Põlvamaa kultuurirahvas arutas tulevikuplaane

Foto: Evelyn Grzinich

Põlvamaa kultuurivaldkonnas tegutsejad ja eestvedajad kogunesid 15. juunil Põlva riigimajja kultuurifoorumile. Esindatud olid erineva institutsionaalse taustaga kultuurivedurid, rohujuuretasandilt riiklikuni.

Kultuurivaldkonnas tegutsejad visioneerisid üheskoos Põlvamaa kultuuri tuleviku üle ja jagasid kultuurivaldkonna arengukavade koostamise ning elluviimise kogemusi. Kultuurifoorumil loodud ja kogutud info andis väärtuslikku sisendit parasjagu käimasolevasse Põlvamaa arengustrateegia 2035+ uuendamise protsessi.

Visioonipäeva viis läbi kogemustega  strateegiate, arendus- ja uuringuprojektide koostaja Jorma Sarv. Päeva esimeses osas rääkis Jorma Sarv, miks on üldse kultuurivaldkonnale arengukavasid tarvis. 

Seejärel arutleti gruppides, miks on kultuur Põlvamaa jaoks tähtis ja mis võiks enim inspireerida 2035. aasta Põlvamaa kultuurielus. Tulevikku vaadates peeti eelkõige tähtsaks seda, et Põlvamaal on tugevad ja mitmekesised kogukonnad, et igaüks saab olla see kes ta tahab olla. Aga ka näiteks oskust elada tehnoloogilise kahepaiksena (digimaailm ja suitsusaun) ja seda, et Põlvamaa on koht kus on võimalik katsetada erinevaid ideid.

Päeva teine osa keskendus seniste kogemuste jagamisele ja visiooni elluviimisega seotud ootuste väljaselgitamisele. Astrid Hallik Tartumaa Omavalitsute Liidust jagas Tartumaa kultuuristrateegia koostamise ja elluviimise kogemust. Kultuurivaldkonna vaatenurgast tutvustas Põlvamaa arengustrateegiat 2035+  Aivo Ülper Põlvamaa Arenduskeskusest. Päeva viimases osas andsid Põlvamaa valdade kultuurispetsialistid Kertu Anni (Räpina), Kerli Koor (Kanepi) ja Eve Sokk (Põlva) lühiülevaate oma valla kultuurielust ja arengutest.

Põlvamaa Arenduskeskuse kultuurispetsialisti Evelyn Grzinichi sõnul on augustis-septembris plaanis jätkata fokuseeritud arutelusid maakonna kultuurivaldkonna eesmärkidest ja tegevustest, samuti leppida kokku nende tegevuste eest vastutajad.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 20/06/2022 08:55:26