Küsitlus

Kas oleksid valmis kaaluma elektriauto ostmist?

Kalli elektri tarbija saab automaatselt odavama universaalteenuse, riik aitab talvel kompenseerida elektri, gaasi ja kaugkütte arveid

Foto: Pixabay

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium andis äsja ülevaate, kuidas hakkab toimima elektri üld- ehk universaalteenus ning mismoodi hüvitab riik tarbijatele talviseid kodukulusid.

Riik on töötanud välja kodutarbijate abistamiseks kaks paketti, mis hakkavad kehtima oktoobris. Paketid kodutarbijate abistamiseks on universaalteenus ja hinnatõusu kompensatsioonid. Universaalteenus kehtib 2026. aasta aprillini, hinnatõusu kompensatsioonid järgmise aasta märtsini.

Universaalteenuse hind selgub järgmisel nädalal, seadusena jõustub see täna. Universaalteenuse hind koosneb kahest komponendist: kooskõlastatud tootmishind ning müüja tegevuskulud ja kasum. Universaalteenuse saamiseks ei pea kodutarbija üldjuhul midagi ise tegema: müüja teeb automaatse hinnavahetuse kõigile tarbijatele, kelle hind on praegu kallim kui universaalteenuse hind. Tarbija saab ka pakkumisest loobuda, teavitades müüjat sellest vähemalt kaks päeva enne muudatuse jõustumist.

Sõltumata sellest, kas universaalteenusele minnakse üle oktoobri keskel või lõpus, on tarbijal võimalik universaalteenuse hinda rakendada tagasiulatuvalt alates oktoobri algusest. Universaalteenusele rakendub ka riiklik kompensatsioonimeede. Lisaks ei tohi nõuda ennetähtaegse lõpetamise trahvi kuni 30. septembrini 2023. Kui leppetrahviga leping on sõlmitud enne 23. septembrit, saab lepingu üles öelda ilma trahvita järgmise aasta septembrini. Kui on tavaline leping, millel pole väljumistrahvi, siis saab seda pidevalt muuta.

Universaalteenuse hind jääb tõenäoliselt vahemikku 10-15 senti kilovatt-tunni kohta. Kõik, kellel pole praegu elektrilepingut, on üldteenuse peal. Üldteenuse hind on samuti kallis, seaduse järgi saab üldteenuse hinnabaasiks olema universaalteenuse hind. Seega on tarbija üldteenuse hind sama, mis universaalteenuse hind.

Kõige kiiremini saab universaalteenuse, kui see valida oma müüja juures. Kui on näha, et teise müüja juures on universaalteenus odavam, on seda võimalik vahetada, kuid tuleb silmas pidada, et müüjat tuleb sellest teavitada 14 päeva ette. Kui tarbijal lõpeb soodne leping, teeb müüja pakkumise universaalteenuseks. Universaalteenuse hind võib aja jooksul muutuda, kuna see koosneb suures osas tootmishinnast, mis võib ajas muutuda.

Riigi välja töötatud kompensatsioonimeetmed kehtivad järgmise aasta märtsini.

Elektri kodutarbijale kompenseeritakse kuu keskmisest käibemaksuta elektrienergia hinnast, mis ületab 8 senti kilovatt-tunni (kWh) kohta, kuni 5 senti/kWh. Näiteks kui tarbija ostab elektrienergiat kuu keskmise hinnaga 15 senti/kWh, siis kompensatsiooni abil oleks tarbija poolt makstav hind 10 senti/kWh. Arvestuse alla läheb keskmine hind, mitte tunnihind.

Hüvitis põhineb kodutarbija kuu keskmisel elektrienergia kulul. Kui tarbija arve elektrienergia eest oli käibemaksuta 100 eurot tarbimise 50 kWh juures, kujuneb selle kuu elektri keskmiseks käibemaksuta hinnaks 20 senti/kWh.

Toetuse abil väheneb keskmise elektritarbija kulu elektrile umbes 21 protsenti. Hüvitise saajate hulka kuuluvad ka elektri universaalteenuse tarbijad.

Gaasi puhul kompenseeritakse kodutarbijatele 80% kuu keskmise gaasihinna sellest osast, mis ületab käibemaksuta 80 eurot/MWh ehk 0,7744 eurot kuupmeeter. Seejuures kompenseeritakse maksimaalselt kuni 2,6 MWh (ehk 251,7 kuupmeetrit) tarbimist.

Toetuse abil väheneb keskmise gaasitarbija kulu gaasi hinna 270 €/MWh juures umbes 54 protsenti.

Näiteks kui kuu jooksul kulus tarbijal gaasile keskmiselt 230 eurot/MWh (käibemaksuta) tarbimismahu 2,6 MWh juures, siis pärast kompensatsiooni rakendumist kujuneks tarbija makstavaks hinnaks 110 eurot/MWh.

Kaugkütte kodutarbijale kompenseeritakse sarnaselt gaasile 80 eurot/MWh (käibemaksuta) hinda ületav soojuse kulu 80 protsendi ulatuses.

Näiteks kui kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse hind on 97,15 eurot/MWh, väheneb see tarbija jaoks tasemele 83,4 eurot/MWh. Sellel näitel väheneb kulu kaugküttele 14 protsenti.

Tarbija ei pea kompensatsioonide saamiseks reeglina ise midagi tegema. Hüvitised on töötatud välja nii, et elektri-, gaasi- või kaugküttemüüja arvestab kompensatsiooni automaatselt tarbijale esitataval arvel. Müüja küsib tarbijalt saamata jäänud tulu riigilt tagasi.
 

 

 

Autor: LÕUNALEHT
Viimati muudetud: 28/09/2022 08:12:51

Lisa kommentaar