Tuhanded masinaomanikud toovad vajadusel enda sõiduki rahu kaitsma

Foto: mil.ee

Mõni aasta tagasi hakkasid tuhanded masinaomanikud saama kaitseväelt koormisteateid, milles öeldi, et eeskätt sõjaolukorras tuleb neil tuua oma sõiduvahend riigile vajalikke ülesandeid täitma. Läinud kuul harjutati eraomanduses masinate sundkasutusse võtmist ja hiljem ka tagastamist Siili õppusel. Selle küllalt uudse nähtuse kohta tekkis LõunaLehel hulk küsimusi, millele palusime kaitseväelt vastuseid. Vastas kaitseressursside ameti mobilisatsiooniressursside osakonna juhataja Alo Aulik.

Kui paljud sõidukid on tänase seisuga kaitseväe heaks sundkoormatud? Millised need sõidukid on? Kas nende seas on ka tavalisi sõiduautosid?
Märtsis kaotas kehtivuse 1995. aastal vastu võetud riigikaitseliste sundkoormiste seadus. Uues Riigikaitse seaduse regulatsioonis kasutatakse terminit asja sundkasutus.

Igapäevaselt opereerime õigusega võtta korraga kasutusse kuni 3000 ühikut sõidukeid. Läbilõige kõikidest tänavalegaalsetest sõidukitest: veoautod, haagised, traktorid, ATV-d, maasturid.

Ainukesed sõidukid mida kaitseressurside amet (KRA) ja kaitsevägi ei tohi võtta ning kasutusse planeerida on M1 kategooria sõidukid ehk tavalised sõiduautod.

Miks on sundkoormise seadmist erasõidukitele vaja?
Sundkoormiste määramine on vajalik, sest see tagab riigile ülevaate sellest milliseid tsiviilressursse saab sõjaajal kasutada, sest reservarmee võrra täienenud kaitsevägi vajab lisaressursse. Neid sõidukeid ei ole otstarbekas rahuajal „aia äärde“ seisma osta.

Mida minu kui omaniku jaoks see tähendab, kui auto on sundkoormatud?
Teadmist, et sõjaajal tuleb see loovutada kaitseväele.

Mis saab siis, kui mu sõiduk on mingil põhjusel seisma jäänud, sel puuduvad tehnoülevaatus ja kindlustus ja masin pole tehniliselt korras? Kas ma saan trahvi vmt?
Auto omanik ei saa sellisel juhul trahvi. KRA jälgib igapäevaselt riiklike registreid ning sellised puudused tulevad välja. Vajadusel loobume sellisest sõidukist ja valime uue.

Saan teate, et sõidukit on kohe vaja – aga teade tuleb enne palgapäeva ja mul lihtsalt pole raha paagi täistankimiseks, nagu nõutud. Mida siis tehakse?
Siiani oleme sundkoormanud juriidiliste isikute vara. Mis siis tehakse – eks me õpime kogu ühiskonnana praegu Ukraina sõjast ja teeme need järeldused ise, kuidas ja millal oma riigi kaitsmisse parimal moel suudame panustada. Ootamatute probleemide tekkimisel lahendatakse neid personaalselt ning leitakse koostöös võimalikud lahendused.

Mis saab siis, kui sundkoormatud auto on kutse saamise hetkel välismaal, riigi teises otsas, parajasti garaažis laiali lammutatud?
Õigusloome siin selgitusi ei jaga. Igale sellisele juhtumile peame personaalselt lähenema. Kõige loogilisem on, et tuuakse samaväärne auto samast äriühingust. Meie rahuaja planeerimise protsessis püüame piirduda maksimaalselt 1/3 äriühingu sõidukite sundkasutusse võtmisega.

Mis saab siis, kui mul pole füüsiliselt võimalik autot kaitseväe soovitud kohta toimetada (vigastus, välisreis jne)?
Siiani oleme sundkoormanud juriidiliste isikute vara. Eelduslikult on äriühingus rohkem kui üks vastava kategooriaga juhilubade omanik. Kui siiski on selliseid probleeme, lahendatakse neid personaalselt ning leitakse võimalikud lahendused.

Kui paljud sundkoormise saanud masinaomanikud on koormise seadmise vaidlustanud? Kuidas on vaidlused lõppenud?
KRA-le on esitatud siiani kolm vaiet, üks on jõudnud ringkonnakohtusse. Kõik otsused on jäänud jõusse.

Kuidas Siili õppuse käigus tsiviilsõidukite sundkasutusse võtmine korda läks? Milliseid kitsaskohti välja tuli?
Kõik nn sundkasutusse võetud sõidukite omanikud olid positiivselt meelestatud. Omanikud leidsid, et see õppus on vajalik, avardab silmaringi ning annab tunnetust, kuidas päriselt laiapindne riigikaitse toimib. Kitsaskohtade osas teeme järeldused järgmiste nädalate jooksul.

Kui paljud sundkoormatud sõidukite omanikud jätsid mingil põhjusel masina õppuse eesmärgil kohale toomata? Millised olid nende põhjendused? Kas neid ootavad sel puhul mingid sanktsioonid?
Kuna päriselt ei saa rahu ajal sundkasutust täitmisele pöörata, siis ei saa rääkida sanktsioonidest. Suuresti on õppuste käigus sundkasutuse protsesside harjutamine sõidukite omanike poolne panus riigikaitse seisukohast oluliste elementide läbiharjutamisse, mis on kasulik ja vajalik ka nende enda teadlikkuse tõstmiseks.

Õppusel jäi esialgsest loendist kohale tulemata üks ettevõte, seda ootamatu haigestumise tõttu. Ettevõte esindajad olid meiega sellel teemal ühenduses ning andsid probleemist teada – ka see on meie jaoks vajalik tagasiside ja suhtlus, mis andis kindluse, et kriisiolukorras oleks see tehnika olenemata haigestumisest kohale jõudnud.

 

Autor: Küsis VIDRIK VÕSOBERG
Viimati muudetud: 16/06/2022 08:21:59