Jakob Hurda rahvuskulturi auhinnad Orasele ja Kihulasele

Meelis Kihulane

Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi auhindade laureaatideks kuulutati sel aastal Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Janika Oras ja puutöömeister Meelis Kihulane. Auhinnad antakse üle 27. juulil Himmaste külakeskuses.


JANIKA ORAS (28.11.1963)
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur

Janika Oras juhib alates 1993. a eesti regilaulude projekti, mille käigus ilmuvad Jakob Hurda alustatud akadeemilise regilauluväljaande seeria „Vana kannel“ köited. 2018. aasta lõpul valmis XII köide, mis koondab Eesti kõige idapoolsema, Vaivara kihelkonna ning Narva regilaule. Lisaks seeria kõigi köidete väljaandmise eestvedamisele oli Janika Oras koos Kanni Labiga üks köite toimetajaid (koostanud Ruth Mirov ja Kanni Labi, viisiosa Ingrid Rüütel).
Janika Orase õlul on olnud Eesti regilaulude andmebaasi meeskonna töö juhtimine, mille käigus on seni tehtud kättesaadavaks kõik regilaulud Jakob Hurda, M. J. Eiseni, EÜSi ja teistest vanematest rahvaluulekogudest Eesti Rahvaluule Arhiivis.
Teadlasena on Janika Oras avaldanud teadusartikleid ja monograafia eesti rahvamuusikast, rahvalaulikutest ja eesti folkloori kogumisloost ning toimetanud rahvalaulu ja rahvamuusika alaseid väljaandeid. Rahvalaulude laulmisega alustas Janika Oras Tartu folklooriansamblis „Hellero“, tema esimesed õpetamiskogemused pärinevad selle eeskujul loodud ansamblist „Väike Hellero“, mida ta on juhendanud 1994. aastast tänaseni. Setomaal on ta pikemalt koostööd teinud leelokooriga Verska naase.
Lisaks rahvalaulu õpetamisele Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja Viljandi Kultuuriakadeemias on Janika Oras esinenud rahvalaulualaste loengutega ja viinud läbi õpitubasid mitmel pool Eestis, sh Setomaal, aga ka Soomes, Rootsis, Vadjamaal, Lätis, Prantsusmaal, Mordvas, teemaks Eesti eri piirkondade regilaul ja uuem rahvalaul, seto mitmehäälsus, samuti vadja ja isuri regilaulutraditsioon. Laulude õpetamisel tugineb Janika Oras traditsiooniliste esituste helisalvestustele ja kasutab eri allikatest saadud teadmisi laulude tähenduste, laulmisolukordade, traditsioonilise esituse ja esitajaksolemise, laulmisega seotud kehalise väljenduse ja hääletekitamise kohta. Mitmeid õpitube on Janika Oras viimastel aastatel läbi viinud ERRS mentorkoolituse raames.


MEELIS KIHULANE
(24.12.1970)
Meelis Kihulane on puutööd alati teinud. On olnud ka mööblirestauraator.
2018. a. andis ERM välja Meelis Kihulase raamatu "Vakad, karbid, sõelad. Painutatud kerega esemete valmistamine". See praktiline käsiraamat aitab samm-sammult omandada puidu painutamise tehnikat. Siin on kasulikku nõu tööriistade ja töövõtete, materjali valiku ja säilitamise kohta. Kihulase puutöönäitused on paelunud vaatajaid nii ERM-is, Võrus, Karilatsis jm. ning võlunud eeskätt oma ainukordsuse ja korrektsusega. Meelis Kihulase oskused on läbi tema erinevate näituste ja ka raamatute toonud meieni killukese eesti rahvakultuuri, mida väga innukalt propageeris Ants Viires "Eesti Rahvakultuuri Leksikoni" koostaja ja toimetaja, ning kellele on pühendatud Meelis Kihulase suur näitus "Puud ja inimesed", mida hiljaaegu sai uudistada Võru Muuseumis.
Meelis Kihulane on andnud edasi ka oma oskuseid ja teadmisi läbi erinevate koolituste ning töötubade. Aastast 2017 avas ta oma meistrikooli, kus traditsionaalsest puutööst sügavuti huvitatud saavad oskused omandada pikema perioodi vältel.

 

Autor: Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts
Viimati muudetud: 04/07/2019 15:06:34