Küsitlus

Kas oled kaalunud koju päikesepaneelide soetamist?

Räpinas räägiti turismist ja ettevõtlusest

Foto: Põlvamaa Arenduskeskus

18. detsembril toimus Räpina loomemajas koostööseminar, kus anti ülevaade turismisektori ja ettevõtlusvaldkonna projektidest üldisemalt ning planeeritavatest tegevustest ja koostöövõimalustest.

Räpina loomemaja ja SA Räpina Äriabikeskus juhataja Leo Kütt tutvustas loomemaja erinevaid teenuseid. Lisaks kohalike seas väga populaarsele tegevuskeskusele on oluline roll ka erinevatel külastusgruppidel, kes loomemajas ekskursioonil käivad või seal mõnda üritust koos töötubadega läbi viivad. Loomemaja käsitöö- ja suveniirinurgas on müügil kohalike meistrite looming ning näitusesaalis esindatud ainult kohalike kunstnike ja autorite looming. Kütt rõhutas, et loomemaja on alati avatud koostööks piirkonna ettevõtetega.

Räpina valla arendusspetsialistid Ester Lemats ja Ingrid Joosep andsid ülevaate valla arendusprojektidest, milles on oma osa ka turismiarendusel. Lähiaastate suurprojektideks on lisaks valla tänavavalgustuse taristu renoveerimisele näiteks Räpina mõisahoone peasaali ja kahe kõrvalruumi restaureerimine, Räpina sadamasse teenindushoone ehitamine ja autokaravanide parkla rajamine. 2020. juuniks valmib Räpina sadamaala kõrvale vaatetorn ning augustiks rajatakse Mehikoorma rannaalale kõnni- ja jalgteed.

Põlvamaa Arenduskeskuse projektijuhid Kristi Kahu, Kristel Koddala ja Kaisa Tammoja tegid kokkuvõtte PATEE (Piirkondlikud Algatused Tööhõive ja Ettevõtlikkuse Edendamiseks) 2018-2019 projektis ellu viidud tegevustest ja tutvustasid uue perioodi 2020-2023 projekti sisu. PATEE projektides on olnud ning on ka tulevikus planeeritud tegevusi turismvõrgustikule ja Põlvamaa „Rohelisem märk” võrgustikule ning (väike)ettevõtluse arendamiseks laiemalt. Samuti on oluline roll noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusalase teadlikkuse kasvul.

Seminaril anti ülevaade ka turismistatistikast. Eesti turismimajandus on tatistikaameti andmetel ööbimiste arvu poolest selle aasta 10 kuu kokkuvõttes rekordigraafikus. Ka Põlvamaal on läinud väga hästi. Selle aasta jaanuarist oktoobrini on ööbimiste arv suurem (38 532 ööbimist) kui terve eelmise aasta peale kokku (36 226 ööbimist).

Räägiti ka loodavast Lõuna-Eesti turismiklastrist ja sellele pandud ootustest ning ettevõtjatele pakutavatest võimalustest ühisturunduse ja koostöö kaudu. 

Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Lennart Liba tegi ülevaate Põlvamaal 2020. aastal toimuvatest suursündmustest.

Võhandu maratoni peakorraldaja Hillar Irves jätkas samal teemal ning tõi näiteid, mis on Võhandu maratoni puhul toiminud. Näiteks on lisaks põhisündmusele toimunud kogukonnalaat ja –kohvikud, aga sarnaseid algatusi võiks olla rohkemgi, sest lisaks võistlejatele on piirkonnas saatemeeskonnad ning muidugi mitu tuhat külastajajat.

Koostööseminari toimumist rahastas Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 21/12/2019 09:51:11

Lisa kommentaar