Küsitlus

Kas külastad sel suvel Eestimaa suvelavastusi?

Selgunud on esimesed Kagu-Eesti ettevõtluse arengutoetusest raha saanud projektid

Foto: Pixabay

Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) jagavad Kagu-Eesti ettevõtjatele toetust, mille eesmärk on ettevõtluse arengu, uuendusmeelsuse toetamise ja mitmekesisemate töövõimaluste tekke soodustamise kaudu aidata kaasa piirkonna arengule. Selgunud on esimesed rahastust saanud projektid. 

„Tasuvate töökohtade olemasolu on võtmeküsimuseks, kas tööealised elanikud ning nende pered jäävad piirkonda elama või mitte. Hoogustamaks Kagu-Eesti arengut, inimeste jäämist ja tulekut Kagu-Eestisse, oleme alates 2019. aastast toetanud kohalikku ettevõtlust ning teeme seda jätkuvalt. Antud tegevus on üks osa Kagu-Eesti tegevuskavast aastani 2030,“ selgitas regionaalminister Piret Hartman. Ta lisas, et eriti hea meel oleks näha taotlejate hulgas praegusest veelgi enam naisettevõtjaid.

„Toetuse andmise kuulutasime välja käesoleva aasta aprillis ja tänaseks on kokku esitatud kolmest maakonnast 25 taotlust, toetusesooviga ligikaudu 1,23 miljonit eurot. Hindamiskomisjoni otsuse põhjal läheb Võru maakonda 284 865 eurot, mis jaguneb viie projekti vahel, Põlva maakonnas saavad toetust kolm projekti kogusummas 129 943 eurot ja Valga maakonnas viiakse ellu kolm projekti kogusummaga 157 200 eurot,“ kommenteeris taotlusvooru läbi viiva RTK elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja Kertu Sepp. „Ootame jätkuvalt taotlema toetust projektidele, mis aitavad suurendada ettevõtete innovatsioonivõimet ja tootlikkust, luues niiviisi eeldused ettevõtete kasvuks ja sissetulekute suurenemiseks. Toetust on oodatud taotlema mikro- ja väikeettevõtjatest äriühingud, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 36 kuud ja kelle püsiv tegevuskoht asub Põlva, Valga või Võru maakonnas.”

Toetuse minimaalne suurus on 20 000 eurot projekti kohta. Toetuse maksimaalne suurus horisontaalse vähese tähtsusega abi puhul on 60 000 eurot projekti kohta ja kalamajandusliku vähese tähtsusega abi puhul 30 000 eurot projekti kohta – kuid mitte rohkem, kui taotleja vähese tähtsusega abi jääk võimaldab. Toetuse maksimaalne osakaal on 60 protsenti abikõlblike kulude maksumusest. 

Programmi kogueelarve on 7,5 miljonit eurot. Praegu on avatud taotlemine kuni toetuse esimese osa ehk 2,5 miljoni euro ammendumiseni.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 28/06/2024 11:39:59

Lisa kommentaar