Maainimesed on segaduses: kellele helistan, kui loom haigeks jääb?

Tulevikus saavad koduloomad endale nn perearsti, praeguses segaduses veterinaaridega tuleks loomaomanikel selgeks teha, kelle käest mis küsimuses abi saab. Foto: Ülle Harju

Seni teadsid maainimesed, et kui lehm haigeks jäi, kui oli vaja koera marutaudi vastu vaktsineerida, piimaproovi võtta või lasta tõendeid välja kirjutada, sai selleks kohale kutsuda oma piirkonna volitatud veterinaari. Jaanuaris avastasid aga paljud, et tuttavat loomaarsti enam vastavas nimekirjas pole – kelle käest tuleks nüüd abi küsida?

Sellest aastast pidi riik küll volitatud loomaarstide töö ümber korraldama, mitte nende ametikohad kaotama, aga veterinaar- ja toiduameti kodulehel olnud tohtrite nimekiri on kadunud.
Ameti Põlvamaa juht Seido Suija teadis öelda, et ametikohad on küll alles, aga volitatud veterinaaridega suhtleb nüüd vaid Tallinna keskkontor.
„Volitatud veterinaaridelt tellime nüüd vaid riiklike loomatauditõrje programmide põhiseid karjade monitooringuid ja diagnostilisi uuringuid,” selgitas veterinaar- ja toiduameti loomatervishoiu, loomakaitse ja söötade osakonna juhataja Harles Kaup. „Siia kuuluvad tuberkuloosiuuringud, vere- ja piimaproovivõtmised erinevate haiguste seireks jms.”
Kaup ütles, et edaspidi võtab volitatud veterinaararst ise ühendust nende talupidajatega, kelle karja on vaja uurima minna, mitte vastupidi. Võru maakonnas teeb seda tööd Martin Saavo, Põlva maakonnas Aimar Teever, Valga maakonna volitatud tohtriga pole lepingut veel sõlmitud.
Seni volitatud veterinaaride ülesandeks olnud rohke tõendimajanduse võtsid üle veterinaar- ja toiduameti kohalikud järelevalveametnikud. Maakondlik veterinaarkeskus teeb ka järelevalvet tapamajades ja kontrollib loomakarju.
Harles Kaup ütles, et pärast vastavat analüüsi leidis amet, et mitmed seni nõutud tõendeid pole enam üldse vaja. Näiteks ei väljastata loomapidajale enam toorpiima veterinaartõendit 8P piimatööstusele esitamiseks. Toorpiima turustamisel loomapidaja poolt otse tarbijale või jaekaubandusettevõtjale jäävad kehtima senised nõuded ja tõendi väljastab edaspidi vastava maakonna järelevalveametnik.
Samuti ei väljastata enam kogumiskeskusesse saadetavatele loomadele veterinaartõendit 7E ega hukkunud looma saatmisel käitlemisettevõttesse veterinaartõendit 5T.

Loomad saavad endale nn perearsti

Kelle peaks aga kohale kutsuma, kui lehm haigeks jääb või tuleks koerale marutaudisüst teha? „Marutaudisüsti teevad kõik väikeloomakliinikud ja ka volitatud veterinaararstid organiseerivad vaktsineerimispäevi kindlates kohtades,” selgitas Harles Kaup. „Teine asi on, kui haigestub kariloom ja abi on kohe vaja. Tuleks küsida kohalikust veterinaarkeskusest, kelle käest abi saab.”
Endine volitatud veterinaararst Külli Piir soovitas inimestel infot küsida esimesena siiski oma vana tuttava tohtri käest. „Me pole kuhugi kadunud,” kinnitas ta. „Mul on juba sõlmitud leping marutaudisüstide tegemiseks Võru ja Põlva maakonnas, sama plaanivad teised arstid. Loomi ravin samuti edasi. Kui on probleem hulkuvate loomadega, võib teatada ka valda.”

Harles Kaup ütles, et tulevikus peaks käivituma sarnaselt inimestega ka loomadele nn perearstisüsteem. See tähendab, et kui inimene võtab oma majapidamisse looma, on tal vastutus ja kohustus loomale tagada vajadusel arstiabi. Selle eelduseks on aga eelnev kokkulepe veterinaararstiga. Kui loom haigestub või on mingit muud abi vaja, tuleb kohale just see tohter. „Sellist nõuet pole aga võimalik üleöö käivitada ning eelnevalt tuleb loomaomanikke piisavalt informeerida. Ise loodan, et juba lähiaastatel suudab iga loomaomanik nimetada veterinaararsti nime, kelle poole ta looma haigestumise korral pöördub,” hindas Harles Kaup.

 

Autor: Ülle Harju, ylle@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 25/01/2018 10:24:35