OKASTE JÕUPROOV: pildikesi „Siililt”

Foto: mil.ee

Valik infot ja fotosid ligi 15 000 osalejaga suurõppuselt „Siil 2022”.

Liitlased harjutasid samaaegset laskmist mitmikraketiheitjatest
Esmakordselt Eesti ajaloos tegid liitlaste mitmikraketiheitjad esmaspäeval laskeharjutuse üheaegselt kahes Eesti paigas. Ühendkuningriigi 26. kuningliku suurtükiväerügemendi 19. patarei lasi kaitseväe keskpolügoonil mitmikraketiheitjast M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS). Kaks raketisüsteemi lasid kokku lühendatud laskekaugusega õpperakette, mis kõik ka ette antud sihtmärke tabasid.

„MLRS on Briti armee ainus täppistulerelv. See suudab lasta kuni 12 raketti vähem kui minutiga, kuni 84 kilomeetri kaugusele,“ ütles Ühendkuningriigi üksuse laskmiste ohutusohvitser, leitnant Lauren Bailey.

Samal ajal tegid Saaremaal Undva poolsaarelt põhja suunas jäävate meresihtmärkide pihta lahinglaskmised USA liitlasüksused, kasutades M142 mitmikraketiheitjat HIMARS. Undva lähistel ründasid samu sihtmärke ka USA ründelennukid A-10. Kogu operatsioon leidis aset Eesti juhtimis- ja koordinatsioonielementide kontrolli all.

Kaitseminister Lõuna-Eestis väliõppusel
Kaitseminister Kalle Laanet külastas esmaspäeval kaitseväe suurõppuse „Siil 2022“ raames Lõuna-Eestis toimuvat väliõppust.

„Meie jätkuvas keerulises julgeolekuolukorras on hea meel tõdeda, et suurõppus on seni olnud edukas. Koos liitlastega oleme saanud harjutada koostööd nii maal kui ka merel. Sellised ühisõppused annavad täieliku kindluse, et üheskoos suudame vaenlasele vastu seista,“ ütles kaitseminister Kalle Laanet.

Samuti avas kaitseminister koos siseminister Kristian Jaaniga Piusa kordonis piiritõkke rajamisele pühendatud stendi. „Piiritõkked rajasime koos politsei- ja piirivalveametiga lisaõppekogunemise Okas ajal Lõuna-Eestis idapiirile, kus toimub ka praegune õppus,“ sõnas kaitseminister.

Üksused saavutasid nädala alguseks lahinguvalmiduse
Kaitseväe õppuse Siil 2022 peamised kontrollitavad üksused on 2. jalaväebrigaad ja küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskus. Õppuse esimeses faasis toimus reservväelaste formeerimine ja üksuste koostegevusõpe 16. kuni 22. maini.

2. jalaväebrigaadis kutsuti õppusele ligemale 5000 reservväelast. Õppusele saabus neist kokku rohkem kui 2900. Enne õppust vabastati erinevatel põhjustel 900 kutsutut.

„Reservväelaste kohaletuleku protsent on sel aastal tavapärane ning jääb sõltuvalt allüksusest 60-80% vahele. Olulisem on üksuse võime tegutseda ning lahinguvalmiduse saavutamisega on meil vajalik isikkoosseis brigaadina koondatud,“ hindas 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Metsa.

Õppusel „Siil 2022” osaleb enam kui 15 000 võitlejat. Liitlas- ja partnerriikide sõdureid oodati Eestisse ligemale 4200.

Kaitseväelased harjutasid koos tsiviilmeditsiini töötajatega suurõnnetuse lahendamist
Kaitsevägi harjutas eelmisel nädalal Siili raames koos Tartu ülikooli kliinikumi ja Tartu kiirabiga kriisiõppusel Tervex masskannatanutega olukordade lahendamist.

Kaitseväe akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülema kolonelleitnant Ahti Varblase sõnul läks õppus hästi. „Võrreldes 2018. aastaga on asi tunduvalt paremini organiseerunud. Suurõnnetused ei ole meedikute igapäevatöö ja sellist situatsiooni saabki tavapäraselt harjutada õppusel. Oluline on läbi proovida kõige paremate võimaluste leidmine patsientidele ja seda õppusel Tervex ka tehti,“ lisas kolonelleitnant Varblane.

Õppuse käigus toodi TÜ kliinikumi Tartu ning Valga kiirabibrigaadide ja kaitseväe poolt 80 erineva raskusastmega kannatanut, kelle käsitlemist mängiti läbi erakorralise meditsiini osakonnas. Patsientide rollis olid tõetruult grimeeritud praegused, endised või tulevased meedikud ning lapsed.

Kaitsevägi teeb koostööd avalikusega
Tsiviil-sõjaline koostöö (CIMIC) teenistujad ja reservväelased annavad ka Siili ajal ja järel endast parima, et elanike õppusega seoses tekkinud muresid lahendada ja jätkuvalt hoida hästi toimivat kontakti kohaliku ühiskonnaga.

Näiteks juhul kui tuleb teade, et midagi on ära lõhutud, saabub CIMIC meeskond kohale, tuvastab kahjude ulatuse, lisab selle oma andmebaasi ning pärast õppuse lõppu saadetakse parandajad kohale, et taastada eelnenud olukord või leitakse võimalus kahju hüvitada.

„Põhiline mängulis-lahinguline tegevus toimub Võru, Valga ja Viljandi maakonnas. Kõikide üksuste paiknemise alad ja liikumiskoridorid on kooskõlastatud kohalike omavalitsuste, riiklike ametkondade ning eramaaomanikega, keda see plaanipäraselt puudutab,“ märkis 1. jalaväebrigaadi staabi CIMIC funktsiooni eest vastutav ohvitser kapten Rene Rebane.

Siil toob kaasa aktiivsema lennutegevuse
Õppusel „Siil 2022” võib näha ja kuulda lennukeid ja koptereid üle terve Eesti. Õhuvahendite peamine roll õppusel on tagada õhutoetus maaväe üksustele ning jätkata ka tavapäraste treeninglendudega.

Siili raames teevad kuni 5. juunini Eesti kohal harjutus- ja madallende erinevad Eesti ja liitlasriikide lennuvahendid. Lisaks õhuvahenditele osaleb õppusel esimest korda USA dessantlaev USS Kearsarge, mille pardalt lendavad lennuvahendid nii Saaremaale, Pärnumaale kui peamisele õppuse alale Valga- ja Võrumaal.

 

Autor: LL
Viimati muudetud: 26/05/2022 09:09:13