Omavalitsuste juhtivtöötajad nautisid korralikku palgatõusu

Kõik Kagu-Eesti omavalitsuste juhid ja lõviosa abijuhte saab mulluse valimiste aastaga võrreldes praegu märksa suuremat töötasu. Laias laastus teenivad vallavanemad ja ainus meie kandi linnapea kahekordset, mõned isegi suisa pea kolmekordset keskmist palka. Arvutasime ka välja, kui palju läheb omavalitsusjuhtide ülalpidamine erinevates valdades ja linnas maksma lihtsale kodanikule, ning vaatasime üle, kes on kõige madalama palgaga omavalitsustöötajad.

Rahandusministeeriumi avaldatud omavalitsustöötajate palgaandmetest selgub, et selle kevade seisuga teenivad Kagu-Eesti omavalitsusjuhtidest kõige kõrgemat palka Tõrva vallavanem Maido Ruusmann ning Otepää vallavanem Jaanus Barkala. Mõlema omavalitsusjuhi palgaks on volikogu kinnitanud 2,5-kordse Eesti keskmise brutokuupalga. Arvestuslikel põhjustel pole meeste palga suurus siiski täpselt sama: Ruusmann teenib 4100 ja Barkala 4063 eurot kuus. Otepää volikogu esimees Rein Pullerits (kes saab hüvitisena poole vallavanema palgast) selgitas mulluste sügisvalimiste järel LõunaLehele, et vallavanema kuupalk arvutatakse varasema aasta neljanda kvartali keskmise brutokuupalga alusel ning see kehtib 1. jaanuarist aasta lõpuni.

Statistikaameti andmetel oli mullu viimases kvartalis riigi keskmine brutokuupalk 1625 eurot. Tõrva ja Otepää juhtide palk kerkis aastaga laias laastus 300‒400 eurot.

Kagu-Eesti omavalitsusjuhtide palgaedetabelis troonib kõrgel, kolmandal kohal Põlva uus vallavanem Martti Rõigas. Temale määras volikogu 25% kõrgema töötasu, kui oli eelmisel vallajuhil Georg Pelisaarel. Kui Pelisaar teenis 3200, siis Rõigas 4000 eurot kuus.

Võru linnapea Anti Allas sai pikki aastaid 2900-eurost palka, detsembris tõsteti see 3500 peale. Räpina vallas tõstis sügisvalimistejärgne volikogu tagasi vallavanemaks valitud Enel Liini töötasu opositsiooni turmtule kiuste 2866 euro pealt 3400 peale.

Piirilinnas sai vallavanemaks tagasi valitud Monika Rogenbaum oma eelkäija Ester Karuse ja enda varasema palgaga võrreldes 10% kõrgema töötasu: 3000 asemel 3300 eurot.

Üks keskmine omavalitsuse kõrgem töötaja võibki laias laastus oma palga kohta öelda „kolme tuhande ringis”. See on umbkaudu kaks Eesti keskmist palka. Sealjuures aga teenib ametlikult kahekordset Eesti keskmist palka saav Rõuge vallavanem Britt Vahter vähem kui Põlva ja Otepää abivallavanem ning Võru abilinnapead ‒ 2896 eurot. See on ühtlasi madalaim palk, mida Kagu-Eestis omavalitsuse juhile makstakse ehk jääb grammike alla isegi Setomaa valla juhi Raul Kudre 2400 euro pealt 2900 peale tõstetud kuutasule.

Spetsialistidest teenivad omavalitsustes kõrgeimat palka juriidilist haridust eeldava vallasekretäri ameti pidajad: Otepääl Janno Sepp 2450 ja Põlvas Heiki Kolk 2390 eurot. Võru linnavalitsuse juriidilise osakonna juhataja Esko Hillepi, linnasekretär Ülle Müürsepa ja rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärve palk on 2375 eurot kuus.

LõunaLehel tekkis sportlik huvi teada saada, kui palju maksab üks keskmine kodanik oma maksudest enda koduomavalitsuse juhile palka. Mõistagi on kaunis loogiline, et mida väiksem omavalitsus, seda kallimaks juhi ülalpidamine läheb. Ning ehkki Setomaa vallavanema palk pole teistega võrreldes kuigi suur, maksab iga Värska-Meremäe-Misso kandi kodanik talle iga kuu 91 senti. Antslas, Kanepis ja Tõrvas kulutab kodanik juhi palgale alla 70 sendi kuus. Kõige odavam on aga keskmisel kodanikul ülal pidada Valga vallavanemat.

