Küsitlus

Millised on sinu tänavused jõulupuu plaanid?

Lõõdsakuning Ubina Juhan pääliina võrokõisil külän

Ubina Juhan Talna võro seldsin. Foto: erakogu

Joulukuu edimädsel pühäpääväl (2.12.) saiva Talna võrokõsõ lähküst nätä ja kullõlda Ubina Juhanit, kiä oll kutsut Talna võro seldsi suurkogolõ kõnõlõma ja mängmä.

Kukki Ubina Juhan om väega hõivat ja mitmõ korgõ tiitliga miis, löüdse tä ummõhtõ aigu, et tulla meile näütämä ehtsät, kuldsõt ja tüükõrran Teppo lõõtsa 1920. aastakast. Seo om sääne pill, mil pääl viil vana Teppo uma timm!
Juhani hindä juurõ küünüse Vanalõ-Võromaalõ Valga kanti. Parhilla aga om tä iks peris pääliina poiss, kiä küll võru keelen ei kõnõlõ, a arvu saa.
Talna võro seldsi rahva süäme sai tä joba edimädse paari minudiga kätte, ku kõnõl Teppo lõõdsast, kuis rahvapilli- ja lõõdsaluu omma timä hingeda köüdedü. Inämbüs tiid tedä lõõdsakuningana, ummõhtõ oll tä edimäne pill hoobis kannõl.
Päält tuud, ku Ubina Juhan esält lõõdsa kingis sai, nakas uma iinkujo - Kikka Karla - mängu ja lugusid lähkümbält uurma ning pandsõ aopikku kokko uhkõ albumi tuust legendaarsõst ja kõva väega pillimehest.
Viil om Juhan saanu kaasi vaihõlõ noodivihu, mille seen omma Vana-Võromaa lõõdsapilliluu. Hindäl om täl vällä tulnu joba neläs album, minkast mõnõ olli täl kah üten ja lätsivä kaubas nigu lämmä saia. No kiä ei taha Eesti kõgõ parõmba pillimehe tiitliga avvustõt mehe mängmist koton kullõlda? Taa timahava saadu eloaignõ tiitli om miist väärt ja vastapiten - miis om tiitlit väärt.
Juhan om väega mitmõkülgne lõõdsamiis. Timä muusiga juurõ omma sügäväl traditsioonin, a tä mõist säält võrsit aia vahtsõ loomingu ja improvisatsiooni poolõ. Tedä või kullõlda söömäldä-joomalda.
Ku tä uma saa-aastadsõ lõõdsa lukust vallalõ käändse ja polka vallalõ lei, naksiva kullõjide jala (aastist sõltumalda) nii üten kepsutama, et läts peris müdinäs.
Kõõ perämädses mängse tä „Mu latsõpõlvõ Võrumaad“, mis om mi seldsi hümnis saanu ja midä mi egäl suurkogol alostusõs laulami. Õkva kümnehe, naglapää pihta, selle et seokõrd unõhtu algusõn laulmalda (kõik olli Juhani tulõkist nii herevällä)! A et tä taa laulu vaistligult üles võtsõ, sai täst mi jaos tävveste „uma miis Havannan“.
Om väega hüä, et säändside pillimänguoskuisi- ja -tiidmisiga miis ka noorõmbilõ umma särävät ja ütenkiskvat mängustiili ja tarkust edesi om andnu nii Eesti muusika ja tiatriakadeemian, TÜ Villändi kultuuriakadeemian, Eesti perimüsmuusika keskusõn ku ka Elleri-nimelidsen Tartu muusigakoolin.
Kistumalda mälestüses jääse seokõrdsõst külälidsest seldsi arhiivi kingitusõs saadu kats muusigaalbumit (Kikka Karla ja Ubina Juhani lugudõga) ja Vana-Võromaa lõõtspillilugudõ noodikogo.

 

 

Autor: Müürsepä Külli, Talna võrokõisi seldsist
Viimati muudetud: 13/12/2018 08:53:40

Lisa kommentaar