Küsitlus

Kas riik peaks laiendama Nursipalu harjutusväljakut?

Noortevahetus tõi viie riigi noored eneseavastusretkele

Foto: Carmen Saega

Novembri alguses toimus 11-päevane rahvusvaheline noortevahetus „Explore yourself“ („Avasta iseennast“), mis tõi 3.-14. novembrini Põlva lähistele Mammaste spordikeskusesse kokku 30 aktiivset noort viiest riigist. Osalejaid oli Poolast, Leedust, Hollandist, Eestist ja Rumeeniast. Ühiseks eesmärgiks oli iseenda identiteedi avastamine, kasutades mitteformaalse õppe meetodeid. Projekt viidi läbi noortegrupi Põlvamaa Seiklejad korraldamisel ja ELi toel.

Noortevahetuse esimestel päevadel oli rõhk sellel, et saada üksteisega tuttavaks ja kokku leppida reeglites. Selleks tutvustati mänge, mille kaudu sai lähemalt tutvuda teiste huvide ja elustiiliga. Väiksemate gruppidena käidi Põlva linna avastamas. Ülesandeks oli seatud uurida nii Põlva ajalugu, kohalikku eluolu kui ka suhelda linnaelanikega identiteedi ja diskrimineerimise teemadel. Lisaks vaatamisväärsustega tutvumisele külastati noortekeskust, omavalitsust ja politseijaoskondagi.

Järgnevate päevadega sai projekt hoo sisse ja algasid töötoad. Töötubade käigus jagati kogemusi ja teadmisi eri riikide sotsiaalsetest probleemidest, mis puudutasid diskrimineerimist ja stereotüüpide kujunemist.

Noortevahetuse üheks eesmärgiks oli ka kultuuridevahelise suhtluse arendamine. Rahvusgruppide ülesandeks oli oma riigi ja kultuuri tutvustamine. Kultuuriõhtud veedeti lõbusas meeleolus huvitavaid sööke-jooke maitstes. Ühe õhtuga saadi selgeks poola keele algtõed, lisaks tantsiti Rumeenia pulmatantsu ja harjutati eestlaste kombel naisekandmist.

Osalejad tegid läbi ka mediteerimisjalutuskäigu, mis kujutas endast üksinda läbitavat metsarada. Rajal leidus erinevaid küsimusi või ülesandeid, mis suunasid mõtlema sügavamatele asjadele enda elus. Nii võisidki noored näiteks sosistada puule oma kõige suurema saladuse või unistuse ning proovida oma julgust karjuda täiest kõrist.

Noortevahetuse idee oli luua turvaline õhkkond, kus kõik saaksid end avada ja jagada isiklikke kogemusi, kartmata kellegi halvakspanu. Samuti andsid projekti tegevused võimaluse tulla oma igapäevaelu kestast välja ja teha midagi tavapärasest erinevat. Eriti positiivne oli tunda grupi toetust ja entusiasmi, kui mõni tagasihoidlikum osaleja leidis endas tahtmise end proovile panna väljakutsuvamate ülesannetega ja kasutada seda võimalust enda arendamiseks.

Palju emotsioone tekitas osalejate seas Lõuna-Eesti loodus – seda hoolimata tuhmist sügisperioodist. Ette võeti meeleolukas matk looduskaunisse Taevaskotta ja selle ümbruse radadele. Pärast seda, kui kõik olid saanud uue laengu positiivset energiat, võidi jätkata töötubadega.

Põlva linnas viidi läbi avalik kampaania, kus pöörduti linnaelanike poole erinevate situatsioonidega ning paluti neil jagada oma arvamust diskrimineeritavate vähemusgruppide teemal. Järeldati, et stereotüüpne mõtlemine tuleneb tihti inimeste vähesest isiklikust kogemust vähemusgruppidega ja multikultuursusega. Kampaaniaga püüti inimestele südamele panna vajadust endas tolerantsust ja avatust kasvatada.

Projekti lõppedes olid osalejad täis inspiratsiooni jätkamaks tulevikus koostööd uute tegevustega. Ühiste huvidega inimesed arutasid uute projektide ideid, mida hiljem kõigile ka esitleti. On lootust, et sellest üritusest sündinud sõprused ja koostöö annavad omakorda panuse tolerantsema ja ühtsema Euroopa loomiseks.
 

 

Autor: MAI-LIIS MUTSO
Viimati muudetud: 28/11/2013 09:13:12

Lisa kommentaar