Küsitlus

Kas oled kaalunud koju päikesepaneelide soetamist?

Räpina valla tänuõhtul tunnustati parimaid

Foto: Andrus Karpson

25. jaanuaril premeeriti Räpina vallas 2019. aastal oma tegevusega silma paistnud inimesi ja kollektiive.

Aasta ettevõtjaks valiti OÜ Latikas juhatuse esimees Margus Narusing - Lämmijärve äärse kalandussektori arendaja, piirkonna oluline tööandja ning Meeksi kogukondade aktiivne eestvedaja. Margus Narusing on aktiivselt osalenud kalanduspoliitikas, korraldanud Lämmijärve kalameeste tööd ning tegelenud kalamüügiga edukalt nii kodu- kui välismaal.

Aasta kodanikualgataja tiitli pälvis Põlva Lions Klubi juhatuse liige Meelis Tarros, kes on aktiivne oma vaba aja ja isiklike vahenditega kohaliku elukeskkonna arendamisse panustaja. Tema eestvedamisel ja toetusel algatati koos partneritega Räpina paisjärve ranna-alale annetuste toel laste atraktsioonide loomine. Koostöö tulemusena püstitati 2019. aasta juunis randa mänguväljakud ja pingid. Tema isiklikul toetusel lisandusid hiljem ka prügikastid.

Aasta haridus ja noorsootöö valdkonna täiskasvanu preemia sai Räpina Ühisgümnaasiumi inglise keele õpetaja Aira Meitus - oma õppeaine igakülgsele kooli sisesele ja välisele arendamisele pühendunud õpetaja, kelle õpilased on saavutanud väga häid tulemusi nii riigieksamitel kui olümpiaadidel ning viimaste puhul pääsenud ka vabariiklikesse voorudesse. Ta on võõrkeeleõppe kaasaegsete meetodite juurutaja, aktiivne enda õppeainega seonduvate sündmuste korraldaja ning rahvusvaheliste sõprussuhete hoidja oma koolis. 

Hariduse ja noorsootöö valdkonna noore preemia laureaat on energiline kogukonna hing Andri Võsokovski, kes säravate silmadega ja naerul suuga nakatab oma positiivsusega ümberolijaid. Tegemist on väga ettevõtliku noorega, kes veab MTÜ Linte Tegusad ettevõtmisi ning töötab väikeklassi õpetajana Ruusa põhikoolis. Lisaks jõuab ta juhendada robootikaringi Vilustes, tantsida rahvatantsurühmas Helgerid ning osaleda nii kohaliku kui maakondliku tähtsusega ürituste korraldamisel. 

Hariduse ja noorsootöö valdkonna kollektiivi preemiaga tunnustati ennast laulu- ja tantsupeole laulnud ja tantsinud Räpina Ühisgümnaasiumi lauljad ja tantsijad ning nende juhendajad Anu Silm, Marika Aruküla, Riina Tamm, Evi Tamm, Külliki Arjokesse ja Margit Mathiesen.

Kultuuri- ja spordivaldkonna täiskasvanu preemia nominendid olid: Jaano Junson (ettevõtja, Räpina Spordiklubi juhatuse liige); Margot Suur (Räpina muusikakooli lauljate hääleseadja ja juhendaja, üldainete õpetaja) ja Marika Aruküla (Räpina Ühisgümnaasiumi õpetaja).

Kultuuri- ja spordivaldkonna 2019. aasta täiskasvanu preemia sai Räpina Ühisgümnaasiumi õpetaja Marika Aruküla, kes on aastakümneid pidanud oma südameasjaks edendada ja propageerida Räpinas poistelaulu. Ta juhendab Põlvamaa ainsat poistekoori, mis pääses ka suurele laulu- ja tantsupeole. Ta on pühendunud, sihikindel ja kannatlik õpetaja, kes usub, et kõik lapsed on head vaatamata nende vingerpussidele. Lisaks poistekoori juhendamisele korraldab ta Räpina loomemajas mudilaste ja väikelaste lauluringi ning õpetab väikseid sooloartiste.

Kultuuri- ja spordivaldkonna 2aasta noor on Räpina Ühisgümnaasiumi õpilane Markus Kriiskütt – vabamaadluse tõusev täht, kes kuulub alates 2019. aastast Eesti vabamaadluse koondisesse.Lisaks on ta Räpina Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse liige ja osaleb aktiivselt koolivälistel üritustel.

Kultuuri- ja spordivaldkonna aasta kollektiiv on Räpina Pensionäride Seltsi juhatus koosseisus Tiina Ilves, Maria Tirp, Hele Lillemäe, Tiina Luup ja Ilmar Luup. Räpina Pensionäride Selts on usin ürituste korraldaja. Möödunud aastal organiseeriti ekskursioone nii Tallinnasse kui Narva ning kohapeal korraldati suvepidu Räpina sadamas ja alati menukas jõulupidu kõigile valla pensionäridele. Ühiselt võeti ette Tuletõrjemaja uuendamine. 

Preemiad andsid üle vallavanem Enel Liin ja vallavolikogu esimees Teet Helm.

Valla tänuõhtul musitseerisid perekond Toots, Ebe Müntel ja Maarja-Lill Mahlakas, esines tantsutrupp Modus ning külalisi tantsutas Toomas Anni.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 29/01/2020 08:14:57

Lisa kommentaar