Riigireform

gusta

Tekst on pikk ja radikaalne, peate pöörduma otse autori poole mlaats3@hot.ee
Autor Sisu
03.01.2021 22:58
Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta
Eestis kulub igal aastal autokütusele umbes 10 miljardit eurot, mis teeb 7500 eurot iga inimese kohta (rinnalapsest raugani). „See raha läheb naftašeikide taskusse. Milleks me neile seda kümnist maksame, kui nutika planeerimise abil saaksime kõik oma sõidud tehtud kodumaal toodetud energiaga?” püstitas Jarmo Tuisk küsimuse. Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta 03.01 kell 14:53 Eesti kingib Venemaale 10 miljardit eurot igal aastal tanklate ja gaasitorude kaudu. Sellise summa Eesti raiskab vene bensiini ja diisli ning maagaasi peale. Vene bensiini ja diisli ning maagaasi asemel saab kasutada vesiniku mida saab tasuta piiramatus koguses HHO generatori abil. HHO generator ehk elektrolüüsi aparaat lahutab veest vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel ning hoonete kütmiseks. HHO generator on müügil internetis 50 euro eest. A. Vesinik kolbmootori kütusena Kolbmootoris kasutatakse kütusena nii puhast vesinikku kui ka paukgaasi. Selleks et neid gaasilisi kütuseid oleks võimalik mootori kütusena kasutada, tuleb ümber ehitada mootori toitesüsteem. Kuna paukgaas ja vesinik lastakse mootorisse gaasina siis esimese asjana on vaja teistsuguseid pihusteid, millega oleks võimalik gaasi pihustada. Tavalised kütusele mõeldud pihustid selleks ei sobi. Lisaks on vaja eraldi paaki, kus paukgaasi või vesinikku hoida. Üks oluline komponent on ka kütuseelement millega veeldatud vesinikust saaks gaas. Samas ei tohi unustada korralikku doseerimissüsteemi, läbi mille gaas jõuab pihusti￾teni. Doseerimissüsteem on vajalik mootori korralikuks tööks, liiga väikese gaasi kogusega ei tööta mootor korralikult ning liiga suure kogusega võib mootorit kahjustada. Selle kütu￾se puhul on probleemiks kütuse saamine ja hoiustamine. Paukgaasi saab toota erineval moel, kuid veest elektrolüüsi teel tootmisega oleks seda võimalik teha ka sõidukis vesinik￾generaatori abil. Elektrolüüs on elektrivooluga toimuv keemiline protsess [11], kus antud juhul lõhustatakse vee molekul kaheks osaks vesinikuks ja üheks osaks hapnikuks. Sellega saaks toota vajaliku gaasi ka koguaeg masina töötades, selleks on vaja paigaldada masinale vesinikgeneraator. See protsess aga nõuab palju energiat ning mootori tööks ainult pauk￾gaasiga oleks vaja väga suurt vesinikgeneraatorit. BMW on maailmas üks autotootjatest, kes on valmis ehitanud vesinikul töötava kolbmootoriga auto. Selle tarbeks ehitas BMW ühe oma sisepõlemis kolbmootori põhjalikult ümber, et seda saaks kasutada vesinik kütu￾sega. BMW vesinik kolbmootoriga auto on näha joonisel 2.3 [12]. Joonis 2.3 BMW vesinik kolbmootoriga auto (Diesel Station). A.1. Selliseid veemootoriga autosid ehitas Stanley Meyer USA-s kes võttis patendi nendele. YouTube's on tema intervjuud saadaval. A.2. BMW toodab selliseid. BMW Hydrogen 7 on piiratud tootmisega vesiniku sisepõlemismootoriga sõiduk, mis on ehitatud aastatel 2005-2007 [1] Saksa autotootja BMW poolt. Auto põhineb BMW traditsioonilisel bensiinimootoriga BMW 7. seeria (E65) sõidukitel ja täpsemalt 760Li. See kasutab sama 6-liitrist V-12 mootorit nagu 760i ja 760Li; seda on aga muudetud, et võimaldada ka vesiniku ja bensiini põlemist, muutes selle kahevalentseks mootoriks. Erinevalt paljudest teistest praegustest vesinikkütusega sõidukitest, näiteks Hyundai, Honda, General Motors ja Daimler AG toodetud sõidukitest, mis kasutavad kütuseelementide tehnoloogiat ja vesinikku, et toota sõidukit, töötab BMW Hydrogen 7 vesinikku sisepõlemismootoris . B. Vesinik lisakütusena Lisakütusena kasutatakse samuti paukgaasi. Kuid lisakütusena kasutamise eeliseks on see, et mootor ei vaja ümber ehitust. Lisaks on plussiks see, et vajalik gaasi kogus on väiksem kuna mootor ei tööta ainult paukgaasiga, vaid gaas aitab põhikütust paremini põletada. Seega saab seda toota masinal asuva vesinikgeneraatoriga, mis võib olla palju väiksem kui ainult paukgaasil töötava