Küsitlus

Kas sind mõjutab sulaga kaasnev kruusateede lagunemine?

MIS SAI EDASI: rahahädas omavalitsus sulgeb raamatukogusid ja rahvamaju

Varstu kultuurikeskuse tegevus on plaanis lõpetada. Foto: Rõuge vallavalitsus

Äsja kirjutas LõunaLeht Võrumaa Rõuge vallast, kes haldusreformi järel on ulja laenamise tagajärjel sattunud olukorda, mis eraettevõttele tähendaks pankroti serval olemist. Kärpima ja kokku hoidma asunud vald teatas, et on jõudnud esimeste reaalsete ümberkorraldusteni: vallavalitsus on ette valmistanud eelnõud, mille kohaselt korraldatakse pärast volikogult heakskiidu saamist käesoleva aasta esimesel poolel ümber valla rahvamajade ja raamatukogude tegevus. Pole võimatu, et mõned teisedki omavalitsused võtavad tulevikus Rõuge kärbetest šnitti.

Vallavalitsuse teatel jääb kava järgi pärast ümberkorraldusi praeguse 15 asutuse (kümme raamatukogu ja viis rahvamaja) asemel kaks: Rõuge Valla Rahvamaja neljas tegutsemiskohas ning Rõuge Valla Raamatukogu seitsme teeninduspunktiga. Alates 2024. aastast loodetakse valla mittetulundustegevuse toetuse korda täiustada selliselt, et kord „aitaks kogukondadel alustada oma paikkonnale vajalike teenuste disainimist ja pakkumist kogukonnateenustena, olgu selleks siis isetoimeline raamatukogu, huviringide kooskäimine või muu seesugune”. Teisisõnu: huvitegevus tahetakse anda kohalike MTÜ-de korraldada.

„Vallavalitsus usub, et uut moodi edasi liikudes on võimalik teenuseid mitmekesistada ja parendada, kuigi muutused tunduvad esialgu suured ja võivad kaasa tuua erinevaid emotsioone. Ükski teenus ühestki piirkonnast päriselt ära ei kao, kuid need teisenevad,” teatas abivallavanem Tõnu Niilo. „Näiteks kui piirkonna raamatukogu suletakse, siis asendub see lugejate jaoks nõudeteenusega – raamatukogust pakitakse sobiv kogu peale ning sõidetakse kohta, kus teenust vajatakse. Huvitegevusega tuleb ehk tegeleda mujal kui varasemalt harjutud – kasulikku pinda on vallal küll, aga tuleb koomale võtta.”

Mis ootab ees valla rahvamajasid?
Rõuge valla värske arengukava tegevuskava näeb ette ühendatud rahvamaja moodustamise. Uue asutuse nimeks saab Rõuge Valla Rahvamaja.

Kavandatud muudatuse järel liidetakse alates käesoleva aasta 1. aprillist praegused Haanja rahvamaja, Misso rahvamaja, Mõniste rahvamaja ja Rõuge rahvamaja. Varstu kultuurikeskuse tegevus lõpetatakse. Ruusmäe rahvamaja ruumid jäetakse sihtasutuse Rõuge valla turism kasutusse.

Ühendatud asutust juhib juhataja, kelle alluvuses on neljas rahvamajas kokku kaheksa meeskonnaliiget: üks tehnika- ja haldusjuht, üks turundusjuht, kaks kultuurikorraldajat ning neli majaperenaist. Asutuse käivitamiseks täidetakse esialgu juhataja, ühe kultuurikorraldaja ja nelja majaperenaise ametikohad.

Varstu kultuurikeskuses tegutsevad huviringid viiakse üle Varstu kooli ja teenuskeskusesse, koolimajja kolib ka raamatukogu.

Raamatukogude tulevik
Rõuge valla hallatavate asutustena tegutseb praegu kümme raamatukogu: Haanja, Kuutsi, Luutsniku, Misso, Mõniste, Nursi, Ruusmäe, Rõuge, Varstu ja Viitina. Lisaks tegutses 2022. aasta lõpuni Sänna raamatukogu, kus teenuse osutamine oli delegeeritud MTÜ-le Sänna Kultuurimõis.

„Kümne raamatukogu eraldi asutustena administreerimine, järelevalve, majandamine ja süsteemne arendamine on ressursikulukas nii töö mahu kui ka rahaliste vahendite mõistes,” teatas vald. „Ka aastate jooksul oluliselt vähenenud ja muutunud rahvastiku koosseis ei toeta nii suure hulga asutuste säilitamist. Raamatukoguteenuse süsteemseks arendamiseks on mõistlik viia raamatukogud ühise juhtimise alla, laiendada teenuse kättesaadavust vanusegrupiti, tõsta teeninduse kvaliteeti, muuta hoonete haldamine kuluefektiivsemaks ning jaotada olemasolevaid ressursse paindlikumalt.”

Vallavalitsusel on kavas luua alates 1. maist ühendasutus Rõuge Valla Raamatukogu, milleks ühendatakse praegused raamatukogud Haanjas, Missos, Mõnistes, Nursis, Rõuges, Varstus ja Viitinas. Neli raamatukogu – Kuutsi, Luutsniku, Ruusmäe ja Sänna – lõpetavad tegevuse.

Uues ühendasutuses jäävad Rõuge raamatukogule valla keskraamatukogu ülesanded ning Haanja, Misso, Mõniste, Nursi, Rõuge, Varstu ja Viitina raamatukogud avatuks teeninduspunktidena.
Teeninduspunktid on avatud vähemalt ühel päeval nädalas sõltuvalt teenuse kasutajate arvust.

Loe ka „HALDUSREFORMI MÕRUD VILJAD: ühinemislubaduste täitmine tõukas valla pankroti äärele” 5. jaanuari LõunaLehest.

 

Autor: LÕUNALEHT, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 12/01/2023 10:45:02

Lisa kommentaar