Laiendatav Nursipalu lubab aastas sadakond päeva vaikust

Nursipalu laienduste kaart: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

MTÜ Meie Nursipalu sai äsja riigi kaitseinvesteeringute keskuselt kauaoodatud kirjelduse sellest, mida kavatsetakse Nursipalus tegema hakata.

Mõned punktid on järgmised:
Nursipalu laiendust on vaja: ühe vähendatud pataljoni (pataljon – ca 800 võitlejat) lahinglaskmiste läbiviimine koos kõrgema üksuse lahingutoetuse elementidega; kahe pataljoni põhilaskeväljaõppe läbiviimine samal ajal; brigaadi (ca 3000-5000 võitlejat) taktikaliste manöövrite korraldamine piiratud mahus.

Harjutusvälja prognoositav kasutuskoormus täieliku väljaarendamise järgselt on ligikaudu 250 päeva aastas. Kasutuskoormus erinevate relvaliikide kaupa on prognoositud järgmine (MTÜ palus esitada prognoosi, kus on arvestatud nii oma kaitsejõudude kui ka liitlaste harjutusi. MTÜ loodab, et järgnev ikka arvestab seda):
1. laskeharjutused käsitulirelvadest – ligikaudu 145 päeval aastas;
2. lahinglaskmise laskeharjutused – ligikaudu 50 päeval aastas;
3. laskeharjutused kaudtulerelvadest – ligikaudu 25 päeval aastas;
4. laskeharjutused õhutõrjerelvadest – ligikaudu 4 päeva aastas;
5. laskeharjutused tankitõrjerelvadest – ligikaudu 20 päeval aastas;
6. käsigranaadi viskeharjutused ja lõhketööd – ligikaudu 25 päeval aastas;
7. taktikaharjutused – ligikaudu 250 päeval aastas.
 

 

Autor: LL
Viimati muudetud: 23/03/2023 09:07:58