Küsitlus

Kuidas kasutasid lõppeval talvel veekogude jää pakutavaid võimalusi?

Võrumaa lasterikkad tegid juubeli eel särtsaka restardi

Võrumaa Lasterikkad said uue juhatuse, vasakult: Tarmo Jõgeva, Kadri Laube, Ainar Vätsing, Kätlin Kann, Laivi Org. Foto: MTÜ Võrumaa Lasterikkad

Sel kuul juubelit tähistav Võrumaa lasterikaste perede ühing läbib noorenduskuuri nii idee kui vormi poolest: valitud on uus juhatus, käib nimevahetus ja plaanis on rohkelt uusi tegemisi.

Eesti lasterikaste perede liitu kuuluvana ühtlustatakse ühingu nimi teiste samalaadsete ühingute omadega ja juba sellest nädalast on äriregistris nimeks MTÜ Võrumaa Lasterikkad. 25 aastat tagasi loodud organisatsioon on Võrumaa suurte perede ühingu õigusjärglane.
Senise pikaaegse – 16 aastat! – juhi Hille Kihulase töö on 13. aprillil toimunud üldkoosoleku hääletuse alusel üle antud järgmisele juhatusele. Uues juhatuses on tegusad töötavad lapsevanemad: seadusesilm Ainar Vätsing, muusik ja kultuurikorraldaja Kadri G Laube, ujumisõpetaja ja aktiivne kodanik Kätlin Kann, võru keele ja kultuuri hoidja Laivi Org ning ettevõtja Tarmo Jõgeva. Uus juhatus on pea kuu aega ühingu seniseid tegemisi üle võtnud: alates abiprogrammidest, tutvunud perekaardisüsteemiga, koostanud tegevusprogrammi, koristanud ruume, otsinud võimalusi, kuidas peredele paremini kättesaadav olla, alustanud uute ruumide otsinguid.

Kolmelapselised pered on oodatud liituma
Võrumaa Lasterikkad ootavad oma ridadesse nüüd ka kolmelapselisi peresid. Seda põhjendab Kadri Laube riigiga ühte jalga astumisega: „Lasterikaste perede toetuse maksmist alustatakse just kolmanda lapse sünniga. Kuigi meie katusorganisatsioon maksab liikmesorganisatsioonidele tegevustoetust neljalapseliste perede arvu järgi, siis koos meiega on Eestis juba 11 paljulapseliste perede ühingut, kus võetakse liikmeks ka kolmelapselised pered.”
Praegu on MTÜ Võrumaa Lasterikkad liikmeskond 125 peret. Iga päev küsib keegi liikmeks astumise kohta või saadab avalduse, et liikmeks astuda. „Nüüd, mil ka kolmelapselised pered kvalifitseeruvad, loodame liikmete arvu kahekordistada. Nii on lihtsam üritusi korraldada, üksteist toetada, leida võimalusi, et lapsed ja nende vanemad saavad koos aega veeta. Eesti lasterikaste perede liit pakub mitmeid toredaid võimalusi peredega koos aega veeta,” on Tarmo Jõgeva optimistlik.

Suuremad ettevõtmised juba maikuus
Kuigi uus juhatus alles alustas, on ühise tegutsemise jõul saadud ülevaade ühingu senistest tegemistest ja võetud üle eelmise juhatuse aastaplaan. Juba maikuus toimub paar suuremat ettevõtmist, millest oodatakse osa võtma eelkõige just oma organisatsiooni uusi ja vanu liikmeid. 10. mail on Restart-talgud, mille raames oodatakse appi vabatahtlikke, et sortida ja jagada abivajajatele riidekraami ja majapidamistarbeid.
Talgupäeva eestvedaja Kätlin Kann peab oluliseks, et asjad oleksid ringluses: „Kui ühingusse tuuakse jagamiseks riidekraami, siis meie ülesanne on need taas kasutusse anda. Kui oma liikmete seas hetkel abivajajaid ei ole, siis ei ole mõistlik asju seisma jätta. Kui mõned riided ära kantakse, siis tulevad korralikumad taas tagasi ja teeme oma tegevusega head nii andjale kui saajale.”
Ühingu uksed on avatud reedel kell 15–18. Kõige suurem abi on, kui tulijad hindavad taaskasutust ja leiavad ühingu riidekraami hulgast endale vajaliku, mis kaasa võtta. Hinnasilte kaubal juures ei ole. Igaüks panustab, kuidas saab: aitab sorteerida, valida, pakkida, kohvi keeta, küpsist pakkuda või teeb pisikese annetuse ühingu korjanduskasti.

