Küsitlus

Miline on sinu põhiline liiklemisvahend või -viis?

Kaksiklinnas käivad ühise puhkeala ehitustööd

Foto: Valga vallavalitsus

Valga ja Valka ühise linnaruumi arendamise järgmise etapina saavad korda vastvalminud linnasüdame vahetus ümbruses asuvad alad – Pedeli jõe puhkeala kahel pool Ramsi silda ja Konnaoja ümbrus Sõpruse tänavast Sepa tänavani. Nii Valgas kui ka Valkas on ehitustöödega algust tehtud, teatas Valga vallavalitsus.

Valga poolel on suurimaks tööks Pedeli jõe keskjooksul asuva kahe paisjärve – Veskijärve ja Jõekääru järve puhastamine üleliigsest taimestikust ja aja jooksul kogunenud setetest, kuna paisjärvede halb keskkonnaseisund on pikka aega nii ametnikele kui linnaelanikele murekohaks olnud. Puhastamine on vajalik, et pidurdada veekogude kinnikasvamist ning tagada linnaelanikele olulise puhkeala visuaalne atraktiivsus ka edaspidi.

OÜ Vändra PT on ettevalmistavate töödega algust teinud nn Tivoli platsina tuntud alale selitustiigi rajamisega. Selitustiiki kasutatakse järvemuda tahendamiseks piisavalt kuivaks, et seda oleks hiljem võimalik transportida ja võimalusel taaskasutada. Pärast tööde teostamist plats korrastatakse.

Lisaks paigaldatakse seni pimeduses olnud Veskijärve ümbrusesse tänavavalgustus ja rajatakse Valga ning Valka poole jalgteid loogiliselt ühendav ülekäigurada Tartu tänavale.

Valka poolel on esimeste töödena alustatud endise piiripunkti ümbruse korrastamisega Semināra tänaval, kuhu rajatakse parkla, avalikud tualetid ja minigolfi rada. Konnaoja kaldale rajatav valgustatud jalgtee hakkab Semināra ja Sepa tänavat ühendama juba valminud linnasüdamega.

Pedele paisjärve ümbruses on esimese tööna käsil drenaaži paigaldamine ja amortiseerunud jalgtee lammutamine. Kogu järve ümbrus saab uued jalgteed ja haljastuse, korrastatakse Pudrumäe ümbrus, rajatakse uued puhkekohad ning paisjärvele paigaldatakse purskkaev.

Kahe omavalitsuse ühise jõupingutusena tehakse korda Semināra/Sepa tänava sild ja puhastatakse Konnaoja lõik Sepa tänava sillast jalakäijate tänavani Sõpruse tänaval. Kõik tegevused viiakse ellu 2022. aasta lõpuks.

Projekti kogumaksumus on ligi kolm miljonit eurot, millest Eesti-Läti koostööprogrammi toetus on 787 000 eurot.

 

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 25/05/2022 12:48:52

Lisa kommentaar