Vastulause: ei vasta tõele väited koolivõrgu korrastamiseks jagatava raha ebaõiglasest määramisest

Kõiki taotlusi koheldakse võrdselt, vastavalt hindamisjuhendile. Seekord jagati meetme kaudu toetust teist korda. Esimesest taotlusvoorust said raha just Kagu-Eesti koolid. Kusjuures suurema summa kui seekord Tallinna koolidele anti. Seda just sel põhjusel, et Kagu-Eestis on laste arv oluliselt vähenenud. Samas tuletame meelde, et kõikides Eesti piirkondades, ka Tallinnas vajab koolivõrk korrastamist.
Koolivõrgu korrastamine, sealhulgas õppetaristute kaasajastamine, on kohalike omavalitsuste vastutus. Haridus- ja Teadusministeeriumil on eesmärk omavalitsusustele nende ülesannete täitmisel toeks olla. Samas ei saa ministeerium ühelegi kohalikule omavalitsusele projektide esitamisel anda katteta lubadusi. Selles voorus taotleti enam kui poole võrra rohkem toetust kui meede võimaldab.
Koolijuhtide süüdistused määruse muutmise osas põhinevad vigastel faktidel. Tallinn oli abikõlblik taotlejana ka varem ja muudatused renoveerimiskava tingimustes olid tehnilist laadi. Kogu toetuse jagamise protsess on läbipaistev ning professionaalsete ametnike järelvalve all läbi viidud.

 

Autor: Margit Kapak, haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna konsultant
Viimati muudetud: 23/08/2018 09:34:32