Ametnik andis teadmatusest taksoveoloa süüdimõistetud vägistajale

Kuigi seadus kohustab omavalitsusi taksojuhtide tausta kontrollima, selgub, et Põlva linnavalitsus andis teadmatusest litsentsi taksojuhile, kes on mõistetud süüdi mitmes seksuaalkuriteos, muuseas alaealise vägistamises ning kupeldamises.

2005. aasta oktoobris mõistis Võru maakohus Põlva taksojuhi Ilmar Risttee (põlvalaste seas tuntud ka hüüdnime Alibek all – toim) süüdi mitmes seksuaalkuriteos. Praegu 55-aastane Risttee tunnistas end süüdi korduvas alaealise vägistamises, lapseealisega seksuaalvahekorda astumises, alaealise kupeldamises ja alaealise prostitutsioonile kaasaaitamises. Süüdistuse kohaselt vägistas mees 2001. aasta kevadel ja sügisel 17-aastase tüdruku ning aasta hiljem rahuldas sugukirge 17-aastase tüdruku peal. Lisaks sellele oli mees seksuaalvahekorras alla 14-aastase tüdrukuga ning kupeldas 2001. aasta suvest 2004. aasta kevadeni kolme alaealist neidu.

Vastutulelikkuse eest ning võttes arvesse seda, et Ristteel kriminaalne minevik puudus, sai mees liitkaristuseks seitsme aasta pikkuse vangistuse, millest kohe tuli ära kanda seitse kuud. Ülejäänud kuue aasta ja viie kuu pikkune vangistus tuli kanda tingimisi viieaastase katseajaga ning käitumiskontrolli mehele ei määratud. Risttee kriminaalkaristus lõppes 2010. aasta novembris.

Karistuse saamise hetkel oli mehel kehtiv taksoveoluba, mis lõppes 2007. aasta detsembris. 2008. aasta mais pöördus mees Põlva linnavalitsusse, et oma aegunud luba uuendada. Sel ajal kehtinud ühistranspordiseadus välistas taksoveoloa väljastamise inimesele, kellel on kehtiv kriminaalkaristus või kelle kriminaalkaristuse kandmise lõpust ei ole möödas vähemalt kolme aastat. Siiski rahuldas linnavalitsus avalduse. Ristteele väljastati viieaastane taksoveoluba, mille kehtivus lõppes selle aasta 13. mail.

Seadus tekitab üllatust
Põlva linnasekretär Heli Tiisler, kes taksoveolube väljastab, on LõunaLehe pöördumisest selgelt segaduses ja häiritud. „Issand, aga siis ta on ju päris pervert. Minu jaoks on šokeeriv, et ta on selline inimene,“ reageeris Tiisler Risttee kuritegude üleslugemise peale.

Enda sõnul kuulis ta Ilmar Risttee kriminaalsest taustast esimest korda, kuid uuris sealjuures, kas kohus on otsustanud, et Risttee taksojuhina töötada ei või. Kuuldes, et sellist piirangut ei seadnud mitte kohus, vaid litsentsi väljastamise ajal kehtinud seadus, ütles Tiisler, et tal polnud aimugi, et ta peaks taksoveolube taotlevate inimeste tausta uurima.

Ka tuli talle uudisena, et sel aastal ühistranspordiseaduse sisu selles osas muutus. „Mina eeldasin, et inimene ei tule litsentsi taotlema, kui ta taksojuhina töötada ei või,“ ütles Tiisler.

„Imestan, et kui inimesed on teadlikud, miks ei ole sellest meile teada antud? Järelikult on inimesed seda varjanud,“ pani Tiisler kodanikele ükskõiksust pahaks.

Linnasekretär lubas nüüd ette võtta kõikide taksojuhtide taustakontrolli ja vajaduse korral sobimatu taustaga taksojuhtide litsentsid peatada. Jutu lõppu rääkis Tiisler, et tellis küll kunagi endale paroolid otseseks ligipääsuks karistusregistri andmetele, kuid teabe kättesaamisega ta siiski hakkama ei saanud. Nüüd lubas Tiisler asja uuesti kätte võtta ning tehtud veast õppida: „Loodame, et rohkem selliseid juhtumeid ei tule!“

Taksolitsents kaastundest
Ilmar Risttee versioon litsentsi taotlemisest erineb linnasekretäri omast märkimisväärselt. Küsimuse peale, kas ta esitas linnavalitsusele väljavõtte oma karistusregistrist ja kas sel paberil olid kirjas kõnealused seksuaalkuriteod, vastas Risttee: „Ikka-ikka, ilma tolleta ei saagi! Kõik need olid sinna ritta pandud, terve see maailm!“

Risttee polnud enda sõnul teadlik, et kriminaalkaristust kandes taksojuhina töötada ei või, ning seda ei maininud tema sõnul linnasekretär. „Eks nad said ise ka aru, et see on fabritseering, et see oli bluff!“ arvas Risttee, et Tiisler väljastas talle litsentsi empaatiast ja kaastundest lähtudes.

