Küsitlus

Mida teed, kui näed vandaali tegutsemas?

Ilm täna
Võru
24°
Põlva
24°
Otepää
24°
Tartu
24°
Antsla
24°
Valga
24°
Räpina
23°
Tõrva
25°
Võru
24°
Põlva
24°
Otepää
24°
Tartu
24°
Antsla
24°
Valga
24°
Räpina
23°
Tõrva
25°
Võru
21°
Põlva
24°
Otepää
21°
Tartu
24°
Antsla
20°
Valga
18°
Räpina
23°
Tõrva
19°

Kuidas keerukate maksumuudatustega toime tulla

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

Uuest aastast kehtima hakanud uus maksusüsteem on paljude jaoks nii keerukas, et ettevõtjad ja asutused on oma töötajatele korraldanud selleteemalisi erikoolitusi.
Nüüdne maksuvaba 500eurone miinimumpalk ja 2,97eurone tunnitasu on rõõmsalt selge kõige madalama töötasu teenijatele, kel muid sissetulekuid pole. Kel eri sorti ja suuremad sissetulekud, peab nüüd hoolikalt vaagima, kuidas muudatused tema teenistusele mõjuvad ja mida ette võtta.
Esimene uus asi tuleb juba kohe ja puudutab seni ühisdeklaratsiooni teinud abikaasasid. See võimalus on kadunud. Kuid abikaasadel on nüüd võimalus teatud ühiseid kulutusi jagada. Mittetöötava abikaasa eest on ette nähtud täiendav maksuvabastus kuni 2160 eurot aastas, kui ühine tulu jääb alla ettenähtud piirmäära.
„Ei tahaks tuludeklaratsiooni esitamise jutuga inimesi väga segadusse ajada,” ütles maksu- ja tolliameti teenindusosakonna büroojuht Katrin Simul. „Kui tulude deklareerimise algus kätte jõuab, siis kindlasti jagame infot, et kes peaksid esitama seetõttu, et tuleb tulumaksu juurde maksta, ja kes seepärast, et tulumaksu tagasi saada.”
See info on ilmselt enamusele selge, et palgaga kuni 1200 eurot on maksuvaba tulu 500 eurot, palga kasvades 1200 eurolt 2100 euroni väheneb maksuvaba tulu määr 1 euro võrra iga 1200 eurost väljamakset ületava 1,80 euro kohta. Palgaga üle 2100 euro on maksuvaba tulu 0.
„Kõik, kelle tulu aastas on suurem kui 21 300 eurot, maksavad 2018. aastal tulumaksu rohkem kui seni,” selgitas Katrin Simul. „Kuna täiendav maksuvaba tulu pensionitele kaob ära, siis töötavad või muud lisatulu saavad pensionärid maksvad tulumaksu praegusega võrreldes rohkem, kui nende aastatulu on 16 200 eurot (1350 eurot kuus) ja enam. Dividendid mõjutavad töötasult vm tuludelt makstavat tulumaksu, sest liidetakse aastatulu hulka ning aastatulust sõltub üldine maksuvaba tulu.”
Laste arv ei mõjuta üldise maksuvaba tulu suurust. Täiendava maksuvaba tulu alates teisest lapsest saab endiselt maha arvata, ka summa ei muutu, 1848 eurot kui on kaks last, 3696 eurot kui kolm last jne.
„Mis puudutab küsimust, kas tööandjad võivad kedagi fiktiivselt tööle vormistada, et töötaja saaks suuremat maksuvaba tulu ja rohkem raha kätte, siis tööleping tuleb sõlmida ikka isikuga, kes tööd teeb,” vastas Katrin Simul küsimusele, kas tööandjad võiksid ühe 2000eurose kuupalgaga töötaja asemel vormistada tööle kaks 1000eurose kuupalga töötajat, kuid töö teeb ära ikka üks inimene. „Selline käitumine ei ole kooskõlas maksu- ega tööõigusega. Töötamise registrisse kantakse tegelikud töö tegijad ning palgalt tuleb maksud arvestada nii, nagu seadus ette näeb.”
Kuigi maksuvaba tulu arvestamise avalduse esitas enamik töötajatest eelmise aasta lõpus, siis vastvalt muutunud sissetulekutele on seda võimalik igal ajal muuta. Muudatused hakkavad kehtima avalduse esitamisele järgnevast kuust. Näiteks töötuks jäädes tuleks esitada avaldus töötukassale, pensionile jäädes või muid toetusi-hüvitisi saades sotsiaalkindlustusametile (NB! avaldus tuleb esitada hiljemalt eelmise kuu 19. kuupäevaks).


Näited erinevate sissetulekute kohta:
Töötasu 800 eurot: 2017. a oli maksuvaba tulu 180 eurot kuus, 2018. a 500 eurot kuus. Iga kuu saab rohkem kätte 64 eurot.

Töötasu 1500 eurot: 2017. a oli maksuvaba tulu 180 eurot kuus, 2018. a 333 eurot kuus. 500 – 0,55556 x (1500 – 1200)= 333,33. Iga kuu saab rohkem kätte 31 eurot.
Kui maksuvaba tulu avaldus tööandja juures olemas ja muid sissetulekuid ei ole, siis ei pea uut avaldust esitama.

Töötasu 2100 eurot: 2017. a oli maksuvaba tulu 180 eurot kuus, 2018. a 0 eurot kuus. Iga kuu saab vähem kätte 36 eurot. Töötaja esitab tööandjale avalduse, et see ei arvestaks maksuvaba tulu.

