Õppekogunemine Okas 21 jõudis lõpule

Õppekogunemisel rajati idapiirile kaitsetõkkeid. Foto: kaitsevägi

25. novembril lõppes eelmise nädala kolmapäeval alanud lisaõppekogunemine Okas 21. Õppuse lõppu märkisid üleeile õhtul Võrus Taara linnakus ja eile hommikul Tapa linnakus toimunud rivistused.

„Mina ütlen teile suur tänu kaitseväe manöövris osalemise eest,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem õppusel Okas 21 osalenute poole pöördudes. „Aga Eesti riik ja inimesed on teile kindla peale tänulikud selle eest, et me oleme paremini valmis Eesti riiki kaitsma. Suur aitäh!“

Kaitseväe juhataja lisas, et lisaõppekogunemisele tulnud reservväelaste kõrval tunnustab ta kõiki tööandjaid, kes toetasid reservväelasi sellega, et jätkasid neile õppuste ajal palga maksmist. 

„Eraldi tahan välja tuua ja tänada reservväelaste pereliikmeid, elukaaslasi ja lähedasi, kel tuli õppuse tõttu kodus tühjaks jäänud koht endal täita. See on teiepoolne panus riigikaitsesse – aitäh teile selle eest,“ lisas kindralleitnant Herem. 

2. jalaväebrigaadi ülema kolonel Tarmo Metsa sõnul oli brigaadisiseselt õppusele kaasatus märkimisväärselt suurem kui väljakutsutud reservüksused – lisaks olid seotud brigaadi staap tervikuna, tagalapataljon, staabi- ja sidekompanii ning ajateenijad. 

„Lisaväärtusena saime arvestatava kogemuse koostööst kaitseväe teiste struktuuriüksustega: sõjaväepolitsei, 1. jalaväebrigaadi, luurekeskusega, aga ka regionaalsete partneritega nagu politsei- ja piirivalveamet, Kaitseliit kui ka erinevad operatsioonialade omavalitsused,“ ütles kolonel Metsa. 

Lisaõppekogunemise Okas 21 peaeesmärk saavutati esimese 48 tunni jooksul, kui õppusele kutsutud üksused formeeriti ja need olid valmis oma edasisi ülesandeid täitma. Lisaks lahingvalmiduse saavutamisele ja piiritõkke rajamisele tegelesid üksused operatsiooniala vaatlusega ning harjutasid rasketehnika kasutamist kaitseväe keskpolügoonil. Lõuna-Eestis tegutsenud üksused aitasid kaasa Kaitseliidu lasketiiru ehitusel.

Kaitseväelased fikseerisid lisaõppekogunemisel algusest lõpuni kahjusid teedele ja muudele objektidele ning neid kõrvaldati jooksvalt. Õppuse lõpupäevil kontrolliti veelkord, kaardistati olukord ja vajadusel lõpetatakse kahjude kõrvaldamine pärast õppust. 

Kaitsevägi jätkab lisaõppekogunemisele mitteilmunud reservväelaste puudumiste põhjuste väljaselgitamist, tuvastab võimalikke vajakajäämisi kutseprotsessis ning põhjendatud puudumise korral vabastatakse osalemisest tagantjärgi. Põhjuseta mitteosalenute suhtes alustatakse väärteomenetlused. 

Valitsus otsustas 17. novembril kutsuda 1684 reservväelast lisaõppekogunemisele Okas 2021. Kaitseväe juhataja ettepanekul kutsuti lisaõppekogunemisele 17. ja 27. pioneeripataljoni ja 191. ning 291. luurekompanii koosseisu arvatud reservväelased. Lisaõppekogunemisele Okas 2021 lõppes 25. novembril.

Lisaõppekogunemise Okas 21 eesmärgiks oli lahinguvalmiduse kontrollimine, mille käigus kontrolliti riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri kuuluvate reservväelaste kogunemiseni. Lisaks harjutati koostööd politsei- ja piirivalveametiga, keda toetati ajutise piiritara rajamisel. Vahetu julgeolekuoht Eestile puudub, lisaõppekogunemine oli harjutava iseloomuga ja eelnevalt planeeritud.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 26/11/2021 09:06:37