KIK rahastab nelja ASi Võru Vesi projekti

Foto: AS Võru Vesi

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu rahuldas nelja ASi Võru Vesi poolt esitatud projekti rahastamise taotlused.

Võru vallas Kääpa külas asendatakse olemasolev amortiseerunud reoveepuhasti uue kompaktpuhastiga. Projekteerimis-ehitustöid teostab riigihangete tulemusena Wesico Project OÜ. Uus puhasti valmib 2022. aasta oktoobris.

Võru vallas Järvere külas ehitatakse hooldekodu piirkonna kanalisatsioonitorustiku ühendamiseks Järvere küla reoveepuhastiga reoveepumpla koos survekanalisatsioonitorustikuga. Projekteerimis-ehitustöid teostavad Taristu Grupp OÜ ja Kagu Elekter OÜ. Töö valmib 2022. aasta mai lõpuks.

Võrumaal Antsla vallas rekonstrueeritakse reovee peapumplate (Raudtee tn ja Aasa tn) vahelised avariilises olukorras olevad survekanalisatsioonitorustikud kuni eelmisel aastal valminud uue reoveepuhastini. Lisaks asendatakse Raudtee tänava reoveepumpla suurema pumplaga. Ehitustöid teostab Wesico Project OÜ. Ehitustööd valmivad 2022. aasta juunis.

Põlvamaal Kanepi vallas rekonstrueeritakse Valgjärve küla ühisveevärk ja -kanalisatsioon, mille raames ehitatakse uus reoveepuhasti ning vahetatakse välja amortiseerunud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepumplad. Lisaks ühendatakse puurkaev-pumpla ja teised objektid ASi Võru Vesi kaugjuhtimissüsteemi SCADA-ga. Projekti projekteerimis- ja ehitustöid hakkab teostama riigihanke võitnud Wesico Project OÜ. Tööd valmivad 2023. aasta alguseks.

Omanikujärelevalvet eelpool kirjeldatud projekterimis-ehitustöödel teostavad Korbovek OÜ ja Lacados OÜ. 

Projektide kogumaksumuseks kokku on 1 484 831 eurot, millele lisandub käibemaks. KIK finantseerib projekte 720 428 euroga (48,5%). Projekte aitavad ellu viia Võru vald, Antsla vald ja Kanepi vald, kes tagavad osaliselt projektide omaosaluse finantseerimise.

AS Võru Vesi omanikeks on viis kohalikku omavalitsust. Kokku osutab AS Võru Vesi veeteenuseid 51 tegevuspiirkonnas.

 

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 17/01/2022 11:35:47