Küsitlus

Kas oled alustanud grillimishooaega?

Nursipalu kant saab nelja miljoni eurose tee

Skeem uue tee trassi paiknemisest.

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) sõlmis ehitus- ja projekteerimislepingu AS TREV-2 Grupiga uue tee ehituseks Võru ja Rõuge valda. Uue riigikaitselise tee eesmärgiks on tagada kaitseväele ja kaitseliidule ohutu ning parem ligipääs Tsiatsungõlmaa lasketiiruni, kus on alustatud täiendava taristu rajamist. Uue tee projekteerimise ning ehituse kogumaht on ligikaudu neli miljonit eurot.

Uut teed planeeritakse Võru ja Rõuge valda, Võru-Mõniste-Valga ja Sõmerpalu-Mustahamba riigimaanteede ühendamiseks. Ehitatavaid teid on ligikaudu kümme kilomeetrit, mille hulgas on nii mahasõite, ristmikke kui ka ühendusteid.

„Esmane ning kiireim vajadus on luua uus tee Tsiatsungõlmaa lasketiiruni, kus lähiajal alustatakse täiendava taristu ehitust. Uus tee on oluline, et väljaõppel olevatel üksustel oleks parem ning ohutum juurdepääs Tsiatsungõlmaale rajatava harjutusvälja teeninduslinnakuni ning sealt edasi tänasele harjutusväljale ilma teisi avalikke riigimaanteid kasutamata,“ ütles RKIK-i harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

„Kahtlemata saab sellest huvitav ja tempokas objekt just tähtaja poolest. Ent arvestades varasemat tegusat koostööd kaitseinvesteeringute keskusega, siis olen veendunud, et see on meile jõukohane väljakutse,” ütles TREV-2 Grupi projektijuht Tanel Tammemägi. „Kindlasti on meie vaatest auasjaks panustada taaskord Eesti riigikaitselise taristu rajamisse sarnaselt mõne aasta tagusele koostööle RKIK-iga, mil rajasime Tapale soomukite ja muu rasketehnika õppesõiduväljaku.”

Märtsis alustas riigi kaitseinvesteeringute keskus ettevalmistustöödega täiendava taristu ehitamiseks Tsiatsungõlmaa lasketiiru kõrvale. Esmased olmetingimused luuakse hiljemalt 2023. aasta lõpuks. Lasketiiru kõrvale rajatakse täiendavad majutushooned, universaalhallid ja teedevõrgustik koos väliskommunikatsioonidega.

Planeeritud teed käsitletakse riigikaitselise teena ning tee trass paikneb riigimaal. Ehitustööde eel alustatakse vastavate teekoridoride raadamist. Uue tee valmimise tähtaeg on 2024. aasta suvel.

Praegune Nursi ja Sõmerpalu vaheline maantee nr 134 läheb Nursipalu harjutusväljaku laienedes kasutuspiirangute alla. Kohalikele elanikele ja puidutööstusettevõtete veomasinatele tähendab uus tee ca 16 km pikemat teekonda.

„Miljonid maksuraha uputada sohu, kus on viiemeetrine turbakiht kohati,” kritiseeris riigi plaane MTÜ Meie Nursipalu esindaja Maarika Niidumaa. „ ... Jälle on juriidilist jama selles asjas nii palju, et Meie Nursipalu ei jäta seda kohe kindlasti tähelepanuta.”

 

Autor: LL, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 06/04/2023 09:11:25

Lisa kommentaar