Omavalitsus tõmbas mootorpaatide kihutamisele pidurit, aga kas keeld on JOKK?

Võru maakonna Setomaa vald keelas Võhandu jõe ääres elavate inimeste palvel kahel jõelõigul „lainetuse tekitamise” ehk maakeeli mootorpaatidega kihutamise. Keelu seaduslikkuse asjus tekitab mõningat kõhklust tõik, et juriidiliselt kuulub pool jõge neis lõikudes hoopiski Põlva maakonna Räpina vallale. Teisisõnu: kas üks omavalitsus saab keelata paadiga paarutamist teise omavalitsuse territooriumil?

Setomaa vallavalitsus andis viljakuu viimasel päeval korralduse „Võhandu jõel lainetuse tekitamise keelamine”. Vallavalitsuse teatel pöördusid Võõpsu küla elanikud valla poole abipalvega, et lõpetataks Võõpsu külas Võhandu jõel veesõidukite poolt lainetuse tekitamine.

„Veesõidukite poolt tekitatav lainetus lõhub paadisildasid ja on ohuks ujujatele,” tõstis vald esile põhjenduse.

Augusti algul toimus Võõpsus avalik arutelu liikluspiirangute kehtestamisest Võhandu jõel. Arutelul osalenud leidsid, et mõistlik on piirangud kehtestada Rainova kinnistu juurest kuni Kivisaare kinnistuni ning Pärna tn 2 kinnistu hoonestusest kuni Tartu-Räpina-Värska tee lõigu (Võõpsu sild) kinnistuni. Transpordiamet soovitas paigaldada lainetuse tekitamise piiranguala algusesse ja lõppu teavitusmärgid ning avaldada teave lainetuse tekitamise keelamise kohta.

31. augustil andis vallavalitsus välja vastava korralduse, piirang kehtestati 25 aastaks. Piirangud ei kehti järelevalveks ja päästetöödeks, seireks ja teadustööks kasutatavatele veesõidukitele nende kasutamisel tööülesannete täitmisel. Vald paigaldab lainetuse tekitamise piiranguala alguse ja lõpu teavitusmärgid.

Setomaa vallavalitsuse majandus- ja arenguosakonna juhataja Erika Joonase sõnul ei tähenda lainetuse tekitamise keelamine siiski seda, et mootorpaatidel tuleb edaspidi keelupiirkondadest läbi aerutada.

„Laevade, väikelaevade ja teiste ujuvvahendite juhtidel tuleb valida ohutu kiirus vältimaks ülemäärase lainetuse või vaakumi tekitamist, mis võib põhjustada kahjustusi seisvatele või käigus olevatele laevadele või rajatistele,” selgitas ta. „Kiirust tuleb vähendada piisava ajavaruga, seejuures ei tohi laeva kiirus langeda alla kiiruse, mis on vajalik laeva ohutuks tüürimiseks. Ülemäärane on lainetus, mis põhjustab kahjustusi laevadele ja rajatistele ning ohustab inimesi ning on eraldi igal üksikjuhul hinnatav. Seega on ülemäärane lainetus defineeritud läbi mõju ümbritsevale keskkonnale. Mootorpaadijuhid võivad piirangualal sõita, kuid ei tohi tekitada ülemäärast lainetust, mis võiks kahjustada kaldarajatisi ja teisi paate ning ujujaid.”

Nii ei tähenda keeld ka seda, et täpselt keelupiirkonnas asuv puhketalu ei tohi enam edaspidi oma kliente mootorpaadiga jõe- või järveretkele viia.

Joonase teatel ei hakka vald keelust kinnipidamist ekstra kontrollima. Vallavalitsus lähtub tema sõnul eeldusest, et valdav osa inimestest on seaduskuulekad ja loomulikult täidavad kehtestatud reegleid. Kuna piirang on seatud ennekõike piiranguala inimeste vara ja tervise kaitseks, siis on ametniku teatel oodatav, et piirangu täitmise üle kontrolli teevad kohalikud inimesed ise. Vajadusel on kohtuvälise väärteomenetluse õigus vallavalitsusel ja politseiasutusel.

Setomaa ja Vana Võromaa piiril visatakse nalja, et teatav kala on jõe ühe kalda ääres ujudes koha, ent kohe, kui ta ületab Võhandu jõe keskjoone, saab temast sudak. Nimelt kulgeb Võru maakonnas asuva Setomaa valla ja Põlva maakonnas asuva Räpina valla piir enam-vähem keset jõge, nihkudes tsentrist samas kord siia-, kord sinnapoole. Nii võib mõnel kodanikul tekkida küsimus: kui ma kiman oma mootorpaadi või kaatriga Räpina valla poolses jõeservas, siis kuidas Setomaa vallavalitsus seda mulle keelata saab? Ehk mis saab siis, kui mootorpaadijuht teadlikult-kiuslikult vasakkaldas kihutab ja väidab, et Räpina valla territooriumil pole see keelatud?

„Jõe laius keelualal on selline, mis ei võimalda tekitatud laine oluliselt erinevat suunamist vastaskaldale,” teatas majandus- ja arenguosakonna juhataja. „Seega pole võimalik olukord, kus liikuvvanhendi juht tekitab eraldi lainetust ainult ühele kaldale. Setomaa valla kord ei reguleeri lainetuse tekitamist Räpina valla kallastele.”

Kui LõunaLeht sellest juriidilisevõitu selgitusest õigesti aru saab, siis on jõgi keelukohas sedavõrd kitsas, et ükskõik kus mootorpaat ka ei kihutaks, tekitab ta Setomaa jõepoolele laineid ikkagi – ja see on keelatud. Ehk – paat ei saa jões kihutada nii, et tema tekitatav lainetus lööb ainult Räpina-poolset kallast.

Joonase sõnul on lainetuse keelamine laevateedel levinud piirang. Kõnealusel juhul on piirang siiski pisut haruldane, sest selle kehtestab vallavalitsus. 2020. aastal pani Setomaa vald samasuguse keelu paika Õrsava järvel ja Peipsi järvel Lobotka külas.

 

 

Autor: JANAR KOTKAS
Viimati muudetud: 22/09/2022 08:54:32