mootori vesinikgeneraator. Paukgaasi saab toota ka väljaspool sõidukit, kuid siis tuleb võib tekkida probleeme selle tankimise ning hoiustamisega. Liht￾sam on seda toota vesinikgeneraatoriga sõidukis, sest siis kaob ära vajadus seda eraldi ma￾huti hoiustada. Kuna paukgaasi ei ole vaja mootori töös hoidmiseks, selleks et põletada efektiivsemalt fossiilseid kütuseid ning vähendada kahjulike ühendite keskkonda sattumist. Sel juhul piisab sellest, kui paukgaasi toodetakse sõidukis asuva vesinikgeneraatoriga. Paukgaas juhitakse mootorisse läbi õhuvõtu süsteemi. Ühendus, kust paukgaas õhuvõtu süsteemi juhitakse asub tavaliselt õhufiltri ja kollektori vahelisel ühendusel. Sealt kaudu jõuab paukgaas tänu mootori tekitatud hõrendusele koos mootori tööks vajaliku õhuga si￾lindritesse. Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem on näha joonisel 2.4. Joonis 2.4 Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem (Magnation Water Technologies) Paukgaas on vesiniku ja hapniku segu, koosnedes kahest osast vesinikust ja ühest osast hapnikust. Paukgaas on väga kergesti süttiv gaas mis aitab paremini süüdata ja põletada. C. Elektrolüüsi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne. Ehitamise juhised on veebis www.instructables.com. vaata selle veebi otsingust " Dry Cell Electrolyzer ". Lisaks elektrolüüsi aparaadile on tarvis gaasilukku,publerit ,voolikuid,pumpa,maandust,veepaaki,tsiklile paigaldatakse auto aku, autole lisa elektri generaator sest elektrolüüsi aparaat vajab 20 Amprit,miskit veel. Veepaagis olevale veele lisatakse tsipake soodat.
16.08.2023 03:18
Justin
Bitcoin Fraud /Scam Trace & Recovery Expert// HACK JUDAS Have you lost hope of ever recovering your money from scam brokers? I have good news for you and yes it is 97% possible for you to recover your money through a Certified Recovery Expert Hack judas ,I had lost over $128,000 to a fake broker and I lost hope of ever making profit through binary trading. After the loss, I had a long research on how to recover the lost funds, I came across hack judas a Specialised Crypto Recovery Expert who helped Scam Victims recover their Lost Funds. After submitting my case the expert worked on my case and all my funds were recovered back. to anyone looking for Recovery firm to Recover your lost Crypto contact hackerjudas9@gmail.com INSTAGRAM= hacker judas
05.09.2023 23:05
vello väärtnöu
Huvitav! See sama peaminister Kaja Kallas kes oma mehe sulitempudega kukkus vahele. Too sama Kaja Kallas kui kirjutasin talle et tahan ka pensioni saada vastas mulle et kuna ma ei ole Eestis töötanud , siis pole mul ka öigust pensioni saada. Kirjutasin talle et olen see sama Vello Väärtnöu kes omal ajal käis Moskvas ja tegi suure pressi konverentsi kus teatasin maailmale et Eesti peab vabaks saama ja Iseseisvaks. Olin esimene Nõukogude Liidus kes hakkas kukutama kommunistide võimu. Olin ikkagi esimene inimene Nõukogude Liidus kes mõtles Eesti tuleviku peale. Läänes oles sain ka ylikoolis käia, Nii et Lääs on minusse möistvalt suhtunud, Huvitav et Eesti ei taha minu suhtes seisukohta vötta. Lugupidavalt vello väärtnöu
13.02.2024 12:46
vividlogs@gmail.com
FASTEST WAY TO RECOVER YOUR STOLEN BITCOIN/USDT 2024 I cannot thank ethicsrefinance enough for their incredible work in helping me recover my stolen $325,000 USDT. I was devastated when I realized my funds had been stolen, but ethicsrefinance stepped in and used their expertise to retrieve my money. Their professionalism and dedication to their work was evident throughout the entire process. They kept me updated and informed every step of the way, and I felt confident and reassured knowing that my case was in their hands. Thanks to ethicsrefinance, I was able to recover my funds and regain my financial stability. I highly recommend their services to anyone in need of ethical and reliable hacking assistance. Thank you, ethicsrefinance, for your exceptional work and for giving me peace of mind. Reach out to EthicsRefinance hackers today and reclaim what is rightfully yours
12.04.2024 19:13
