Küsitlus

Kas oled alustanud grillimishooaega?

Kohus: Nursipalu harjutusvälja laienduse raieload kehtivad

Foto: Kaitsevägi

Tallinna halduskohus tühistas MTÜ-le Meie Nursipalu antud esialgse õiguskaitse taotluse, mis peatas metsaraie Nursipalu harjutusvälja laiendusel. Seega pole keskkonnaameti antud raielubade kehtivus enam peatatud ja raadamistööd võivad jätkuda, vahendas ERRi uudisteportaal.

Kohus ei pidanud esialgse õiguskaitse kohaldamist põhjendatuks, kuna kaebuse eduväljavaated on vähesed.

Kaebaja ehk MTÜ Meie Nursipalu peamiseks argumendiks oli see, et valitsuse 20. oktoobri 2023. aasta korralduses toodud tingimused raadamistööde tegemiseks ei ole täidetud ning raadamist ei tohiks teostada enne Natura asjakohase hindamise ja mürauuringu tulemuste selgumist. Kohtule aga ei paistnud kohtuasja materjalidest ega õigusaktidest, et harjutusvälja laiendamise esimeses etapis kavandatud raadamistööde teostamine oleks ilmselgelt ennatlik või lubamatu ning vaidlustatud raieload võiksid seetõttu olla õigusvastased.

Seega leidis kohus, et sõltumata sellest, kui kiireloomulisena käsitada raadamiste teostamist, puudub põhjendatud vajadus raielubade realiseerimist teadmata ajaks edasi lükata, kuna vaidlustatud raielubade alusel võimaldatud raadamine on kooskõlas mainitud valitsuse korraldusega, sealhulgas keskkonnaülevaate ja Natura eelhindamise järeldustega.

Kohtumäärust esialgse õiguskaitse osas saab vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus 15 päeva jooksul. Menetlus jätkub asja põhinõude osas ehk raielubade tühistamise nõudes. 

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 12/04/2024 08:42:24

Lisa kommentaar