Küsitlus

Kas sinu peres on tänavu kooliminejaid?

AS Võru Vesi jätkab Võru veetaristu rekonstrueerimise projekti

Foto: Võru linnavalitsus

Pea neli aastat tagasi alanud ASi Võru Vesi, Võru linna ja Võru valla ühine Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt jätkub ka 2022. aastal. 

Euroopa poolt 11,8 miljoni euroga toetatud projekt sai alguse 2019. aastal kui alustati Räpina maantee, Vilja tänava ja mitme teise piirkonna veetaristu ning teede ehitus- ja rekonstrueerimistöödega. 

Paari aasta jooksul on veetaristut korrastatud Räpina maanteel, Kubja, Liitva, Vilja, Jaama, Põllu, Olevi, Vabaduse ja Vee tänava piirkondades. Võru valla Navi küla Ehitaja tee ja Võrumõisa küla piirkondadesse on välja arendatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Alanud aastal jätkatakse töödega Vabaduse, Olevi, Koreli, Luha, Jüri, Piiri, Koidula, Kalevipoja, Roosi, Lembitu ja Tartu tänaval.

Kokku ehitatakse 22 km veetorustike, 27 km kanalisatsioonitorustike, 11 km sademeveetorustike ja 14 reoveepumplat. Nüüdisajastatakse ja laiendatakse Võru linna reoveepuhasti mudatöötlust, mille ehitustöödega alustati 2021. aasta alguses. Lisaks torutöödele on AS Võru Vesi juba soetanud kriisiolukorra seadmed – 11 elektrigeneraatorit ja kütusehoiumahuti – mille abil on elektrikatkestuste ajal võimalik tagada veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenused.

Ettevõtmise kogumaksumus on 16,8 miljonit eurot ja tööde lõpp on käesoleva aasta lõpp.

 

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 11/01/2022 11:01:43

Lisa kommentaar