Küsitlus

Kas sinu peres on tänavu kooliminejaid?

Pikaajalise vallavanema tool kõigub kooli ja spordikeskuse pärast

Otepää MK etapil starteri tööd teinud Põlva vallavanema Arne Tilga vastu esitati mõni päev varem umbusaldusavaldus. Foto: Urmas Paidre

Vallavolikogu enamus süüdistab umbusaldusavalduses 13ndat aastat Põlva vallavanema ametit pidavat Arne Tilka saamatuses Mammaste lasteaed-algkooli ehitamisel ja selles, et kohaliku tervisespordikeskuse arendamisele on kulutatud liiga palju raha ning aega. Süüdistusi tõrjuv Tilk võib ametist priiks saada juba homme.

Põlva vallavolikogu viimasel istungil esitati umbusaldusavaldus 1999. aastast valda tüüriva vallavanema Arne Tilga vastu. IRLi ridadesse kuuluva Tilga umbusaldusavaldusele oli alla kirjutanud üheksa volikogu liiget. Vallavanemat polnud soovinud umbusaldada kuus Põlva vallavolinikku: neli Tilga kaaslast valimisliidust „Areng Koostööst” ja pooled valimisliidu „Külade Liit” liikmed.

Põlva vallavolikogu esimehe Ahti Bleive sõnul ei ole volikogus konkreetset koalitsiooni ja opositsiooni välja kujunenud, mistõttu ei saa selles juhtumis kahtlustada, et tegemist oleks poliitilise kokkumänguga.

„Käesolevale umbusaldusavaldusele allakirjutanud Põlva vallavolikogu liikmed leiavad, et Põlva vallavanem Arne Tilk ei ole tulnud toime vallavalitsuse töö korraldamisega ja vallavalitsuse poolt sõlmitud lepingute täitmise tagamisega, mis puudutab Mammaste lasteaed-algkooli juurdeehituse olemasoleva hoone ehitusprotsessi,“ seisab volinike avalduses, mis 19. jaanuaril volikogu aseesimehele Ahti Hütile üle anti. „Vallavanem ja Mammaste lasteaed-algkooli ehitusprotsessi juhtimises osalenud ametnikud ei ole teinud kõike endast olenevat, et kavandatav eesmärk saaks saavutatud. Selle tulemusena on objekt tänaseks valmimata. Tekkinud on vajadus plaaniväliste lisakulutuste järele.“

Lisaks on umbusaldusavalduses öeldud, et aastaid on vallavanema prioriteetide hulka kuulunud Mammaste tervisespordikeskuse eelisarendamine, sellega seotud tegevustele raha suunamine ning alluvate tööaja kulutamine. Ja seetõttu on kannatanud valla kui terviku tasakaalustatud ja esmavajadustepõhine areng.

„Vallavanem pole suutnud tagada vallavalitsuse ja volikogu vahelist head koostööd ning vastastikust usaldust,“ kuulutasid Arne Tilga umbusaldamist pooldavad vallavolikogu liikmed.

Tilk: vald on andnud endast kõik
Arne Tilk ütles umbusaldusavalduses esitatud etteheidete kohta, et Põlva vallavalitsus on täitnud kõiki omapoolseid lepingulisi ja ka seaduslikke kohustusi Mammaste lasteaed-algkooli uue hoone ehitusprotsessis. „Ehitaja ei ehitanud hoonet sellisena, nagu vallavalitsus tellis ja tulemuseks oli lepingu lõppemine. Mõni aeg tagasi kooli ehitusprotsessi kohta LõunaLehele infot jagades tunnistasin, et sellises olukorras ei ole Põlva vald kunagi võitja,“ ütles Tilk. Ta lisas, et kindlasti oleks Põlva vald praegu tunduvalt paremas olukorras, kui 1. septembril 2011 oleks uus kool uksed avanud ning kõik soovi avaldanud lapsevanemad oleksid saanud oma lastele kohad lasteaias.

„Mammaste tervisespordikeskuse arendamine on alati olnud kooskõlas volikogu otsustega,“ ütles Tilk umbusaldusavalduses esitatud teise süüdistuse kohta, justkui oleks vallavanem tegelenud Mammaste tervisespordikeskuse eelisarendamisega.

Kas aastaid Põlva valda juhtinud Arne Tilgale avaldatakse vallavolikogus umbusaldust või mitte, selgub järgmisel vallavolikogu istungil, mis toimub juba homme ehk 3. veebruaril.

Autor: JANAR KOTKAS
Viimati muudetud: 02/02/2012 11:21:58

Lisa kommentaar