Küsitlus

Kas oled kaalunud koju päikesepaneelide soetamist?

Algas töö Valga maakonna arengustrateegia koostamiseks

Valga maakonna vapp

Seoses haldus- ja riigireformiga lisandus Valgamaa Omavalitsuste Liidu senistele ülesannetele rida uusi ülesandeid, mis varasemalt oli maavalitsuse pädevuses. Üks sellistest Valga maakonna kolme omavalitsusüksuse ühiselt täidetav ülesanne on maakonna arengu kavandamine ja selle elluviimise suunamine läbi arengustrateegia käivitamise protsessi.

Valgamaa Omavalitsuste Liidus asus maakonna arengustrateegia koordinaatorina tööle Mare Raid, kelle sõnul käib märtsis töö olemasolevate arengudokumentide analüüsiga ning strateegia juhtrühma ning teemarühmade komplekteerimisega. Ajagraafik on üsna pingeline, sest strateegia ettevaatavalt aastani 2030 või isegi 2040 peab valmima vähem kui aasta jooksul. Lisaks on kolme maakonna omavalitsuste vahelise kokkuleppena vaja kokku panna strateegiaplaan vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks alates 2019. aastast.

Raidi sõnul on paras väljakutse maakonna strateegia kokkulepeteks olukorras, kus kohalikud omavalitsused alles alustavad omavalitsusüksuse arengukava koostamise protsessi. „Hetkel oleme tegevustega graafikus ja leppisime omavalitsusliidu üldkoosolekul kokku, et käivitame nii strateegia kui ka arengukava koostamise tegevused samaaegselt. Vajalik on optimeerida inim- ja ajaressursi kasutamist, sest ühinenud omavalitsustes on niigi kiired ajad ja lahendamist vajavaid probleeme palju. Oluline on kinni pidada tähtaegadest- omavalitsuste arengukavad peavad olema kinnitatud volikogu poolt hiljemalt 15. oktoobriks 2018 ja strateegiadokument 15. jaanuariks 2019.“

Koostöötegevusi maakondade arendusorganisatsioonidega (MARO) koordineerib Rahandusministeerium. Toimunud on kaks infopäeva ning ministeeriumi poolt on ette valmistatud juhend maakondade arengustrateegia koostamiseks. Maakonna arengustrateegia juhtrühma kuuluvad kohalike omavalitsuste ja volikogude juhid. Teemarühmade juhid võiksid olla kohalike omavalitsuste struktuuris olevad vastavate valdkondade juhid, lisaks kaasatakse vabaühendusi, ettevõtjaid, noorteühendusi, valdkondlikke katuseorganisatsioone ja teisi võtmeisikuid. Tihe saab olema koostöö riigiasutustega (nt Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeerium, Statistikaamet, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakond jt).

Valgamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Rein Org ütles, et kuni uue Valgamaa arengustrateegia kinnitamiseni kehtib senine Valgamaa 2020 arengustrateegia. Loodav dokument on tulevikus lisarahastuste taotlemisel tegevuste vajalikkuse põhjenduseks. Plaanis on jätkata ka Kagu-Eesti ühistegevusetega, et läbi selle programmi tuua lisarahastust.

Lisaks strateegiategevustele koordineerib omavalitsuste liit maakonna turvalisuse- ja tervisenõukogude tööd ja nende nõukogude konkreetsemaid tegevusi. Samuti antakse liidule üle kolme regionaalprogrammi – hasartmängumaksu investeeringute programm, kohaliku omaalgatuse programm ja hajaasustusprogramm) menetlus. Seni on eelmainitud tegevused kuulunud maavalitsuste tööülesannete hulka.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 13/03/2018 08:23:57

Lisa kommentaar