Küsitlus

Kas oleksid valmis kaaluma elektriauto ostmist?

Setomaalt Rail Balticale – unistus või reaalsus?

Foto: Marianne Mett, Võru LV

Kagu-Eesti omavalitsused, mis jäävad veel maas olevate raudteeliiprite äärde liinil Valga-Antsla-Võru-Koidula, on pead kokku pannud, et arutada rongiliikluse hetkeolukorda ning tulevikusuundumisi.

10. augustil toimus Võru kultuurikeskuses Kannel järjekordne omavalitsusjuhtide kohtumine, mida võõrustas Võrumaa arenduskeskuse nõukogu esimees ja Võru linnapea Anti Allas. Kutsutud oli ka Eesti Raudtee tegevjuht Kaido Zimmermann, kes andis ülevaate raudteetaristu ja Valga-Koidula liini seisukorrast. Viimane remont sellel 88 kilomeetri pikkusel liinil toimus aastatel 1983-1984, alates 2001. aastast reisijatevedu ei toimu.

Reisirongide ning kaubavedude taaskäivitamiseks liinil on vajalik teha rööbasteede kapitaalremont, renoveerida sillad, välja ehitada jaamadesse ja peatuskohtadesse veeremile vastavad platvormid koos parklate ja juurepääsuteedega ning ülesõitude automaatika koos valgustusega. Ilma riigipoolse toetuse ja kaasrahastuseta seda ellu ei vii.

Investeeringud raudteesse on olulised elu säilimiseks Eesti kagunurgas ja lõunaväravas. 2017. aastal läbiviidud Kagu-Eesti piirkonna transpordiuuringu andmetel jääb Valga-Koidula raudteetrassi 5 km raadiusse 56% Kagu-Eesti maakondade elanikest. Kaasaegne kiire ja mugav reisirongiliiklus tooks Valga, Antsla ja Võru näiliselt üksteisele veelgi lähemale ning looks seega piirkonnas uued võimalused spetsialistide pendelliikumiseks, võimaldades rajada piirkonda kõrgemat lisandväärtust loovaid töökohtasid. Samuti ootavad Kagu-Eesti inimesed ühenduse loomist Rail Balticuga Riia kaudu. Seega tekiks ka otseühendus Riia lennujaamaga, mis on samuti nii ärikontaktide kui reisituristide jaoks oluline.

Täna ei ole meil küsimusele, kas majandus areneb sellepärast, et arendatakse transporditaristut või areneb transporditaristu sellepärast, et majandus areneb, üksmeelset vastust. Küll on kindel vastupidine: ilma majanduseta on taristu ülalpidamine raske koorem.

Täpselt samuti ei saa majandus läbi ilma taristuta. Seetõttu on küsimus Kagu-Eesti raudteedest poliitiline küsimus. See on ka Eesti riigi arengustrateegia küsimus. Kagu-Eesti omavalitsusjuhid on valmis diskussiooni jätkama koos Eesti riigi, Eesti Raudtee, Elroni ja erinevate ametkondade ning Läti vabariigi ja Euroopa liiduga, et rongiliiklus Setumaalt Rail Balticale saaks reaalsuseks.

Rongitranspordi taaselavdamise teema tõi lauale Valga asevallavanem Kaupo Kutsar. Esimene diskussioon veebikoosolekuna toimus 14. juulil Valga, Võru, Setomaa ja Rõuge valla esindajate osavõtul. Järgmised sammud teel „unistusest reaalsuseks“ on juba kokku lepitud ning ühine soov on Valga- Koidula trassil teha koosolek liikuvas veeremis ehk n-ö sündmuskohal. Avalik huvi on olemas, aga seda realiseerida saame vaid koostöös riigiga.

 

 

Autor: MARE RAID, Valga valla ettevõtlus- ja arenguspetsialist
Viimati muudetud: 18/08/2022 10:49:41

Lisa kommentaar