Küsitlus

Kas oled kaalunud koju päikesepaneelide soetamist?

Räpinas avati Peipsi järve teemaliste õpilastööde näitus

Näituse ülespanek. Foto: Peipsi Koostöö Keskus

Räpina sadamahoones avati Räpina ühisgümnaasiumi õpilaste Peipsi järve teemaliste õpilastööde näitus.

Eesti-Vene koostöörpojekti CuNaHe raames korraldas Räpina ühisgümnaasium tänavu mais õpilastööde võistluse, mille eesmärk oli Peipsi piirkonna inimeste elustiili ja keskkonnateemade uurimine, järve tähtsuse mõistmine ning järve kui kultuuripärandi väärtustamine. 10. juulil pandi Räpina sadamahoonesse üles võistlusel osalenud omaloominguliste tööde näitus, millega saab tutvuda kuni 20. juulini. Valminud töid saab uudistada ka võistlust tutvustaval veebilehel.

Konkursile esitati joonistusi, fotosid, muistendeid, koguti mälestusi ning loodi ise uusi lugusid. Töid hindas Eesti-Vene ühisžürii. Võitjate autasustamine ja žürii tänamine toimub Peipsi järvefestivali raames 18. juulil.  

Peipsi Koostöö Keskuse projektijuhi Margit Säre sõnul on taolised väikesed kogukondlikud ettevõtmised väga olulised, sest Peipsi piirkonna inimeste elustiil, nende keskkonnateadlikkus ja igapäevased valikud mõjutavad otseselt Peipsi järve tervist. Piiriülene järv ning vajadus kahe riigi poolt teha ühiseid jõupingutusi järve seisundi parendamiseks on heaks näiteks, mille abil aidata nii õpilastel kui täiskasvanutel mõista võimalusi ning ohte järve ökosüsteemile. Samuti on oluline, et inimesed siin- ja sealpool Peipsi järve hindaksid piirkonna loodus- ja kultuuripärandit ja oskaksid seda hoida.

Peipsi järve ja Peipsi järve regiooni keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevusi viiakse läbi CuNaHe projektitegevuste raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülene koostöö programm 2014-2020 ja kaasfinantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekt kogueelarve on 164 763 eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 rahastab projekti suuruses 148 286 eurot.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 17/07/2020 09:00:52

Lisa kommentaar