Küsitlus

Kuidas kavatsed tähistada jaanipäeva?

Valimispettus? Vaatleja süüdistas valimiskohta nõuete rikkumises

Internetis ringleb võrumaalasest valimisvaatleja avaldus, mille kohaselt toimus valimispäeval Vastseliinas võltsimine, sest valijatele jagati ilma riigivapita valimissedeleid. Vabariigi valimiskomisjoni see kaebus ei jõudnud ja kohalik jaoskonnakomisjon lükkab süüdistuse ümber.

End valimisvaatlejana tituleerinud võrumaalane Henn avaldas sotsiaalmeedias vabariigi valimiskomisjonile adresseeritud pöördumise pealkirjaga „Nõuete rikkumise raport”.

Henn kirjutas pöördumises, et Vastseliina rahvamaja valimiskohas kasutati 5. märtsil valimissedelina sedeleid, millel „puudus siseküljel tempel ja kolme lõvi kujutis”.

„Õigeid sedeleid välja ei jagatud ja kogu hääletus toimus sel päeval eelvalimissedelitele,” teatas mees. „Rahvas seega valimissedeleid täita ei saanud ja kogu valimispäeva tulemus on täielikult võltsing. Kes täitis õiged valimissedelid ja edastas need, see on valimisvõltsija.”

Henn on väljendanud mitmel korral nii valimiste korralduse kui e-valimiste kohta sotsiaalmeedias skepsist ning seisukohta, et tegu on „huumori club’iga”. Ka on mees jaganud ekrelase Kalle Grünthali pöördumist, mille väideti, et valimiskomisjon on asunud võimaliku valimispettuse varjamiseks tõendeid hävitama.

Kui palju ja milliseid kaebusi on valimiste kohta esitatud Võru, Põlva ja Valga maakonnas? Kas vastavasse komisjoni jõudis väide Vastseliinas valimissedelitel templite ja riigivapi puudumise kohta?

„Konkreetselt Võru, Põlva ja Valga maakonda puudutavaid valimiskaebuseid praeguse seisuga ei ole. Ka mainitud teemadel pole vabariigi valimiskomisjoni kaebusi jõudnud,” teatas LõunaLehele riigi valimisteenistuse kommunikatsioonijuht Kristi Sobak.

Selle nädala alguse seisuga ei näidanud valimiskomisjoni dokumendiregister Hennu pöördumise laekumist. Küll aga nähtus, et ühe kaebuse on komisjonile esitanud legendaarne võrulasest protsessija Pait Kongo. Tema kiri on 75 aastaks määratud asutusesiseseks kasutamiseks.

Vastseliina valimisjaoskond on Võru vallasekretäri haldusalas.

„Kõik hääletamissedelid, mis jaoskonnakomisjon Vastseliina rahvamajas asunud hääletamisruumis eelhääletamispäevadel ja valimispäeval valijatele andis, olid kokku murtud ja sedeli siseküljele oli teksti „RIIGIKOGU VALIMINE“ ja kuupäeva „5. MÄRTS 2023“ vahele pandud jaoskonnakomisjoni pitsatijäljend,” kinnitas Võru vallasekretär Kaja Kiilo. „Häältelugemiskomisjon ei tuvastanud 6. märtsil templiteta hääletamissedeleid. Vallasekretärile ei ole esitatud ühtegi kaebust Vastseliina valimisjaoskonna tegevuse kohta.”

 

 

Autor: LÕUNALEHT
Viimati muudetud: 27/03/2023 12:29:53

Lisa kommentaar