Küsitlus

Kas oled kaalunud koju päikesepaneelide soetamist?

Värsked ideed hakkavad Võrumaa elule vunki andma

Võrumaa arenduskeskuse projektijuht Kadri Kangro kuulamas ideetalgutel väljakäidud mõtteid. Foto: Sander Silm

Võrumaal Vastseliinas leiavad 5.–7. oktoobril aset loometalgud ehk häkaton, et sõeluda välja ja anda tiivad ideedele, mis muudaksid Võrumaa inimeste elu paremaks.

Kuid loometalgud on vaid osa Võrumaal aset leidvast juhtprojektist „Vunki mano“, mida korraldavad Võrumaa Omavalitsuste Liit koos Võrumaa Arenduskeskuse, Tallinna Ülikooli ja MTÜ Helpificiga. See on osa laiemast üleeuroopalisest projektist, mis otsib lahendusi, kuidas luua kogukonnale suunatud jätkusuutlikke teenuseid ning Eestis on projekti proovipiirkonnaks Võru maakond.

“Kogukonnapõhised teenused on elujõulised, kui need on planeeritud koostöös teenuse tarbijate, kogukonna ja kohaliku omavalitsusega. Ainult nii saab luua toimivaid lahendusi ning parandada kõigi Võrumaa inimeste elu sõltumata vanusest, sissetulekust või tervisest,” rääkis Võrumaa arenduskeskuse projektijuht Kadri Kangro.

Tippüritus häkaton ehk loometalgud

„Vunki mano“ on poolteist aastat kestev projekt, mis algas 12. juunil ja 23. augustil aset leidnud ideetalgutega. Neile kohale tulnud inimesed tõid välja nii probleeme kui ka ideid nende lahendamiseks.

Seejärel töötatakse kandavamate ideedega edasi ning need jõuavad 5.–7. oktoobril Vastseliina gümnaasiumis aset leidvatele loometalgutele. Sama tsükkel käiakse läbi kolm korda: loometalgud toimuvad veel ka järgmise aasta aprillis ja oktoobris.

Loometalgute korraldaja Taavi Karu sõnul tulevad paljud ideede elluviijad kohale juba oma väikse meeskonnaga, kuid sellegipoolest näevad korraldajad hea meelega, et tuleksid ka need, kes on oma ideega üksi, või need, kes tahavad lihtsalt mõne idee arendamisse sellel nädalavahetusel panustada.

“Need, kellel on pelgalt idee ja kes tahaksid seda Vastseliinas arendada, on ka väga teretulnud, kuid parema töökorralduse huvides palume, et nad meiega enne ühendust võtaks,” täpsustas Karu.

Loometalgute esimesel päeval antakse igale idee autorile kolm minutit aega oma mõtte tutvustuseks ning kui osalejate arvates idee kannab, moodustatakse töörühm, kuhu kuuluvad näiteks IT ja turunduse taustaga inimesed, kes aitavad idee juba prototüübiks vormida.

Häkatoni lõpuks valib žürii välja parimad prototüübid, mille loojad saavad ka rahalise preemia oma idee elluviimiseks.

Ideid seinast seina

Kuigi oktoobri alguseni on veel aega, on Taavi Karu sõnul juba praeguseks teada üksjagu ideid, millega Vastseliina loometalgutele tullakse. Nii näiteks ootavad seal arendamist Rõuge valla kaugtöötaristu, sinimustvalgete matkaradade ning Võru- ja Põlvamaa ühise turismivõrgustiku loomise idee. Oluline on leida iga hea idee toimiv ja jätkusuutlik mudel, mis ei toetuks ainult avalik sektori eelarvele.

“Teiste seas läheb loometalgutel töösse idee, kuidas muuta täisväärtuslikumaks Võrumaal elavate dementsete inimeste elu. Võrumaal elab viissada dementset inimest. Kui arvestada keskmist leibkonna suurust, siis puudutab see ränk haigus pea kaht tuhandet inimest. Võrumaa kontekstis on see väga suur arv ja seega on see oluline probleem, mis vajab lahendamist,” tõi ta näite.

Parimaid väljatöötatud prototüüpe katsetatakse koostöös Võrumaa omavalitsustega ja nii saab teada, kuidas need lahendused päris elus toimivad ning kas ja kuidas neid on vaja veel kohendada.

Artikkel on koostatud PRIA toetatud Leaderi koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II" raames.

 

Autor: Sander Silm
Viimati muudetud: 31/08/2018 10:01:23

Lisa kommentaar