastehoid – see erinevate asjaolude kokkulangemisest tekkinud väike ebakõla peaks mehe sõnul küll peatselt ära lahenema.

Küsimusele, miks endine sõjaväelane, õppejõud ja vanglajuht ning praegune mesinik otsustas Põlva riigigümnaasiumi juhuks kandideerida, on Kadaste sõnul pisut keeruline vastata.

„Osalt seepärast, et ehkki see võib-olla mu minevikust välja ei paista, olen ma tegelikult õpetamisega tegelenud kogu oma karjääri jooksul,” sõnas mees. „Varem küll pigem täiskasvanute õpetamisega. Aga õpetamine ehk inimestele võimaluse andmine endale parema tuleviku loomiseks on mulle südamelähedane teema. Ja Põlva gümnaasiumi direktori amet tundus olevat selline koht, kus saan kaasa aidata noorte kasvamisele ühiskonnaliikmeteks.”

„Tuli võimalus tegeleda sellega, millega olen kogu aeg vähemal või rohkemal määral tegelenud,” lisas Kadaste. „Kaitseväes, kus olen 20 aastat veetnud, peetakse iga juhti õpetajaks ja õpetajat juhiks. Ohvitser on kahtlemata juht ja pole võimalik olla juht nii, et sa pole õpetaja. Ja mõnes mõttes on ka sihtrühm ligilähedane. Näiteks üks mu viimastest positsioonidest kaitseväes oli Kaitseväe [Ühendatud] Õppeasutustes (tänane Kaitseväe Akadeemia – toim) kursuse juhina. Seal olid sisuliselt need noored, kes olid lõpetanud keskkooli ja käinud ära ajateenistuses. Vanuselt ja kogemustelt üsna sarnased gümnaasiumi õppuritega.”

Raul Kadaste tunnistas, et ameti puhul sobis talle kenasti ka selle asukoht: tema elu käib Võru ja Tartu vahel ning Põlva jääb üsna mugavalt peaaegu sinna keskele.

Eelarvamus ei päde
Kindlasti tekib paljudel inimestel eelarvamus, et Põlva gümnaasiumi uus juht hakkab oma mineviku tõttu kooli juhtima nagu lahingut või hoopiski vangimaja. Kadaste tunnistas muiates, et saab sellest murest täiesti aru, sest väljastpoolt vaadates peab 20 aastat kaitseväe kogemust olema jätnud inimesele oma jälje. Samas kinnitas ta, et valdav osa tema karjäärist on olnud kohtadel, kus pole eeldatud jäika käsutäitmist, mitte vastuvaidlemist ja mitte käsutäitmist. Pigem vastupidi: ka kaitseväes soositakse iseseisvust ja kaasamõtlemist.

„Arusaam, et kaitseväes käib ainult kandade kokkulöömine ja käsutäitmine ise kaasa mõtlemata, on tegelikult väär,” sõnas majori auastmes uus koolijuht. „Iga juht tahab, et alluvad oleksid iseseisva mõtlemisega.”

Mis puudutab mehe minevikku Tartu vangla juhina, siis sõnas ta, et pidas seda ametit täpselt ühe aasta. Selle aja jooksul said nii vanglateenistus kui ka tema ise aru, et nende soovid ja ootused omavahel ei klapi. Ta ei soovinud ametist lahkumise detailidesse laskuda, kuid hindas tagantjärele, et osalt võis klappimatuse taga olla temaga kaitseväest kaasa tulnud „ülesandekeskne juhtimine”.

Kas Raul Kadastel on Põlva gümnaasiumi uue juhina mingeid kardinaalseid töö ümberkorraldamise plaane või on tal kavas hoida eelkäija Alo Savi sissetöötatud joont?

„Ma tean, et Põlva gümnaasiumis on täna asjad päris hästi, eelmine juht on teinud head tööd – minust oleks arrogantne öelda, et hakkan midagi ümber tegema,” sõnas Kadaste. „Esimene samm on võtta kool üle sellisena, nagu ta on, ja juhtida seda vähemalt esialgu jätkates eelkäija tööd. Edasi saab juba kogemuste pealt vaadata, mis vajab parendamist ja arendamist – selliseid kohti on igas asutuses.”

 

Autor: VIDRIK VÕSOBERG
Viimati muudetud: 25/11/2021 09:49:44