mary86
The fear of not recovering your Bitcoin is over. Some people may be indebt but cogently you can. All it requires is a patient wait, I was a victim at the end I become a victor via help Asset crypto hacker who help recover my funds. Also, if you want to boost your credit score limit, online dating scam, hack into your spouse’s or lover’s cellphone you can be helped. Contact Asset hacker Via Email: Assetcryprohacker@proton.me Whatsapp: +39-3510777769 Telegram@Assetcryptohacker
22.04.2024 14:23
Anna
who have ever been a victim of a scam? Lost your wallet or money to fake hackers online? I'll implore you to contact this trustworthy hacker and recovery expert spycjoness. I was a victim of fake people posing as binary options and bitcoin investors, I lost a sum of $5,000 and 2BTC from my bitcoin wallet to these fakes. It took a while before I realized they were scams and this really hurt .Then an in-law of mine heard about it and recommended to me a specialist with the address . He helped me recover my lost bitcoins in less than 72hrs and the fakes were caught and made to pay for what they did to me .if you have lost any amount to online scams and you’re seeking to recover them, in fake hackers, online dating scams, btc wallet hack, fake binary investors .Reach out to (Lisatheo225 gmail com) to help you ,and you will be so glad you did so, Absolutely fantasic review
16.05.2024 11:55
kevinalexgee@gmail.com
A Guide to Recruiting a Hacker to Retrieve Stolen Bitcoin. My gratitude is insufficient for the outstanding assistance rendered by the renowned OPTIMISTIC HACKER GAIUS. I lost a significant sum of my hard-earned money—$258k worth of Bitcoin—to an online romance fraud, which crushed me. But this group of OPTIMISTIC HACKER GAIUS professionals quickly helped me out and proved their proficiency with crypto recovery. They recovered my lost money in an unexpectedly quick amount of time. Their unwavering efforts and dedication to ensuring client happiness really kept me afloat financially. I would heartily suggest them to anyone facing a comparable situation. Their exceptional assistance and capacity to retrieve significant quantities of cryptocurrency are unparalleled. Details about how to reach us are provided below. WhatsApp at +1..6..0..1..4..6..0..9..4..7..7. email… optimistichackergaius @ seznam.cz website: https://optimistichackegaius.com
21.05.2024 18:03
anders88594@gmail.com
My name is Andrew and I’m from California, a couple of weeks back, I invested some of my money into crypto trading and was conned of every dime I had, I went into depression without any hope of ever getting any of it back. I went to the authorities to report the scam but they couldn’t assist me to recover my funds. Luckily for me, I was scrolling through the internet when I came across FIRMWALL CYBER SERVICE, a crypto recovery company with many positive reviews online. I did my research because I didn’t want to fall for another scam and found out they were a genuine crypto recovery company. I contacted them and to my surprise, FIRMWALL CYBER SECURITY was able to recover my funds and was able to track down these scam wallets. Grateful for their service and recommend them to others. Their contact info are as follows E-mail ( Firmwallcyber@techie.com )Whats App ( +1 937 5 4 2 0 6 6 7 ) and Web ( https://firmwallcyber.wixsite.com/firmwall )
26.05.2024 19:51
Nina Williams
My name is Nina Williams, and I am divorced. I have three kids with my ex-husband, who messed up my credit report before we got divorced. This made my life with my kids a living hell, and I felt frustrated. However, I met a friend in church who recommended H A C K M A V E N S CREDIT SPECIALIST. I contacted them, and within 7 days, they fixed my credit and increased my score from 515 to 785. Now, I can take loans, own a house, and run a business. If you have any credit-related issues, you can reach out to them via EMAIL: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/Whats-App: [+ 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7].