Kui inimene töötab kahes töökohas ning saab ühest töökohast brutotöötasu 800 eurot kuus ja teisest töökohast brutotöötasu 600 eurot kuus, siis on tal õigus ühes töökohas arvestada maksuvaba tulu 500 eurot kuus. Maksuvaba tulu on õigus rakendada ainult ühes töökohas.
Samas kujuneb inimese aastatulu tuludeklaratsiooni alusel 16 800 eurot, mis annab õiguse maksuvabale tulule 4666,67 eurot aastas (6000 – 6000 : 10 800 × (16 800 – 14 400) ehk 388,89 eurot kuus (4666,67 : 12). Seetõttu on töötajal kasulik tööandjat teavitada ja märkida avalduses, et talle ei arvestataks maksuvaba tulu täies ulatuses (st 500 eurot), vaid vähem, nt 350 eurot kuus.

Töötaja saab brutotöötasu 1000 eurot kuus ja vanaduspensioni 425 eurot kuus. Avaldus maksuvaba tulu kohta on esitatud tööandjale. Töötaja aastatulu on 17 100 eurot (12 000 + 5100). Maksuvaba tulu arvestamise valemi järgi 6000 – 6000 : 10 800 x (17 100 – 14 400) = 4500 eurot, iga kuu kohta 375 eurot.
Töötaja peaks tegema tööandjale avalduse rakendada maksuvaba tulu 375 eurot kuus. Kui avaldust ei esitata ja arvestatakse maksuvaba tulu 500 eurot, siis peab tuludeklaratsiooni alusel juurde maksma ca 300 eurot.

Töötaja saab kuus brutotöötasu 450 eurot ja vanaduspensioni 425 eurot. Avaldus maksuvaba tulu kohta on esitatud tööandjale. Töötaja aastatulu on 10 500 (5400 + 5100). Töötasult tulumaksu kinni ei peeta, pensionilt peetakse iga kuu kinni 85 eurot. Kuna avalduse saab esitada vaid ühte kohta, siis jääb osa maksuvaba tulu aasta kestel kasutamata, sest töötasu on alla 500 euro. Inimene esitab tuludeklaratsiooni ja saab osa pensionilt kinnipeetud tulumaksu tagasi.

Töötaja töötasu on igal kuul 1200 eurot. Tööandja rakendab maksuvaba tulu 500 eurot kuus (6000 eurot aastas). Ootamatult saab ta päranduseks maja, mille kohe ka müüb 20 000 euro eest. Aastatulu kokku 14 400 + 20 000 = 34 400 eurot. Keskmine kuu sissetulek on 2867 eurot (34 400 : 12) ehk üle 2100 euro. Maksuvaba tulu üldse arvestada ei saa.
Tuludeklaratsiooniga, mille ta esitab märtsis 2019, on vaja maksta tulumaksu kokku 5200 eurot. Töötasult 1200 eurot (6000 x 20%) + tulumaks vara võõrandamiselt 4000 eurot (20 000 x 20%).

Igakuine vanaduspension on 425 eurot. Sotsiaalkindlustusamet rakendab maksuvaba tulu, tulumaksu pensionilt kinni ei peeta. Plaanitav tulu metsa müügist on 8000 eurot, koos sellega oleks aastatulu 13 100 eurot (12 x 425 + 8000). Maksuvaba tulu aastas on 6000 eurot. Tuludeklaratsiooniga on vaja maksta tulumaksu metsamüügilt (13 100 – 6000) x 20% = 1420 eurot.

Töötasu + muu tulu, nt PRIA toetus (ei ole FIE). Töötaja töötasu on igal kuul 1200 eurot. Tööandja rakendab maksuvaba tulu 500 eurot kuus (6000 eurot aastas). Koos plaanitava muu tuluga tuleks aastatuluks 17 000 eurot. Keskmine kuu sissetulek 17 000 : 12 = 1417 eurot. Sellele kohaldub maksuvaba tulu 500 – 500 : 900 × (1417 – 1200) = 379,44.
Tööandjale peaks esitama avalduse maksuvaba tulu arvestamiseks maksimaalselt 379 euro ulatuses. PRIA peab toetuselt tulumaksu kinni, kuid kui lasta arvestada maksuvaba tulu 500 eurot, tuleb deklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksta, sest aastatulu on üle 14 400 euro. Töötasu või pensioni saav FIE peaks prognoosima oma ettevõtluse tulusid ja otsustama, kas loobuda aasta kestel maksuvaba tulu arvestamise õigusest või lasta arvestada maksuvaba tulu vähem kui 500 eurot. Kui PRIA toetus on seotud ettevõtlusega, siis toetus on ettevõtlustulude hulgas E-vormil. Aastatulu arvestusse läheb FIEdel maksustatav ettevõtlustulu, s.t E-vormi viimane rida, summa, millest on kulud ja kõik muud lubatud mahaarvamised tehtud.

Töötasu + muu tulu, nt ettevõtlustulu FIEna. Töötaja töötasu on igal kuul 1200 eurot. Tööandja rakendab maksuvaba tulu 500 eurot kuus (6000 eurot aastas). Koos plaanitava ettevõtlustuluga tuleks aastatuluks 20 000 eurot. Keskmine kuu sissetulek on 20 000 : 12 = 1667 eurot. Sellele kohaldub maksuvaba tulu 500 – 500 : 900 × (1667 – 1200) = 240,56. Tööandjale peaks esitama avalduse maksuvaba tulu arvestamiseks maksimaalselt 240,65 euro ulatuses.

 

Autor: Ülle Harju, ylle@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 04/01/2018 10:18:56

Lisa kommentaar