Küsitlus

Millised on sinu mõtted algaval advendiajal?

Millised plaanid on Kagu-Eesti omavalitsustel koolidega?

Misso koolis õpib vaid kolm õpilast. Foto: Vikipeedia

Kagu-Eesti omavalitsused ei plaani sügisest ühtegi kooli sulgeda, kuigi väikseimas vallakoolis õpib vaid kolm õpilast – koolide säilimine kuni 2021. aasta kevadeni on kirjas valdade ühinemislepingutes. Küll avatakse Kagu-Eestis kaks uut kooli.

LõunaLeht uuris koolide sulgemise ja avamise plaane, sest põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi peab koolipidaja (üldjuhul kohalik omavalitsus) esitama haridus- ja teadusministeeriumile 1. aprilliks ehk viis kuud enne uue õppeaasta algust taotluse uue kooli avamiseks vajaliku koolitusloa saamiseks. Samuti peab koolipidaja ministeeriumi vähemalt viis kuud ette teavitama kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise korral.
Selgus, et Kagu-Eesti 11 omavalitsust ei kavatse sügisest ühtegi kooli sulgeda. Kõige suuremad muutused on sügisest Valgamaal Otepää vallas. Valla haridusspetsialist Janika Laur ütles, et sel kevadel lõpetab Puka keskkooli viimane 12. klass ja kool muutub põhikooliks. Puka lasteaed liitub Puka põhikooliga. Vastav otsus võeti vastu juba 2016. aastal.
Nii Põlvas kui Võrus alustab sügisest uus erakool (vt lisalood). Kuna haridus- ja teadusministeerium maksab 2020. aastast tegevustoetust vaid nendele erakoolidele, mille kohta on kohalik omavalitsus andnud kinnituse, et kool on koolivõrgus vajalik, siis tuli mõlema kooli pidajal selleks omavalitsuse heakskiit saavutada.
Kui Põlva ja Võru andsid rohelise tule verivärskele koolile, siis Rõuge vallavolikogu ei jõudnud ühisele seisukohale MTÜ Ostium peetava Krabi kooli vajalikkuses. Vald lubas otsuse teha aasta lõpuks.
Samas hoiab Rõuge vald Kagu-Eesti väikseimat, Misso kooli, hoolimata sellest, et seal õpib vaid kolm õpilast ja nende arvu suurenemist pole vallavalitsuse andmeil ette näha.
„Enne haldusreformi ühinemiseks valmistudes leppisid ühinevad vallad kokku, et vald tagab kõigile lastele kvaliteetse kodulähedase alus- ja põhihariduse ning säilitab senise koolivõrgu,” põhjendas valla avalike suhete spetsialist Viivika Nagel. Ühinemisleping on tema sõnul kehtiv ja täitmiseks kuni järgmiste kohalike omavalitsuste valimisteni.
Sarnased kokkulepped on ka teistes ühinenud valdades. „Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla ühinemislepingus on kirjas, et olemasolev haridusasutuste võrk säilitatakse vähemalt 2020/2021. õppeaastani. Edasisel haridusasutuste võrgu kujundamisel arvestatakse rahvastiku muutumise suunda ja elanike soove,“ kinnitas Räpina vallavalitsuse haridus- ja noorsootööspetsialist Anu-Cristine Tokko.
Koolide kinnipanekuks praegu otsest survet pole. Õpilaste hulk Kagu-Eesti koolides on võrreldes eelmise õppeaastaga kasvanud umbes poolesaja võrra. Tuleval õppeaastal võib õpilaste arv veelgi kasvada – lapsi on nii palju, et näiteks Võrus ja ümbruskonnas napib lasteaiakohti. Võru linnas soovib waldorflasteaia rühma avada MTÜ Terve Pere Selts.

Õpilaste arv Kagu-Eesti koolides

Võru linn
Võru Kreutzwaldi kool 666
Võru gümnaasium 249
Võru Kesklinna kool 459
Võru täiskasvanute gümnaasium 132
Väike Werrone kool 25
Võru Järve kool 23

Võru vald
Parksepa keskkool 317
Vastseliina gümnaasium 265
Puiga põhikool 188
Kääpa põhikool 142
Osula põhikool 132
Orava kool 48
Pikakannu kool 23

Setomaa vald
Värska gümnaasium 108
Mikitamäe kool 40
Meremäe kool 32

Rõuge vald

Rõuge kool 189

Haanja kool 65

Varstu kool 62

Mõniste kool 58

Krabi kool 24

Leiutajate külakool 12

Misso kool 3

Antsla vald
Antsla gümnaasium 293
Kuldre põhikool 109
Urvaste kool 29

Põlva vald
Põlva kool 908
Põlva gümnaasium 217
Johannese kool Rosmal 96
Mooste mõisakool 92
Vastse-Kuuste kool 88
Tilsi põhikool 68
Ahja kool 67
Kauksi põhikool 49
Roosi kool 19

Räpina vald
Räpina ühisgümnaasium 374
Viluste põhikool 88
Ruusa põhikool 36
Mehikoorma põhikool 15

Kanepi vald
Kanepi gümnaasium 192
Krootuse põhikool 76
Saverna põhikool 68

Valga vald
Valga põhikool 815
Valga Priimetsa kool 335
Tsirguliina kool 107
Valga kaugõppegümnaasium 93
Lüllemäe põhikool 56
Hargla kool 36
Õru lasteaed-algkool 11

Otepää vald
Otepää gümnaasium 390
Pühajärve põhikool 103
Keeni põhikool 100
Puka keskkool 81
Audentese spordigümnaasiumi Otepää filiaal 49

Tõrva vald
Tõrva gümnaasium 443
Hummuli põhikool 48
Riidaja põhikool 43
Ala põhikool 42
Ritsu lasteaed-algkool 12

Allikas: kohalikud omavalitsused

 

Autor: Ülle Harju, ylle@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 28/03/2019 13:56:54

Lisa kommentaar