Muide, rahandusministeeriumi analüüsi kohaselt kulutab meie kandist just Setomaa vald oma elanike kohta kõige rohkem raha ehk kodanike teenindamiseks tuleb vallal rahakotti avada rohkem kui mitmel pool mujal.

Kõrgemaid palku vaadates ei tasu ära unustada ka madalamaid. Kasvõi selleks, et näiteks vallavalitsusse tööle kandideerides umbeski hoomata, kui palju seal lihtsamatele ametnikele makstakse. Tuleb välja, et omavalitsustes on madalaimad töötasud tavaliselt kantseleiametnikel. Üldjoontes saavad madalamapalgalised meie kandi omavalitsustes kuus 900 euro ringis kätte. Seda küll juhul, kui nad on ametis täiskoormusega. Osakoormusega töötavate inimeste töötasu on märksa tagasihoidlikum.

Kõige madalamat palka teenib täiskoormuse korral omaaegne Võru linnapea, psühholoogiametit pidav Kersti Kõosaar, kes võeti valimiste järel reformitud Võru linnavalitsuse liikmeks. Tema teenib linnapead ja abilinnapäid toetava töö eest 600 eurot kuus. Üleüldse on aga madalaim meie kandi omavalitsuse töötaja töötasu 450 eurot kuus – nii palju saab poole koormusega töötav Räpina vallakantselei spetsialist.

Kagu-Eesti omavalitsusjuhtide ja juhtivtöötajate palkade pingerida

Omavalitsus

Nimi

Amet

Brutopalk 2021

Palk 2022

Tõrva vald

Maido Ruusmann

vallavanem

3680

4100

Otepää vald

Jaanus Barkala

vallavanem

3788

4063

Põlva vald

Martti Rõigas

vallavanem

3200 (eelkäija Georg Pelisaar)

4000

Võru linn

Anti Allas

linnapea

2900

3500

Räpina vald

Enel Liin

vallavanem

2866

3400

Valga vald

Monika Rogenbaum

vallavanem

3000

3300

Kanepi vald

Mikk Järv

vallavanem

3098 (Piret Rammul)

3252

Põlva vald

Arne Tilk

abivallavanem

2500 (Martti Rõigas)

3100

Põlva vald

Koit Nook

abivallavanem

2500 (Janika Usin)

3100

Otepää vald

Raivo Kalda

abivallavanem

2841 (Kajar Lepik)

3047

Antsla vald

Avo Kirsbaum

vallavanem

2200

3000

Võru linn

Sixten Sild

abilinnapea

2500

3000

Võru linn

Raul Tohv

abilinnapea

2500 (Toomas Sarapuu)

3000

Võru vald

Kalmer Puusepp

vallavanem

2730

3000

Setomaa vald

Raul Kudre

vallavanem

2400

2900

Rõuge vald

Britt Vahter

vallavanem

2500 (Rein Loik)

2896

Valga vald

Maarja Mägi

asevallavanem

2600 (Mati Kikkas)

2600

Valga vald

Kaupo Kutsar

asevallavanem

2600 (Toomas Peterson)

2600

Võru vald

Juris Juhansoo

abivallavanem

2163

2500

Võru vald

Piret Otsatalu

abivallavanem

2163

2500

Antsla vald

Kurmet Müürsepp

abivallavanem

1800

2400

Räpina vald

Piret Rammo

abivallavanem

1874

2300

Räpina vald

Riho Luht

abivallavanem

1874

2300

Rõuge vald

Tõnu Niilo

abivallavanem

(uus ametikoht)

2200

Võru linn

Kersti Kõosaar

linnavalitsuse liige

(uus ametikoht)

600

 

 

Kui palju maksab oma koduomavalitsuse juhile palka iga kodanik?

Autor: LÕUNALEHT
Viimati muudetud: 15/05/2022 21:08:00

Omavalitsus

Rahvaarv

Juhi ülalpidamiskulu ühe kodaniku kohta, senti kuus

Kanepi vald

4805

68

Põlva vald

13 462

30

Räpina vald

6172

55