NURSIPALU ǀ „Vaja on, tuletõrjujatelt väljendit laenates, joa juhti.“

Eesti Vabariigi president Alar Karis käis eelmisel nädalal tutvumas Nursipalu harjutusväljaga. Foto: presidendi kantselei

Läinud nädalal kohtus president Alar Karis nii kaitseminister Hanno Pevkuri kui peaminister Kaja Kallasega. Pevkurile pani ta südamele, et Nursipalu harjutusvälja laiendusest puudutatud kogukond on riigile partner, mitte vastaspool. Peaministrile sõnas president, et teadmatus Nursipalu harjutusvälja laiendamise kohta süvendab kohalike ebakindlust.

„Kohtudes läinud nädalal Võrus kohalike omavalitsuste juhtidega ja kogukonna esindajatega nägin, et kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendusest rääkides ei ole nad riigile ja riigikaitsele vastaspool, vaid murelik partner, kellel on praegu rohkem ebaselgust ja küsimusi kui täpseid vastuseid, mida harjutusvälja suuremaks muutmine kaasa toob,“ ütles president Alar Karis läinud esmaspäeval kohtumisel kaitseminister Hanno Pevkuriga.

President Karis nentis, et piisavad väljaõppe võimalused on Eesti kaitseväe lahinguvõimelisuse vaates hädavajalikud ning keeruline julgeolekuolukord esitab nii riigile kui kodanikele senisest suuremaid nõudmisi. „Eesti kaitsevõime tõstmise vajadus on kõigile arusaadav,“ peegeldas riigipea oma kohtumist Võrus. „Kuid samuti on tähtis kohalikule kogukonnale ja omavalitsustele selgitada laiendamisotsuse tagamaid ning sellega kaasnevaid mõjusid, et riigikaitse arendamine toimuks usalduse ja koostöö pinnalt.“

„On loomulik, et seoses laienemisega on tekkinud palju küsimusi, mis tõttu kogukond vajab tihedat dialoogi poliitiliste otsustajatega. Sealhulgas, et saada vastuseid protsessi edasiste etappide kohta ja leida sobivad meetmed häiringust tulenevate mõjude leevendamiseks,“ ütles riigipea. „Vaja on, tuletõrjujatelt väljendit laenates, joa juhti.“

President Karis peab oluliseks, et valitsus avalikustaks oma otsuse, kuidas nad kavatsevad Nursipalu harjutusvälja laiendamise planeeringuga edasi liikuda.

„Parlamendivalimiste lähenemine ei pane pausile ei riiki ega inimeste muresid. Mulle näib ebaaus, kui valimistega põhjendades lükatakse edasi otsuseid, mis on tegelikult juba tehtud ja mis puudutavad paljusid inimesi,“ ütles riigipea. „Mida kiiremini on anda konkreetseid vastuseid müra mõjude, keskkonnamõjude, ajaraami ja muu osas, siis saaksid inimesed hakata kiiremini kohanema ja edasi mõtlema. Nii saame kõige paremini anda võimaluse inimestele isikliku ning kohaliku elu planeerimisega uutes tingimustes edasi minna.“

Peaministrilt palus president nähtavat poliitilist juhtimist
„Julgustan valitsust tegema avalikult otsuse, kuidas tahetakse Nursipalu harjutusvälja laiendamisega edasi liikuda. Teadmatus edasiste otsuste ja ajaraami osas vaid süvendab kohaliku kogukonna ebakindlust, küsimus on ka planeeringu valikut puudutavas otsuses,“ ütles president Alar Karis neljapäevasel kohtumisel peaminister Kaja Kallasega.

Riigipea pidas oluliseks täitevvõimu tihedamat infovahetust nii harjutusvälja laiendamise mõjudest puudutatud valdade-linnadega kui ka kohalike elanikega.

„See tähendab rohkem kontakti ka valitsuse poolt, et oleks nähtav poliitiline juhtimine ja probleemi ei pandaks ainult ametnike õlule,“ täpsustas ta. „Nii nõustun peaministri üleskutsega, et valitsuserakonnad leiaksid üles vastutustunde ja otsustamisjulguse, et teha ka neid raskeid otsuseid ja olema valmis neid ka põhjendama.“

Riigikaitse kõrgeima juhina peab president Karis tähtsaks kaitseväe harjutusvõimaluste parandamist, et need vastaksid Eesti enda ja liitlaste üksuste vajadustele ning arvestaksid siinsete uute relvasüsteemidega.

„On aga selge, et võimalikult kiiresti tuleb korraldada uuringud, mis võimaldavad konkreetseid vastuseid harjutusvälja laiendamisega kaasneva mürataseme kasvu, keskkonnamõjude ja võimalike häiringute kohta,“ ütles riigipea.

Kohtumisel räägiti Võrumaa raskustesse sattunud omavalitsuste toetamise vajalikkusest ja samuti näiteks Valga-Võru raudtee võimalikust renoveerimisest, milleks osa rahastusest võiks saada Euroopa liidult, et seda kasutada nii kohalikuks reisirongiliikluseks kui ka riigikaitselisel otstarbel.

18. jaanuaril külastas president Karis Võrumaad, kus ta kohtus Nursipalu harjutusvälja teeninduslinnakus kaitseväe esindajate ja RKIK peadirektoriga ning Võrus sai riigipea kokku harjutusala laiendamisest enam puudutatud Rõuge, Antsla, Võru valla ja Võru linna volikogu esimeeste ja valla- või linnajuhtidega ning ka nendes volikogudes töötavate riigikogu liikmete Kalvi Kõva ja Ivari Padariga. Võru instituudis oli president Karisel kohtumine MTÜ Meie Nursipalu juhatuse liikmete ja kohaliku kogukonna esindajatega.

 

Autor: LL, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 02/02/2023 08:54:55