Küsitlus

Millised on sinu tänavused jõulupuu plaanid?

Noortevahetus tõi kokku loomasõbrad kuuest Euroopa riigist

Tänavateater Tartus. Foto: Heleri Alles

Augusti eelviimasest kolmapäevast kuni septembri esimese pühapäevani toimus Valgamaal Helme vallas Marja talus loomakaitse teemat käsitlev rahvusvaheline noortevahetus, mis tõi kokku 33 aktiivset noort kuuest erinevast riigist – Eestist, Itaaliast, Hispaaniast, Rumeeniast, Sloveeniast ja Leedust.

ELi toel ja noortegrupi Valgamaa Seiklejad (osa noorteorganisatsioonist Seiklejate Vennaskond) korraldamisel läbi viidud projekti „Active Caring!“ („Aktiivne hoolimine!“) eesmärk oli läbi mitteformaalse õppe tõsta teadlikkust loomade õigustest ja heaolust, jagada kogemusi erinevate riikide vahel ning innustada noori aktiivselt loomade õigustega tegelema.

Noortevahetus sai alguse Tartust, kust pärast linnaga tutvumist liiguti Tõrvasse. Ametliku programmi esimene päev viis seltskonna Tõrva tänavatele fotojahti pidama. Pildistati erinevaid loomi, räägiti kohalikega loomaõigusi puudutavatel teemadel. Vastukaja tänaval esitatud küsimustele oli loomakaitse seisukohalt väga positiivne.

Helme vallavanem Tarmo Tamm andis kohtumisel noortega lahkelt ülevaate valla tegevustest ning ka oma kogemustest loomakaitsega. Juhuste kokkusattumisel kandis vallavanem traditsioonilisi Eesti rahvariideid, mis väliskülalistes erilist huvi tekitas.

Tutvuti ka loomade olukorraga Alaveski loomapargis, mis paistis eriliselt silma hoolt vajavate metsloomade abistamisega. Kaunist Lõuna-Eestit sai osalised kaeda ka Karula rahvusparki külastades. Vaatamata välismaalaste jaoks tavatule lamedale maastikule ning võrdlemisi kargele Eesti augustikuu suvele kinnitasid paljud, et soovivad Lõuna-Eesti kaunisse rohelusse veel tulevikus naasta. Näiteks andis toimumiskoha positiivsest mõjust teada juba neljandat korda Eestit külastanud sloveenlanna Klara: „Lõuna-Eesti on nagu eraldi riik, millesse võib ju lausa armuda!“

Noortevahetuse üheks kõrgsündmuseks oli Valga kodutute loomade varjupaiga abistamine. Noored aitasid kaasa koristustöödel, puude ladumisel ja lõhkumisel ning koertega võeti ette paaritunnine jalutuskäik. Varjupaiga juhatajal Liina Ulmel oli eriti hea meel näha muidu väga aktiivseid koeri pärast jalutuskäiku rahulikult pikutamas.

Varjupaiga külastamine innustas noortevahetusel osalenuid välja töötama kampaaniat loomade heaks tehtava vabatahtliku töö propageerimiseks. Selleks võeti ette sõit Tartusse, et oma sõnumit jagada. Teadlikkuse tõstmise eesmärgil võideti tähelepanu tänavateatrit mängides ning vesteldi ka linlastega vabatahtlikuna töötamise võimalustest.

Lisaks loomakaitse propageerimisele oli noortevahetuse eesmärk ka kultuuride vahelise suhtluse arendamine. Selleks korraldati Marja talus noortevahetuses osalevate riikide kultuuriõhtuid, kus tutvustati nii traditsioonilisi tantse, sööki-jooki kui muud. Muidugi oli eriline rõhk korraldajamaal Eestil. Kohati tekitas segadust eestlaste „sõge“ komme hüpata 90-kraadisest saunast 15-kraadisesse vette. Siiski leidus ka julgemaid väliskülalisi, kes vanu traditsioone nautivatele eestlastele seltsi pakkusid.

Noortevahetuse viimane faas tõestas projekti edukust – osalejariigid töötasid välja ka oma konkreetsed tegevuskavad selleks, et teha midagi loomade hüvanguks oma kodumaal.
Soovi korral saab projekti tegevustest rohkem lugeda noortevahetuse blogist: activecaring2012.blogspot.com.

Autor: HENRY RÕIGAS, MTÜ Seiklejate Vennaskond
Viimati muudetud: 06/09/2012 10:28:31

Lisa kommentaar