08.06.2024 12:04
lailia
RECOVERY OF STOLEN BTC/CRYPTOCURRENCY-THE HACK ANGELS is Highly Recommended In the face of scams, hope emerges with THE HACK ANGELS. Their unmatched expertise in cyber solutions has brought back stolen cryptocurrency, including my precious Bitcoin. This incredible feat has not only provided reassurance to countless individuals who have been victimized but also serves as a beacon of hope. THE HACK ANGELS Crypto Recovery Service is the ultimate sanctuary for scam victims in pursuit of a refund. As renowned hackers armed with state-of-the-art technology, we guarantee a secure and successful retrieval of your scammed funds - no exceptions. Let us join forces against scammers and reclaim what is rightfully ours. Whether it's infiltrating databases or monitoring social media accounts, trust THE HACK ANGELS to handle any hacking task with unmatched proficiency. Reach out THE HACK ANGELS via; hack4wise @gmail com
14.06.2024 18:46
allendave
I lost my job few months back and there was no way to get income for my family, things was so tough and I couldn’t get anything for my children, not until a met a recommendation on a page writing how Mr Bernie Wilfred Doran helped a lady in getting a huge amount of profit every 6 working days on trading with his management on the cryptocurrency Market, to be honest I was skeptical at first but I took the risk to take a loan, and I contacted him unbelievable and I was so happy I earned $15,500.00 with an investment of $1500 within 7 days of investment , the most joy is that I can now take care of my family, i am just sharing my testimony. I don’t know how to appreciate your good work Mr. Bernie Doran, God will continue to bless you for being a life saver I have no way to appreciate you than to tell people about your good services. He can also help you recover your lost funds, For a perfect investment and good return on investment contact Mr Bernie Doran on Gmail : Berniedoransignals@gmail.com or his telegram : IEBINARYFX
18.06.2024 03:04
james campbell
How do I Recover Scammed Cryptocurrency – Go through OPTIMISTIC HACKER GAIUS To recover cryptocurrency that has been acquired fraudulently, it is imperative to seek professional assistance. Among the many benefits of hiring a professional hacker like OPTIMISTIC HACKER GAIUS is their in-depth understanding of cryptocurrency recovery techniques. OPTIMISTIC HACKER GAIUS can effectively handle the difficulties of recovering misplaced money because they are knowledgeable about blockchain technology and cryptocurrency transactions. Contact Below: Email address.... (optimistichackergaius @ seznam.cz) WhatsApp: +1 (6,0,1) 4,6,0 - 9,4,7,7 Website: https://optimistichackegaius.com 
18.06.2024 03:04
james campbell
How do I Recover Scammed Cryptocurrency – Go through OPTIMISTIC HACKER GAIUS To recover cryptocurrency that has been acquired fraudulently, it is imperative to seek professional assistance. Among the many benefits of hiring a professional hacker like OPTIMISTIC HACKER GAIUS is their in-depth understanding of cryptocurrency recovery techniques. OPTIMISTIC HACKER GAIUS can effectively handle the difficulties of recovering misplaced money because they are knowledgeable about blockchain technology and cryptocurrency transactions. Contact Below: Email address.... (optimistichackergaius @ seznam.cz) WhatsApp: +1 (6,0,1) 4,6,0 - 9,4,7,7 Website: https://optimistichackegaius.com 
18.06.2024 03:05
james campbell
How do I Recover Scammed Cryptocurrency – Go through OPTIMISTIC HACKER GAIUS To recover cryptocurrency that has been acquired fraudulently, it is imperative to seek professional assistance. Among the many benefits of hiring a professional hacker like OPTIMISTIC HACKER GAIUS is their in-depth understanding of cryptocurrency recovery techniques. OPTIMISTIC HACKER GAIUS can effectively handle the difficulties of recovering misplaced money because they are knowledgeable about blockchain technology and cryptocurrency transactions. Contact Below: Email address.... (optimistichackergaius @ seznam.cz) WhatsApp: +1 (6,0,1) 4,6,0 - 9,4,7,7 Website: https://optimistichackegaius.com 
18.06.2024 03:28
james campbell
How do I Recover Scammed Cryptocurrency – Go through OPTIMISTIC HACKER GAIUS To recover cryptocurrency that has been acquired fraudulently, it is imperative to seek professional assistance. Among the many benefits of hiring a professional hacker like OPTIMISTIC HACKER GAIUS is their in-depth understanding of cryptocurrency recovery techniques. OPTIMISTIC HACKER GAIUS can effectively handle the difficulties of recovering misplaced money because they are knowledgeable about blockchain technology and cryptocurrency transactions. Contact Below: Email address.... (optimistichackergaius @ seznam.cz) WhatsApp: +1 (6,0,1) 4,6,0 - 9,4,7,7 Website: https://optimistichackegaius.com 
20.06.2024 03:17
MARIA PEDRO
I'm glad to introduce him to you all, I have been fooled many times by some other Sham hackers that pretend to be what they are not and it really makes me feel bad. I was at the point of giving up, but luckily, I was introduced to the best hacker ever, contact his gmail on hackrontech @gmail com who he eventually offered me the best solution I ever needed retrieving some old deleted texts and a round-the-clock location monitoring of my husband's phone and everything worked fine, he's very fast honest and reliable, work with him today for the best solution. contact him on hackrontech @gmail com