Küsitlus

Kas külastad sel suvel Eestimaa suvelavastusi?

MIHHAIL KÕLVART: automaks on Toompea koalitsiooni saamatuse sümbol

President Alar Karis tegi ainuvõimaliku otsuse, kui jättis automaksu seaduse välja kuulutamata. Kiirkorras vastuvõetud seadus kubiseb puudustest, millele nii Keskerakond kui erinevad ühendused korduvalt tähelepanu juhtisid, kuid millele Reformierakond ning ka tema väiksemad partnerid sotsid ja Eesti 200 vaid üleolevalt vilistasid.

Täna tuleb tunnistada, et Toompea koalitsioon ei suuda mitte ainult adekvaatset majandusprogrammi välja töötada, vaid ka tagada kvaliteetset seadusloomet. Keskerakond pöördus juba märtsis president Alar Karise poole õigusanalüüsiga, mis väga selgelt tõi välja automaksuseaduse vastuolud põhiseadusega. Muuhulgas oli analüüsis välja toodud, et eelnõu kohaselt saavad puuetega inimesed maksuvabastust üksnes nende sõidukite puhul, mis on spetsiaalselt ümber ehitatud.

Igaühel võimalus kohtusse pöörduda
Selline säte oleks sundinud puuetega inimesi ebaproportsionaalseid kulutusi tegema, mis nende toimetulekut veelgi halvendaksid ja suurendaksid nende vaesusse langemise riski. Just seda argumenti kasutas president, põhjendades automaksuseaduse mitteväljakuulutamist.

Tegelikult on automaksuseaduse sisse kodeeritud probleeme veel rohkem. Seadus ei näe ette ka erisusi lasterikastele peredele, vähemkindlustatud leibkondadele, maapiirkondades elavatele peredele, üksielavatele pensionäridele, muuseumidele jt. Keskerakonna fraktsioon tegi riigikogus seaduse menetluse käigus terve rida sisulisi muudatusettepanekuid selleks, et vähegi parandada eelnõu kvaliteeti, aga koalitsiooni enamus ei soovinud neid isegi arutada, millega selgelt rikuti parlamendivähemusi õigusi. Seda möönab ka riigikohus enda lahendis.

Kuigi riigikohus ei võtnud Keskerakonna automaksu kaebust menetlusse, jõuti kohtulahendis olulise järelduseni. Riigikohus tõi välja, et igal isikul on talle määratud maksu vaidlustamisel võimalik taotleda maksuseaduse põhiseaduspärasuse kontrolli. Seega, kui automaks peaks kunagi siiski seaduseks saama, saavad kõik inimesed ja ettevõtted küsida halduskohtult seisukohta, kas automaks vastab põhiseadusele või mitte.

Valitsus viib Eesti rahva vaesusesse
Kui riigikogu enamus surub automaksu muutmata kujul või väikeste kohendustega uuesti läbi, tekib ikkagi suur kohtus vaidlustamise perspektiiv. Julgen arvata, et tõenäoliselt tänane koalitsioon jätkab jonni ja läheb automaksuseaduse menetlusega edasi. Kutsume üles kõiki automaksu seaduse jõustumisest alates seda vaidlustama.

See-eest suuremaks probleemiks, mida ei suuda lahendada ükski kohus, on praeguse Reformierakonna juhitava valitsuse suutmatus pakkuda ühiskonnale sisulist majandusarengu programmi. Läbimõtlemata tegutsemise ja kiirustamise tulemuseks ongi sellised rumalused nagu automaks ja magusamaks. Aga meie inimesed ja pered ei peaks vastutama valitsuse ebakompetentsuse eest, mis viib vaesusse. Täna on Eestil vaja valitsust, kes julgeks loobuda automaksust ja maksuküüru kaotamisest, kehtestada pangamaksu ning võtta laenu majanduse elavdamiseks ja vajalike kaitsekulude tagamiseks.

 

Autor: MIHHAIL KÕLVART, Eesti Keskerakonna esimees
Viimati muudetud: 04/07/2024 09:11:00

Lisa kommentaar