Küsitlus

Mida arvad vähkidest ja vähipüügist?

Setomaa Valdade Liit tunnustas tublisid

Setomaa Valdade Liit tunnustas reedel, 13. jaanuaril Meremäel toimunud vana-aasta peol möödunud aastal enim oma tööga ja pühendumusega silma paistnud inimesi ja organisatsioone, et tunnustada nende panust piirkonna arengusse.

Tiitli Setomaa Aasta Inimene 2016 pälvisid:

Viivika Kooser – seto leelopargi Hõpehelme ja Meremäe meeste ning Seto Miih´i Summa vedamise ja toetamise eest;

Helju Majak – Petseri seto seltsi elushoidmise eest;

Ilmar Vananurm – 70 aasta jooksul ilmatupalju aega seto kultuuri hoidmisele ja tutvustamisele pühendamise eest, tema looming on rikastanud kultuurielu ja ta on hoidnud ajalugu meeles;

Vello Lõvi – Setomaa elu edendamise eest oma 60 eluaasta jooksul;

Ingrit Kala – Setomaale oma klassi rattaorienteerumise maailmameistri tiitli toomise eest;

Jalmar Vabarna- Treski küüni avamise, kultuurihuviliste inimeste Setomaale toomise ja muusikategevusega setosid üle maailma tutvustamise eest;

Rein Järvelill – Setomaa arengu ja ühinemise heaks tehtud pikaajalise töö eest;

Karin Sonts – Mikitamäe hariduselu arendamise ja seto keele ja kultuuri koolis püsimise eest;

Rein Zaitsev – Värska kooli kindla juhtimise ja koolis seto keele ja kultuuri püsimise eest;

Ülle Orhidejeva – Misso koolis seto keele ja kultuuri õpetamise eest;

Mainer Järvelill – Meremäe kooli kui aktiivse Eesti ettevõtliku kooli eestvedamise eest;

Ülempreester Viktor Ivask – Obinitsa kiriku renoveerimise korraldamise eest;

Preester Peeter Uibo – kirikus ja külade tsässonapühadel teenimise eest;

Preester Andreas Põld – Värska ja Saatse kiriku renoveerimise ees;

Preester Tihhon Tammes – Võõpsu kirikus teenimise ja Võõpsu kogukonna ellu panustamise eest.

Setomaa Aasta Tegu 2016 laureaadid:

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu IX käsitööettevõtluse foorumi meeldejääva korraldamise eest Setomaal, millega kinnistati Setomaa kui pärandkäsitöö hoidja ja arendaja maine;

Värska sanatoorium - ravikorpuse balneoteraapiakeskuseks ümberehitamise eest, tänu millele tegutseb Setomaal Eesti esimene balneoteraapia- ja rehabilitatsioonikeskus;

Seto Jõulumaa käivitamine – juba kaks aastat on see pakkunud rõõmu väikestele ja suurtele ja toonud külalisi Setomaale ka talvel;

Leelopark Helmekaala – 30 aastase järjestikuse tegutsemise eest, mille jooksul on nad teinud inimestele oma lauluga heameelt ja on olnud aktiivsed Setomaa ettevõtmistes;

Obinitsa pensionäride selts – aktiivse tegutsemise eest, mis on aidanud hoida elu sees nii Obinitsas kui ümberkaudsetes külades;

Petseri äri-inkubaatori käivitamine ja juhtimine-Maia Vassiljevna Vassiljeva;

Mikitamäe köieveo meeskond – Eesti valdade 24. suvemängudelt Setomaale III koha toomise eest;

Seto Talumuuseum ja Saatse seto muuseum – muuseumide põnevamaks muutmine aktiivsete tegevuste pakkumise, leelopäeva korraldamise, kostipäeval ja teistel üritustel aktiivse osalemisega ja Saatses leelotoa loomise eest.

Setomaa Aasta Sõbra 2016 tiitli pälvisid:

Evelin Urm – meeldejääva setopärase kujunduse tegemise eest Seto Pitsi päevade näitusele, Seto käsitöö näitusele Tallinnas, käsitöönäitusele Petseri seto majas, veebilehtedele ja plakatitele;

Jüri Adams – Seto valla tekkimise õigusliku aluse loomisele kaasaaitamise eest;

Hanno Pevkur – Setomaa arengule kaasaaitamise eest.

Setomaa Aasta Sporditegu 2016 tiitli pälvis:

Team Kudre – heade tulemuste eest orienteerumise tiitlivõistlustel.

Setomaa Valdade Liit on aastaid Setomaa valdade uusaastapeol tunnustanud oma valdkondades aasta jooksul silmapaistvalt ja ärksalt toimetanud inimesi, et tunnustada nende panust piirkonna arengusse.

 

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 16/01/2017 08:20:39

Lisa kommentaar