Risttee lavastati süüdi?
„Kohus sai ka aru, et ma polnud süüdi, muidu ma oleks olnud seal siiani,“ oli Risttee arvates siililegi tema süütus selge. Tema versiooni kohaselt oli süüdilavastamise põhjuseks tollase politseiuurija isiklik konflikt Ristteega.

Et Ristteele koht kätte näidata, olevat uurija otsinud suvalised tüdrukud ja sundinud neid politseijaoskonnas valetunnistusi andma. „Vene aeg pole kuskile kadunud,“ põrutas mees.
Küsimuse peale, miks ta end kuritegudes süüdi tunnistas, kui ta tegelikult midagi teinud pole, Risttee ärritus. „Te vist pole elu näinud,“ käratas ta. „Mulle öeldi, et kui seda pahna enda peale ei võta, lähed pikaks aja kinni. Advokaat ütles mulle, et lõpeta see asi ära, saad vabaks,“ väitis mees, et tal ei olnud teist valikut.
„Nüüd nuta või naera terve elu. Ja kui te mulle nüüd ütlete, et ma enam taksot ka sõita ei tohi, siis ma ei tea, mis ma teen, panen endale nööri kaela,“ ütles Risttee.
Isegi kui mees ei valeta, on ta siiski neis kuritegudes kohtus süüdi mõistetud ning ka uus, karmistunud seadus, ei luba talle taksoveoluba anda. Selle aasta algusest jõustunud seadusemuudatuste kohaselt ei tohi taksojuhina töötada inimene, keda kohus on karistanud esimese astme kriminaalkuriteo sooritamise eest (selle alla kuulub ka alaealise vägistamine) või teise astme kuriteo sooritamise eest enam kui ühel korral.

 

 

Linnapea: info šokeeris
Põlva linnapea Georg Pelisaar, kas Ilmar Risttee esitas taksojuhi litsentsi taotledes karistusregistri väljavõtte?
Ilmar Risttee esitas taksoveoluba taotledes Põlva politseijaoskonna 2. jaanuaril 2008 väljastatud õiendi. Selles õiendis on kirjutatud, millised väärteod ja millal on Ilmar Risttee toime pannud. Ühtegi kuritegu see õiend paraku ei kajasta.

Milline on teie hinnang ja reaktsioon linnasekretär Heli Tiisleri käitumisele?
Lähtudes Heli Tiisleri ütlustest ei teadnud ta enne teie kõnet, veel vähem taksoveoloa taotlust menetledes, Ilmar Risttee toimepandud kuriteost ega kohtuotsusest midagi. Linnavalitsusse polnud jõudnud ka ühtegi kaebust Ilmar Risttee tegevuse kohta ei kodanikelt ega ka taksoveo kontrolliorganitelt. Seega teadis Heli Tiisler, lähtudes esitatud dokumentidest, et tal pole mingit põhjust keelduda tegevusloa väljastamisest. 

Mis saab sellest olukorrast edasi?
Ilmar Risttee taksoveoloa kehtivus lõppes 13. mail ja seadusest lähtudes ta taksoteenust enam pakkuda ei saa.

Milline on võimalus, et praegu tegutseb taksojuhina veel mõni inimene, kellele poleks tohtinud anda litsentsi?
On äärmiselt kummaline, et politsei, kes pidi teadma Ilmar Risttee karistustest, väljastas õiendi üksnes toimepandud väärtegude kohta ja kohus, kes pidi teadma ka kohtualuse ametit, ei teavitanud süüdimõistvast kohtuotsusest omavalitsust.
Omavalitsus ei saa ega tohi teha jälitustoiminguid, isikuandmete kaitse seab piirangud ka registritele ligipääsul, seega oleks loomulik, et pädevad organid, kes väär- ja kuritegusid menetlevad, teavitaksid olulistest rikkumistest ka omavalitsusi, et sellised isikud ei saaks töötada näiteks lastega jne. Praegu üritame kindlasti taksojuhtide tausta oma võimaluste piires täiendavalt uurida. 

Kuidas suhtute teie isiklikult teadmisesse, et Põlva linnas töötas mitu aastat taksojuhina mees, keda on süüdi mõistetud seksuaalkuritegudes?
Selline info mõistagi šokeeris. Tagantjärele saab vaid loota, et karistus täitis eesmärki ja rohkem kuritegusid ehk see isik toime ei pannud. Kindlasti pean väga oluliseks riigi-, kohtu- ja omavalitsusorganite paremat koostööd niisugustes juhtumites.

Küsis KRISTINA PENTSA

 

Autor: KRISTINA PENTSA
Viimati muudetud: 20/06/2013 12:00:51

Lisa kommentaar