Ühing hakkab liikmeid enam kaasama
Ainar Vätsing peab oluliseks, et ühingu tegevus oleks läbi- ja väljapaistvam. „Meie eesmärk on arendada lasterikaste perede tegevust ja hoolekannet, kaasates liikmeid, kellel on soov ühingu tegemistesse panustada. Saame pakkuda eneseteostuse võimalusi, realiseerida ideid, milleks on vaja rohkem inimesi, kui oma perekond,“ ütles ta.
Senini on ühingu tegevus tema sõnul olnud nähtav eelkõige riide- ja toiduabi jagamises või katusorganisatsiooni korraldatud perepäevade vahendamises. „Meie esmaseks ülesandeks on hoida ühingu liikmed kursis, kuidas juhatus tööd teeb, iga liikmemaksu maksev pere peab teadma, kuidas seda summat ühingu tegevuses kasutatakse. Kuna üldkoosolekul tõsteti liikmemaksu kahele eurole kuus pere kohta, saame nüüd keskenduda ka sellele, et ise oma liikmetele õpipäevi, töötubasid või muid ühistegevusi korraldada,” rääkis Vätsing.

Uute ruumide otsinguil
„Võrumaa Lasterikaste juhatuses on väga erineva tausta ja oskustega inimesi. Meil on vaja kogu oma potentsiaal ära kasutada, unustamata meie liikmeid, kel on oma soovid, ideed ja pealehakkamine. Nii nagu meie andsime vabatahtlikult ennast üles, et juhatusse kandideerida ja seega oleme tegemas ühingu tööd vabatahtlikult, on oodatud meie tegemistes kaasa lööma iga vabatahtlik. Olgu siis ühingu liige või väljastpoolt meie liikmeskonda,” täiendas Laivi Org eespool kõnelejaid.
Vastvalitud juhatus on astunud esimesi samme teiste sarnaste eesmärkidega ühingutega suhtlemises, samuti on kaasatud kohalikke omavalitsusi oma tegevustesse. Olgu need läbirääkimised uute ruumide otsimisel või ühingu eesmärke täitvate tegevuste rahastamine. „Kõige olulisem on suhtlus ja hea meel on tõdeda, et suurvaldade ametnikud on väga abivalmid kaasa mõtlema ja koos lahendusi otsima,” kiitis Kadri Laube.
Juba nädal pärast Restart-talguid tähistab Võrumaa lasterikaste perede ühing 25. aastapäeva. Vastuvõtt-kontsert toimub 18. mail kell 16 Haanja rahvamajas.
Kui artiklit loeb keegi, kes soovib tulla lasterikaste perede ühingut, selle endisi ja praegusi eestvedajaid tervitama, palub uus juhatus võtta ühendust meili teel: voru.lasterikkad@gmail.com. Samal meiliaadressil saab juhatusele ka teateid jätta – olgu need abipalved, abistamise soov, küsimused või vahvad ideed, mida „ima, esä ja kari latsi” koos teha saaksid.
Lasterikkus on suur rikkus ja rääkides lasterikaste perede vanematega, saab selgeks, et lastega koos on võimalik väga vahvaid asju korraldada, ja kuigi mürglit, vahel ka jonni on rohkem kui pisemal perekonnal, siis rõõmu on ka mitu korda rohkem.
Kogu info on kättesaadav www.lasterikkad.ee lehel.

 

Autor: LõunaLeht, lounaleht@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 09/05/2019 09:09:51

Lisa kommentaar